ΕΣΠΑ

Προβολή όλων των 7 αποτελεσμάτων

 • ΕΣΠΑ

  ΠΡΑΣΙΝΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΜμΕ Δράση 2: Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ

  Αφορά επιχειρήσεις, οι οποίες απασχολούν δύο (2) τουλάχιστον ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας κατά το ημερολογιακό έτος που προηγείται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

  • Ποσοστό επιχορήγησης: έως 40%. Το ποσοστό της επιχορήγησης δύναται να λάβει προσαύξηση 10%, εφόσον πραγματοποιηθούν και πιστοποιηθούν δαπάνες «Πράσινης Μετάβασης» GREEN σε ποσοστό τουλάχιστον 20% επί του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου κατά το στάδιο της τελικής επαλήθευσης.
  • Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός του επενδυτικού σχεδίου μπορεί να είναι από 30.000€ έως και 200.000€.
  Διαβάστε περισσότερα
 • ΕΣΠΑ

  Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιχμής ΜμΕ : Δράση 3

  Αφορά επιχειρήσεις που έχουν ενσωματώσει ήδη ΤΠΕ σε πολλές λειτουργίες τους και πλέον επιδιώκουν να υλοποιήσουν ολοκληρωμένες επενδύσεις σε τεχνολογίες αιχμής  ή σε λύσεις 4ης βιομηχανικής επανάστασης.

  Ποσοστό ενίσχυσης: από 25% έως 60%.

  Αφορά επιχειρηματικά σχέδια προϋπολογισμού απο 200.001€ έως 1.200.000€.

  Διαβάστε περισσότερα
 • ΕΣΠΑ

  Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ : Δράση 2

  Aφορά επιχειρήσεις, οι οποίες στοχεύουν στη διεύρυνση της ψηφιακής και τεχνολογικής τους ωριμότητας με ολοκληρωμένες επενδύσεις σε νέες ΤΠΕ που θα αναβαθμίσουν την ανταγωνιστικότητά τους.

  Ποσοστό ενίσχυσης: από 10% έως 50%

  Αφορά επιχειρηματικά σχέδια προϋπολογισμού από 50.0000€ έως 650.0000€

  Διαβάστε περισσότερα
 • ΕΣΠΑ

  Εξοικονομώ Επιχειρώ

  Πρόγραμμα «Εξοικονομώ – Επιχειρώ» για τη βελτίωση της Ενεργειακής Απόδοσης Πολύ Μικρών, Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων Εμπορίου, Υπηρεσιών και Τουρισμού.

  Διαβάστε περισσότερα
 • ΕΣΠΑ

  ΠΡΑΣΙΝΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΜμΕ Δράση 1: Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ

  Αφορά επιχειρήσεις, οι οποίες απασχολούν τρείς (3) τουλάχιστον ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας κατά το ημερολογιακό έτος που προηγείται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

  • Ποσοστό επιχορήγησης: έως 40% – έκτος από τις ειδικές περιπτώσεις (Δυτικός Τομέας Αθηνών, Ανατολική Αττική, Δυτική Αττική, Πειραιάς, Νήσοι) που ακολουθούν τον Κανονισμό Ε.Ε. 651/2014 (Άρθρο 14) των οποίων τα ποσοστά περιγράφονται αναλυτικά στην Πρόσκληση. Το ποσοστό της επιχορήγησης δύναται να λάβει προσαύξηση 10%, εφόσον πραγματοποιηθούν και πιστοποιηθούν δαπάνες «Πράσινης Μετάβασης» GREEN σε ποσοστό τουλάχιστον 20% επί του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου κατά το στάδιο της τελικής επαλήθευσης.
  • Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός του επενδυτικού σχεδίου μπορεί να είναι από 200.001€ έως και 1.000.000€
  Διαβάστε περισσότερα
 • ΕΣΠΑ

  Ερευνώ – Καινοτομώ 2021-2027

  Ενίσχυση της Έρευνας και της Καινοτομίας, και η οποία είναι πλήρως ευθυγραμμισμένη με τη στρατηγική της χώρας, προκειμένου να τοποθετηθεί η καινοτομία στο επίκεντρο μιας βιώσιμης και ανθεκτικής ανάκαμψης από την πανδημία, αλλά και για την επιτάχυνση της πράσινης και ψηφιακής μετάβασης και τη διασφάλιση της τεχνολογικής ανάπτυξης της Ελλάδας.

  Διαβάστε περισσότερα
 • ΕΣΠΑ

  Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ : Δράση 1

  Αφορά επιχειρήσεις, οι οποίες δεν έχουν ακόμα ενσωματώσει σημαντικές τεχνολογίες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών (ΤΠΕ) στην λειτουργία τους και στοχεύουν στην κάλυψη βασικών ελλείψεων σε εφαρμογές και εξοπλισμό.

  Ποσοστό ενίσχυσης: από 50% έως 60%

  Αφορά επιχειρηματικά σχέδια προϋπολογισμού από 18.000€ έως 30.000€

  Διαβάστε περισσότερα