Προγράμματα σε εξέλιξη

08/06/2021

Πρόγραμμα δεύτερης επιχειρηματικής ευκαιρίας – 2η Τροποποίηση

Αφορά σε επιχειρήσεις που είχαν διακόψει την επιχειρηματική τους δραστηριότητα από 1/1/2012 και έως την 31/10/2020
08/06/2021

ΔΑΝΕΙΟ ΜΕ ΕΓΓΥΗΣΗ 80%

Νέα δάνεια για κεφάλαια κίνησης με την εγγύηση του Ταμείου Εγγυοδοσίας Covid-19 με ποσοστό εγγύησης έως 80% και μειωμένες εξασφαλίσεις
08/06/2021

Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών

Το ποσό ενίσχυσης ανά δικαιούχο είναι 14.800,00€, ενώ η διάρκεια της επιχορήγησης ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες
08/06/2021

Επιχορήγηση αυτοαπασχολούμενων δικηγόρων

Επιδοτούνται αιτήσεις με επιχορήγηση από 500 ευρώ έως 2.000 ευρώ, ανάλογα με τα έσοδα του 2019, για δαπάνες ψηφιακού εκσυγχρονισμού.   
08/06/2021

Επιχορήγηση Υφιστάμενων Επιχειρήσεων Γυμναστηρίων, Παιδότοπων

Χρηματοδότηση στο 25% του ετήσιου κόστους λειτουργίας του 2019 & έως 18.000€ με την προϋπόθεση διατήρησης της επιχείρησης για 6 μήνες.
08/06/2021

Επανεκκίνηση Εστίασης

Επιδοτούνται αιτήσεις μέχρι 100.000 ευρώ σε κάθε επιχείρηση με διακριτό ΑΦΜ ως συνολική μη επιστρεπτέα επιχορήγηση υπό μορφή Κεφαλαίου Κίνησης που δύναται να ανέλθει κατά μέγιστο σε ποσοστό 7% του ετησίου κύκλου εργασιών του έτους 2019. 
08/06/2021

Δύο προσκλήσεις του Αναπτυξιακού Νόμου

Δύο προσκλήσεις του Αναπτυξιακού Νόμου «Γενική Επιχειρηματικότητα»  «Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων» μέχρι 30/9/2021 συνεχίζονται οι υποβολές για το καθεστώς «Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού». Η προθεσμία […]
08/06/2021

Επιχορήγηση Υφιστάμενων Τουριστικών Επιχειρήσεων

Χρηματοδότηση στο 5% για τα καταλύματα και στο 2,5% για τις λοιπές επιχειρήσεις επί του τζίρου του κύριου ή του ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα του 2019 και έως 400χιλ
12/01/2021

Προδημοσίευση της νέας Δράσης του ΕΠΑνΕΚ: «e-λιανικό» για δημιουργία e-shop

Προδημοσιεύτηκε η Δράση «e-λιανικό» που πρόκειται να προκηρυχθεί εντός του Ιανουαρίου και έχει στόχο την επιχορήγηση ΜμΕ επιχειρήσεων για την δημιουργία ή την αναβάθμιση ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop) προκειμένου να στηριχθεί η λειτουργία τους κατά τη διάρκεια της πανδημίας κορονοϊού.

Ποιοι Είμαστε

Είμαστε μια μεικτή ομάδα έμπειρων και νέων εξειδικευμένων επιστημόνων, με σκοπό την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε επιχειρήσεις και οργανισμούς του Ιδιωτικού και Δημόσιου Τομέα.
Κατέχουμε πρωταγωνιστική θέση στις Περιφέρειες Στερεάς Ελλάδας & Θεσσαλίας στο χώρο των Συμβουλευτικών Υπηρεσιών με γραφεία στην Αθήνα & Λαμία.
Στόχος μας είναι η συνεχής συγκέντρωση τεχνογνωσίας σε θέματα διοίκησης και οργάνωσης επιχειρήσεων και η αξιοποίησή τους μέσω των ανθρώπων μας, με την βελτίωση της εξειδίκευσης & εμπειρίας τους έτσι ώστε να ανταποκρινόμαστε πλήρως στις προσδοκίες των πελατών μας με σεβασμό στις ιδιαίτερες απαιτήσεις τους, επιτυγχάνοντας την μεγέθυνσή τους και ταυτόχρονα τη δική μας. Λαμβάνουμε υπόψη σε κάθε μας συνεργασία τους επιδιωκόμενους στόχους σας και γινόμαστε οι ιχνηλάτες που σας οδηγούν με σιγουριά και ασφάλεια στον δρόμο της ανάπτυξης.
4500

Ιδιωτικές Επενδύσεις

350

Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας

220

Δάνεια Ιδιωτικών / Δημοσίων Επιχειρήσεων

64

Έργα Δημοσίου

Μας εμπιστεύονται...

Υπηρεσίες

Στρατηγικός και Επιχειρησιακός σχεδιασμός

Στρατηγικά και Επιχειρησιακά Σχέδια - Σχέδιο Διαχείρισης Ταμειακών Ροών - Ανασχεδιασμός - Επαναδιαπραγμάτευση Υποχρεώσεων - Σχέδια Marketing - Έρευνες Αγοράς - Μελέτες Benchmarking

Χρηματοδότηση και Διαχείριση επενδυτικών σχεδίων

Μελέτες Σκοπιμότητας και Βιωσημότητας - Αξιολόγηση Επενδυτικών Σχεδίων - Διοίκηση και Διαχείριση Επενδυτικών Έργων - Τεχνοοικονομικές Μελέτες υπαγωγής στον Επενδυτικό - Αναπτυξιακό Νόμο - Τεχνοοικονομικές Μελέτες υπαγωγής σε προγράμματα του ΕΣΠΑ και της ΕΕ


Συστήματα διαχείρισης ποιότητας και Διαδικασιών οργάνωσης

Λειτουργικός και Οργανωτικος Σχεδιασμός - Σχεδιασμός και Εγκατάσταση Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας - Συστήματα Ποιότητας κατά ISO - Περιβαλλοντικά Συστήματα - Εκπαίδευση στην Ποιότητα - Κατάρτιση φακέλων CE-Eco Label - Συστήματα Ασφάλειας και υγιεινής προϊόντων ISO 22000 (HACCP)-IFS - Ανάπτυξη συστημάτων διαχείρισης ολικής ποιότητας TQM - Οργάνωση και Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας logistics

Συμβουλευτικές υπηρεσίες στο Δημόσιο Τομέα

Σχεδιασμός και Αξιολόγηση Επιχειρησιακών Σχεδίων - Μελέτες Μέτρησης και Βελτίωσης της Αποδοτικότητας Δημοσίων Υπηρεσιών - Ολοκληρωμένη Διαχείριση Έργων - Υποστήριξη Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) - Μελέτες Περιφερειακής Ανάπτυξης - Μελέτες Κόστους Οφέλους - Υποστήριξη Οργανισμών για την απόκτηση Διαχειριστικής Επάρκειας ΕΛΟΤ 1429


Επικοινωνήστε με το Επιχειρείν

 
 

Γραφείο Αθηνών

Γραφείο Λαμίας