Σύμβουλοι Επιχειρήσεων

Αναπτύξτε την Επιχείρησή σας

Σε όποιο στάδιο και αν βρίσκεται η επιχείρηση σας , μπορούμε να βρούμε λύσεις να καλύψουμε τις ανάγκες σας.

Ψάχνεις για επιδότηση;

Στόχος μας είναι να προσφέρουμε τις γνώσεις των στελεχών μας προς όφελος των πελατών μας, ώστε να έχουν τη δυνατότητα να αναπτύσσουν συνεχώς τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες

Ενεργά Προγράμματα

Ενημερωθείτε για τα όλα τα ενεργά προγράμματα

Αναμενόμενα / Προδημοσιευμένα Προγράμματα

Ενημερωθείτε για όλα τα αναμενόμενα / προδημοσιευμένα προγράμματα

Αναζήτηση Προγράμματος

Αναζητήστε όλα τα προγράμματα χρηματοδοτικής, ενίσχυσης που σας ταιριάζει

Δωρεάν έλεγχος επιλεξιμότητας για το πρόγραμμα Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ "Δράση 1" Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ "Δράση 2"
Δωρεάν έλεγχος επιλεξιμότητας για το πρόγραμμα Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ "Δράση 1" Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ "Δράση 2"
Υπηρεσίες

Γιατί να μας επιλέξετε

Η εταιρεία μας ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ έχει υποστηρίξει στα 24 χρόνια λειτουργίας της, 4.500 Ιδιωτικές επιχειρήσεις σε επενδυτικά τους σχέδια, σε δάνειά τους και σε συστήματα διαχείρισης ποιότητας, έχει παράσχει τεχνική υποστήριξη σε πάνω από 100 οργανισμούς δημοσίου και άλλους οργανισμούς, έχει υποστηρίξει στην υλοποίηση 15 ερευνητικών έργων Εθνικών και διακρατικών.

Επιλέξτε μας για την άμεση, άριστη οργάνωση και υποβολή του συνόλου των απαιτούμενων εγγράφων και δικαιολογητικών και υψηλή επιτυχία ένταξης

Ενεργά Προγράμματα

Ενεργά Προγράμματα Ενισχύσεων

Σας καθοδηγούμε για την σωστή υλοποίηση του προγράμματος

Έξυπνη Μεταποίηση

Επιδοτούνται επενδυτικά σχέδια πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων του ελληνικού βιομηχανικού οικοσυστήματος για την ενίσχυση της τεχνολογικής τους υποδομής και την αναβάθμιση του κατασκευαστικού τους εξοπλισμού με χρήση έξυπνων τεχνολογιών αιχμής με χαμηλές περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

Επιχειρηματικότητα 360

Ενίσχυση του συνόλου των επενδυτικών σχεδίων που υπάγονται στον παρόντα πλην συγκεκριμένων κατηγοριών για τις οποίες θεσπίζονται ειδικά καθεστώτα, τα οποία αφορούν στην υλοποίηση αρχικών επενδύσεων και τη δυνατότητα πραγματοποίησης πρόσθετων δαπανών.

ΠΡΑΣΙΝΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΜμΕ Δράση 1:
Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ

Η ΠΡΑΣΙΝΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΜμΕ αποσκοπεί στην επιχειρησιακή αναβάθμιση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της χώρας και ενθαρρύνει επενδυτικά σχέδια που στοχεύουν στην αξιοποίηση και στην ανάπτυξη σύγχρονων τεχνολογιών, στην αναβάθμιση των παραγόμενων προϊόντων ή των παρεχόμενων υπηρεσιών και εν γένει των δραστηριοτήτων τους.

Handshake
Μας εμπιστεύονται

Περισσότερες από 4500+ εταιρείες έχουν εμπιστευτεί τις υπηρεσίες μας

Πιστεύουμε στην ανάπτυξη των ανθρωπίνων σχέσεων, την συνεργασία με τους πελάτες σε κάθε βήμα και την υποστήριξή τους μέχρι το τελικό αποτέλεσμα.