Γεωργική Παραγωγή – Βιολογικά Προϊόντα

Η πιστοποίηση μεταφοράς είναι μια διαδικασία με την οποία μια επαγγελματική πιστοποίηση που εκδίδεται από έναν οργανισμό ή ένωση αναγνωρίζεται από έναν άλλο οργανισμό ή ένωση. Χρησιμοποιείται συχνά σε περιπτώσεις όπου ένα άτομο έχει αποκτήσει μια πιστοποίηση σε μια χώρα ή περιοχή και μετακομίζει σε άλλη χώρα ή περιοχή.

Όλες οι Πιστοποιήσεις Μεταφοράς

NOP National Organic Programmm

Το National Organic Program (NOP) είναι ένα ρυθμιστικό πρόγραμμα που στεγάζεται εντός της USDA Γεωργικής Marketing Υπηρεσίας. Είναι υπεύθυνο για την ανάπτυξη προτύπων για τα βιολογικά παραγόμενα γεωργικά προϊόντα.

AGRO 2

α πρότυπα AGRO 2.1 και AGRO 2.2 έχουν εκπονηθεί από τον Ελληνικό Γεωργικό Οργανισμό «Δήμητρα» (ΕΛΓΟ) πρώην Agrocert έτσι ώστε να καθοδηγείται ο παραγωγός στην εφαρμογή ενός συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης κατά την οποία μειώνεται η χρήση χημικών σκευασμάτων και οι ανεξέλεγκτες καλλιεργητικές παρεμβάσεις.

AGRO 3

Ο Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός «Δήμητρα» (ΕΛΓΟ) πρώην Agrocert έχει εκπονήσει τα πρότυπα της σειράς AGRO 3 που αφορούν τον τομέα της χοιροτροφίας από την παραγωγή των ζωοτροφών μέχρι τα σημεία λιανικής πώλησης.