Καταλληλότητα Χρήσης & Προϊοντικές Πιστοποιήσεις

Η καταλληλότητα για χρήση είναι μια έννοια που σχετίζεται με την καταλληλότητα ενός προϊόντος για ένα συγκεκριμένο σκοπό ή εφαρμογή. Όταν ένα προϊόν είναι κατάλληλο για χρήση, σημαίνει ότι είναι κατάλληλο και ασφαλές για τον προβλεπόμενο σκοπό.

Όλες Οι Πιστοποιήσεις Kαταλληλότητας Χρήσης & Προϊοντικές Πιστοποιήσεις

FSC Chain Of Custody Certification

Το FSC στα πλαίσια του σκοπού του για τη βιώσιμη δασοκομία έχει αναπτύξει μία σειρά προτύπων έτσι ώστε οι επιχειρήσεις που τα ακολουθούν να έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν την πιστοποίηση Chain of Custody του FSC και μετέπειτα να μπορούν να τοποθετήσουν το ανάλογο σήμα στα προϊόντα τους.

IEC 62446

Το πρότυπο IEC 62446 καθορίζει τις πληροφορίες και τα έγγραφα που πρέπει να παραδοθούν σε έναν πελάτη μετά την εγκατάσταση ενός διασυνδεδεμένου φωτοβολταϊκού συστήματος.

Σήμανση CE

Η πιστοποίηση CE δίδεται σε εμπορικά προϊόντα για να δηλώσει ότι ο κατασκευαστής ή ο εισαγωγέας επιβεβαιώνει τη συμμόρφωση του αγαθού με τα ευρωπαϊκά πρότυπα υγείας, ασφάλειας και προστασίας του περιβάλλοντος.