Αναπτυξιακός Νόμος 4887/2022

Προβολή όλων των 3 αποτελεσμάτων

 • Αναπτυξιακός Νόμος 4887/2022

  Καθεστώτος Ενισχύσεων “Ενίσχυση Τουριστικών Επενδύσεων” 2η Προκήρυξη

  Σκοπός του παρόντος καθεστώτος είναι η χορήγηση ενισχύσεων σε ένα ευρύ πεδίο τουριστικών επενδύσεων που αφορούν κυρίως στην ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής τουριστικών καταλυμάτων, με στόχο την αναβάθμιση της ποιότητας του τουριστικού προϊόντος.

  • Έναρξη υποβολής αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων την 12η Ιουνίου 2023 και ημερομηνία λήξης του κύκλου υποβολών την 29η Δεκεμβρίου 2023.
  Διαβάστε περισσότερα
 • Αναπτυξιακός Νόμος 4887/2022

  Μεταποίηση Εφοδιαστική Αλυσίδα 2η Προκήρυξη

  Σκοπός του παρόντος καθεστώτος είναι η ενίσχυση των επενδυτικών σχεδίων που ανήκουν στον τομέα της μεταποίησης, πλην της μεταποίησης των γεωργικών προϊόντων, και των επενδυτικών σχεδίων στον κλάδο της εφοδιαστικής αλυσίδας, με αντικείμενο την τεχνολογική, παραγωγική, διοικητική και οργανωτική αναβάθμιση, καθώς και την καινοτόμο και εξωστρεφή ανάπτυξη και μεγέθυνση, με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικής θέσης των επιχειρήσεων στην εγχώρια και διεθνή αγορά.

  •  Οι επιχειρήσεις μπορούν να υποβάλλουν αίτηση υπαγωγής από 1 Ιουνίου 2023 έως και 29 Δεκεμβρίου 2023.
  Διαβάστε περισσότερα
 • Αναπτυξιακός Νόμος 4887/2022

  Επιχειρηματικότητα 360

  Στο καθεστώς Επιχειρηματικότητα 360ο  του νέου Αναπτυξιακού Νόμου είναι η ενίσχυση του συνόλου των επενδυτικών σχεδίων που υπάγονται στον παρόντα πλην συγκεκριμένων κατηγοριών για τις οποίες θεσπίζονται ειδικά καθεστώτα, τα οποία αφορούν στην υλοποίηση αρχικών επενδύσεων και τη δυνατότητα πραγματοποίησης πρόσθετων δαπανών, προς όφελος των επιχειρηματικών πρωτοβουλιών και της εθνικής οικονομίας.

  Διαβάστε περισσότερα