ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ
Βρες το πρόγραμμα
επιχορήγησης
επιδότησης
δανείου που σου ταιριάζει
Υποστήριξη σε κάθε σας βήμα από το εξειδικευμένο προσωπικό μας
Έλεγχο επιλεξιμότητας
Επεξήγηση προγραμμάτων
Έγκαιρη και Ορθή Υποβολή &
παρακολούθηση επενδυτικών σχεδίων
+ 0
Ιδιωτικές Επενδύσει
0
Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας
0
Δάνεια Ιδιωτικών / Δημόσιων Επιχειρήσεων
0
Έργα
Δημοσίου
0
Ερευνητικά
Έργα
0
Διακρατικά
Έργα
0
Τεχνική Υποστήριξη ΟΤΑ & Β Βαθού & Οργανισμών Δημοσίου

Προγράμματα

Αναπτυξιακος νόμος 4887/2022

Ταμείο Ανάκαμψης

Ευρωπαϊκα - Διακρατικα

Ερευνητικά

Αγροτικής Ανάπτυξης - Leader - Αλιείας

Ένα βήμα μπροστά

Γιατί είμαστε οι καλύτεροι

Οι υπηρεσίες που παρέχει το ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ καλύπτουν όλο το φάσμα των επιχειρησιακών λειτουργιών με ιδιαίτερη έμφαση στους τομείς της Χρηματοδότησης και Διαχείρισης Επενδυτικών Σχεδίων, του Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδιασμού, της Οργάνωσης των Επιχειρήσεων, της Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Στελεχών και εργαζομένων καθώς και της παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών στο Δημόσιο Τομέα.

ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ

Εξερευνήστε τι κάνουμε καλύτερα

Σε όποιο στάδιο και αν βρίσκεται η επιχείρηση σας , μπορούμε να βρούμε λύσεις να καλύψουμε τις ανάγκες σας.

Σ​τρατηγικός & Επιχειρησιακός Σχεδιασμός

Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας & Διαδικασιών Οργάνωσης

Χρηματοδότηση
&
Διαχείριση Επενδυτικών Σχεδίων

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες στο Δημόσιο Τομέα

Σχετικά με εμάς

Ιστορικό

Το ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ιδρύθηκε το 1999 απο μια μεικτή ομάδα έμπειρων και νέων εξειδικευμένων επιστημόνων, με σκοπό την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε επιχειρήσεις και οργανισμούς του Ιδιωτικού και Δημόσιου Τομέα.

Υπηρεσίες

Οι υπηρεσίες που παρέχει το ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ καλύπτουν όλο το φάσμα των επιχειρησιακών λειτουργιών με ιδιαίτερη έμφαση στους τομείς της Χρηματοδότησης και Διαχείρισης Επενδυτικών Σχεδίων, του Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδιασμού, της Οργάνωσης των Επιχειρήσεων, της Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Στελεχών και εργαζομένων καθώς και της παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών στο Δημόσιο Τομέα.

Αρχές

Το ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ – ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ πιστεύει: Στην ανάπτυξη των ανθρωπίνων σχέσεων, την συνεργασία με τους πελάτες σε κάθε βήμα και την υποστήριξή τους μέχρι το τελικό αποτέλεσμα. Στο Επαγγελματικό Ήθος Στην Διασφάλιση & Διαχείριση της Ποιότητας των υπηρεσιών του Στην Διασφάλιση του Απορρήτου των πληροφοριών Στην συνεχή βελτίωση, την συνεχή εκπαίδευση και την πρωτοπορία σε τεχνογνωσία, σε πληροφόρηση, σε υλικά και μεθόδους, σε συνεργασία με Έλληνες και Ευρωπαίους ειδικούς.

Newsletter
ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ

Ενημερωθείτε για νεα προγράμματα που σας αφορούν.

ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ
Βρες το πρόγραμμα επιχορήγησης
επιδότησης
δανείου που σου ταιριάζει
Υποστήριξη σε κάθε σας
βήμα από το εξειδικευμένο προσωπικό μας
Έλεγχο επιλεξιμότητας
Επεξήγηση προγραμμάτων
Έγκαιρη και Ορθή Υποβολή και παρακολούθηση επενδυτικών σχεδίων
+ 0
Ιδιωτικές Επενδύσεις
0
Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας
0
Δάνεια Ιδιωτικών / Δημόσιων Επιχειρήσεων
0
Έργα Δημοσίου
0
Ερευνητικά Έργα
0
Διακρατικά Έργα
0
Τεχνική Υποστήριξη ΟΤΑ & Β Βαθού & Οργανισμών Δημοσίου

Τρέχοντα προγραάμματα

ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ

Ποιοί είμαστε

Το ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ – ΑΙΚ.ΖΗΚΑ & Ε.ΚΑΙΛΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ
ιδρύθηκε το 1999 από μια μεικτή ομάδα έμπειρων και νέων εξειδικευμένων επιστημόνων, με σκοπό την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε επιχειρήσεις και οργανισμούς του Ιδιωτικού και Δημόσιου Τομέα.

ΈΝΑ ΒΗΜΑ ΜΠΡΟΣΤΑ

Γιατί είμαστε οι καλύτεροι

Οι υπηρεσίες που παρέχει το ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ καλύπτουν όλο το φάσμα των επιχειρησιακών λειτουργιών με ιδιαίτερη έμφαση στους τομείς της Χρηματοδότησης και Διαχείρισης Επενδυτικών Σχεδίων, του Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδιασμού, της Οργάνωσης των Επιχειρήσεων, της Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Στελεχών και εργαζομένων καθώς και της παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών στο Δημόσιο Τομέα.

Newsletter
ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ

Ενημερωθείτε για νεα προγράμματα που σας αφορούν.