Προγράμματα σε εξέλιξη

31/07/2019

ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ & ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Η Δράση "Εργαλειοθήκη Εμπορίου, Εστίασης, Ιδιωτικής Εκπαίδευσης και αφορά στον εκσυγχρονισμό τους και την αύξηση της ανταγωνιστικότητας και εξωστρέφειας των επιχειρήσεων.
29/11/2018

Εμπόριο – Εστίαση – Εκπαίδευση Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας

Η Δράση "Εργαλειοθήκη Εμπορίου, Εστίασης, Ιδιωτικής Εκπαίδευσης και αφορά στον εκσυγχρονισμό τους και την αύξηση της ανταγωνιστικότητας και εξωστρέφειας των επιχειρήσεων.
29/11/2018

Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας για Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις

Η Δράση "Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων" απευθύνεται σε υφιστάμενες μικρές επιχειρήσεις και αφορά στον εκσυγχρονισμό τους και την αύξηση της ανταγωνιστικότητας και εξωστρέφειας των επιχειρήσεων.

Ποιοι Είμαστε

Είμαστε μια μεικτή ομάδα έμπειρων και νέων εξειδικευμένων επιστημόνων, με σκοπό την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε επιχειρήσεις και οργανισμούς του Ιδιωτικού και Δημόσιου Τομέα.
Κατέχουμε πρωταγωνιστική θέση στις Περιφέρειες Στερεάς Ελλάδας & Θεσσαλίας στο χώρο των Συμβουλευτικών Υπηρεσιών με γραφεία στην Αθήνα & Λαμία.
Στόχος μας είναι η συνεχής συγκέντρωση τεχνογνωσίας σε θέματα διοίκησης και οργάνωσης επιχειρήσεων και η αξιοποίησή τους μέσω των ανθρώπων μας, με την βελτίωση της εξειδίκευσης & εμπειρίας τους έτσι ώστε να ανταποκρινόμαστε πλήρως στις προσδοκίες των πελατών μας με σεβασμό στις ιδιαίτερες απαιτήσεις τους, επιτυγχάνοντας την μεγέθυνσή τους και ταυτόχρονα τη δική μας. Λαμβάνουμε υπόψη σε κάθε μας συνεργασία τους επιδιωκόμενους στόχους σας και γινόμαστε οι ιχνηλάτες που σας οδηγούν με σιγουριά και ασφάλεια στον δρόμο της ανάπτυξης.

Υπηρεσίες

Χρηματοδότηση και Διαχείριση επενδυτικών σχεδίων

Μελέτες Σκοπιμότητας και Βιωσημότητας - Αξιολόγηση Επενδυτικών Σχεδίων - Διοίκηση και Διαχείριση Επενδυτικών Έργων - Τεχνοοικονομικές Μελέτες υπαγωγής στον Επενδυτικό - Αναπτυξιακό Νόμο - Τεχνοοικονομικές Μελέτες υπαγωγής σε προγράμματα του ΕΣΠΑ και της ΕΕ

Στρατηγικός και Επιχειρησιακός σχεδιασμός

Στρατηγικά και Επιχειρησιακά Σχέδια - Σχέδιο Διαχείρισης Ταμειακών Ροών - Ανασχεδιασμός - Επαναδιαπραγμάτευση Υποχρεώσεων - Σχέδια Marketing - Έρευνες Αγοράς - Μελέτες Benchmarking


Συστήματα διαχείρισης ποιότητας και Διαδικασιών οργάνωσης

Λειτουργικός και Οργανωτικος Σχεδιασμός - Σχεδιασμός και Εγκατάσταση Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας - Συστήματα Ποιότητας κατά ISO - Περιβαλλοντικά Συστήματα - Εκπαίδευση στην Ποιότητα - Κατάρτιση φακέλων CE-Eco Label - Συστήματα Ασφάλειας και υγιεινής προϊόντων ISO 22000 (HACCP)-IFS - Ανάπτυξη συστημάτων διαχείρισης ολικής ποιότητας TQM - Οργάνωση και Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας logistics

Συμβουλευτικές υπηρεσίες στο Δημόσιο Τομέα

Σχεδιασμός και Αξιολόγηση Επιχειρησιακών Σχεδίων - Μελέτες Μέτρησης και Βελτίωσης της Αποδοτικότητας Δημοσίων Υπηρεσιών - Ολοκληρωμένη Διαχείριση Έργων - Υποστήριξη Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) - Μελέτες Περιφερειακής Ανάπτυξης - Μελέτες Κόστους Οφέλους - Υποστήριξη Οργανισμών για την απόκτηση Διαχειριστικής Επάρκειας ΕΛΟΤ 1429


Μας εμπιστεύονται...

Επικοινωνήστε με το Επιχειρείν

 
 

Γραφείο Αθηνών

Γραφείο Λαμίας