Αναπτυξιακός Νόμος 4887/2022

Εμφάνιση του μοναδικού αποτελέσματος

  • Αναπτυξιακός Νόμος 4887/2022

    Επιχειρηματικότητα 360

    Στο καθεστώς Επιχειρηματικότητα 360ο  του νέου Αναπτυξιακού Νόμου είναι η ενίσχυση του συνόλου των επενδυτικών σχεδίων που υπάγονται στον παρόντα πλην συγκεκριμένων κατηγοριών για τις οποίες θεσπίζονται ειδικά καθεστώτα, τα οποία αφορούν στην υλοποίηση αρχικών επενδύσεων και τη δυνατότητα πραγματοποίησης πρόσθετων δαπανών, προς όφελος των επιχειρηματικών πρωτοβουλιών και της εθνικής οικονομίας.

    Διαβάστε περισσότερα