Ανακοινώσεις

ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΜΕ ΕΥΝΟΙΚΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ |ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΑΝ ΟΙ ΥΠΟΒΟΛΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΙΣ 03/02/2020 | ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΑΝ ΟΙ ΥΠΟΒΟΛΕΣ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΝΟΜΟΥ


Προγράμματα σε εξέλιξη

07/05/2020

Δάνεια & Εγγυήσεις Με Επιδότηση

07/05/2020

Επιδότηση Τόκων Υφιστάμενων Δανείων Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων πληττόμενων από τα μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας του ιού COVID-19

01/05/2020

Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας για Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις

Η Δράση "Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων" απευθύνεται σε υφιστάμενες μικρές επιχειρήσεις και αφορά στον εκσυγχρονισμό τους και την αύξηση της ανταγωνιστικότητας και εξωστρέφειας των επιχειρήσεων.

Ποιοι Είμαστε

Είμαστε μια μεικτή ομάδα έμπειρων και νέων εξειδικευμένων επιστημόνων, με σκοπό την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε επιχειρήσεις και οργανισμούς του Ιδιωτικού και Δημόσιου Τομέα.
Κατέχουμε πρωταγωνιστική θέση στις Περιφέρειες Στερεάς Ελλάδας & Θεσσαλίας στο χώρο των Συμβουλευτικών Υπηρεσιών με γραφεία στην Αθήνα & Λαμία.
Στόχος μας είναι η συνεχής συγκέντρωση τεχνογνωσίας σε θέματα διοίκησης και οργάνωσης επιχειρήσεων και η αξιοποίησή τους μέσω των ανθρώπων μας, με την βελτίωση της εξειδίκευσης & εμπειρίας τους έτσι ώστε να ανταποκρινόμαστε πλήρως στις προσδοκίες των πελατών μας με σεβασμό στις ιδιαίτερες απαιτήσεις τους, επιτυγχάνοντας την μεγέθυνσή τους και ταυτόχρονα τη δική μας. Λαμβάνουμε υπόψη σε κάθε μας συνεργασία τους επιδιωκόμενους στόχους σας και γινόμαστε οι ιχνηλάτες που σας οδηγούν με σιγουριά και ασφάλεια στον δρόμο της ανάπτυξης.
4500

Ιδιωτικές Επενδύσεις

350

Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας

220

Δάνεια Ιδιωτικών / Δημοσίων Επιχειρήσεων

64

Έργα Δημοσίου

Μας εμπιστεύονται...

Υπηρεσίες

Στρατηγικός και Επιχειρησιακός σχεδιασμός

Στρατηγικά και Επιχειρησιακά Σχέδια - Σχέδιο Διαχείρισης Ταμειακών Ροών - Ανασχεδιασμός - Επαναδιαπραγμάτευση Υποχρεώσεων - Σχέδια Marketing - Έρευνες Αγοράς - Μελέτες Benchmarking

Χρηματοδότηση και Διαχείριση επενδυτικών σχεδίων

Μελέτες Σκοπιμότητας και Βιωσημότητας - Αξιολόγηση Επενδυτικών Σχεδίων - Διοίκηση και Διαχείριση Επενδυτικών Έργων - Τεχνοοικονομικές Μελέτες υπαγωγής στον Επενδυτικό - Αναπτυξιακό Νόμο - Τεχνοοικονομικές Μελέτες υπαγωγής σε προγράμματα του ΕΣΠΑ και της ΕΕ


Συστήματα διαχείρισης ποιότητας και Διαδικασιών οργάνωσης

Λειτουργικός και Οργανωτικος Σχεδιασμός - Σχεδιασμός και Εγκατάσταση Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας - Συστήματα Ποιότητας κατά ISO - Περιβαλλοντικά Συστήματα - Εκπαίδευση στην Ποιότητα - Κατάρτιση φακέλων CE-Eco Label - Συστήματα Ασφάλειας και υγιεινής προϊόντων ISO 22000 (HACCP)-IFS - Ανάπτυξη συστημάτων διαχείρισης ολικής ποιότητας TQM - Οργάνωση και Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας logistics

Συμβουλευτικές υπηρεσίες στο Δημόσιο Τομέα

Σχεδιασμός και Αξιολόγηση Επιχειρησιακών Σχεδίων - Μελέτες Μέτρησης και Βελτίωσης της Αποδοτικότητας Δημοσίων Υπηρεσιών - Ολοκληρωμένη Διαχείριση Έργων - Υποστήριξη Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) - Μελέτες Περιφερειακής Ανάπτυξης - Μελέτες Κόστους Οφέλους - Υποστήριξη Οργανισμών για την απόκτηση Διαχειριστικής Επάρκειας ΕΛΟΤ 1429


Επικοινωνήστε με το Επιχειρείν

 
 

Γραφείο Αθηνών

Γραφείο Λαμίας