ΕΣΠΑ

Προβολή όλων των 9 αποτελεσμάτων

 • ΕΣΠΑ

  Επιχορήγηση Ίδρυσης και Λειτουργίας νέων Μικρομεσαίων Τουριστικών Επιχειρήσεων

  Επιχορήγηση Ίδρυσης Νέων Τουριστικών Επιχειρήσεων

  Ξενοδοχείων  4* και άνω, cammping, Αυτοεξυπηρετούμενα καταλύματα – τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες, Ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια – διαμερίσματα, ταξιδιωτικά γραφεία, ενοικίασης οχημάτων, εξοπλισμών, κρατήσεων κλπ

  Στη Δράση δύναται να υποβάλλουν πρόταση υπό ίδρυση και νεοσύστατες μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που θα δραστηριοποιηθούν αποκλειστικά στον κλάδο του  τουρισμού

  Με τον όρο νεοσύστατες ορίζονται οι επιχειρήσεις για τις οποίες δεν έχει παρέλθει 12μηνο συνεχούς λειτουργίας από την ημερομηνία έναρξης της επιχείρησης έως και την 18/12/2023.

  Δεν είναι επιτρεπτή η συμμετοχή Φυσικού/ Νομικού Προσώπου ως εταίρου αν διαθέτει ήδη επιχειρηματική δραστηριότητα σε λειτουργία στον ΚΑΔ (2ψηφια ανάλυση) της επένδυσης στην ίδια ή σε άλλη περιφέρεια, κατά την ημερομηνία προκήρυξης της δράσης.

  Διαβάστε περισσότερα
 • ΕΣΠΑ

  Επιχορήγηση Ίδρυσης και Λειτουργίας νέων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

  Στη Δράση δύναται να υποβάλλουν πρόταση υπό ίδρυση και νεοσύστατες μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, 

  Υπό ίδρυση. Επιχειρήσεις που θα συσταθούν από 18/12/23 έως και την πρώτη εκταμίευση της επιχορήγησης και θα  δραστηριοποιηθούν αποκλειστικά σε επιλέξιμο/ους ΚΑΔ, καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου και μέχρι την αποπληρωμή της επένδυσης.
  Νεοσύστατες. Ορίζονται οι επιχειρήσεις για τις οποίες δεν έχει παρέλθει 12μηνο από την ημερομηνία έναρξης της επιχείρησης στην ΑΑΔΕ έως και την 18/12/23. Θα πρέπει να δραστηριοποιούνται αποκλειστικά σε επιλέξιμους ΚΑΔ της Δράσης κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης, καθ’όλη τη διάρκεια υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου και μέχρι την αποπληρωμή της επένδυσης.
  Διευκρινίζεται ότι οι επιχειρήσεις οφείλουν να διαθέτουν τον ΚΑΔ επένδυσης πριν την πρώτη εκταμίευση.
  Διαβάστε περισσότερα
 • ΕΣΠΑ

  ΠΡΑΣΙΝΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΜμΕ Δράση 2: Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ

  Αφορά επιχειρήσεις, οι οποίες απασχολούν δύο (2) τουλάχιστον ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας κατά το ημερολογιακό έτος που προηγείται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

  • Ποσοστό επιχορήγησης: έως 40%. Το ποσοστό της επιχορήγησης δύναται να λάβει προσαύξηση 10%, εφόσον πραγματοποιηθούν και πιστοποιηθούν δαπάνες «Πράσινης Μετάβασης» GREEN σε ποσοστό τουλάχιστον 20% επί του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου κατά το στάδιο της τελικής επαλήθευσης.
  • Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός του επενδυτικού σχεδίου μπορεί να είναι από 30.000€ έως και 200.000€.
  Διαβάστε περισσότερα
 • ΕΣΠΑ

  Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιχμής ΜμΕ : Δράση 3

  Αφορά επιχειρήσεις, οι οποίες απασχολούν (9) ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας κατά το ημερολογιακό έτος που προηγείται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

  Ποσοστό ενίσχυσης: από 25% έως 60%.

  Αφορά επιχειρηματικά σχέδια προϋπολογισμού απο 200.001€ έως 1.200.000€.

  Διαβάστε περισσότερα
 • ΕΣΠΑ

  Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ : Δράση 2

  Αφορά επιχειρήσεις, οι οποίες απασχολούν (5) τουλάχιστον ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας κατά το ημερολογιακό έτος που προηγείται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

  Ποσοστό ενίσχυσης: από 10% έως 50%

  Αφορά επιχειρηματικά σχέδια προϋπολογισμού από 50.0000€ έως 650.0000€

  Διαβάστε περισσότερα
 • ΕΣΠΑ

  Εξοικονομώ Επιχειρώ

  Πρόγραμμα «Εξοικονομώ – Επιχειρώ» για τη βελτίωση της Ενεργειακής Απόδοσης Πολύ Μικρών, Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων Εμπορίου, Υπηρεσιών και Τουρισμού.

  Διαβάστε περισσότερα
 • ΕΣΠΑ

  ΠΡΑΣΙΝΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΜμΕ Δράση 1: Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ

  Αφορά επιχειρήσεις, οι οποίες απασχολούν τρείς (3) τουλάχιστον ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας κατά το ημερολογιακό έτος που προηγείται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

  • Ποσοστό επιχορήγησης: έως 40% – έκτος από τις ειδικές περιπτώσεις (Δυτικός Τομέας Αθηνών, Ανατολική Αττική, Δυτική Αττική, Πειραιάς, Νήσοι) που ακολουθούν τον Κανονισμό Ε.Ε. 651/2014 (Άρθρο 14) των οποίων τα ποσοστά περιγράφονται αναλυτικά στην Πρόσκληση. Το ποσοστό της επιχορήγησης δύναται να λάβει προσαύξηση 10%, εφόσον πραγματοποιηθούν και πιστοποιηθούν δαπάνες «Πράσινης Μετάβασης» GREEN σε ποσοστό τουλάχιστον 20% επί του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου κατά το στάδιο της τελικής επαλήθευσης.
  • Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός του επενδυτικού σχεδίου μπορεί να είναι από 200.001€ έως και 1.000.000€
  Διαβάστε περισσότερα
 • ΕΣΠΑ

  Ερευνώ – Καινοτομώ 2021-2027

  Ενίσχυση της Έρευνας και της Καινοτομίας, και η οποία είναι πλήρως ευθυγραμμισμένη με τη στρατηγική της χώρας, προκειμένου να τοποθετηθεί η καινοτομία στο επίκεντρο μιας βιώσιμης και ανθεκτικής ανάκαμψης από την πανδημία, αλλά και για την επιτάχυνση της πράσινης και ψηφιακής μετάβασης και τη διασφάλιση της τεχνολογικής ανάπτυξης της Ελλάδας.

  Διαβάστε περισσότερα
 • ΕΣΠΑ

  Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ : Δράση 1

  Αφορά επιχειρήσεις, οι οποίες απασχολούν (3) ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας κατά το ημερολογιακό έτος που προηγείται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης .

  Ποσοστό ενίσχυσης: από 50% έως 60%

  Αφορά επιχειρηματικά σχέδια προϋπολογισμού από 18.000€ έως 30.000€

  Διαβάστε περισσότερα