Βιβλιοθήκη

Προβολή όλων των 3 αποτελεσμάτων

 • Βιβλιοθήκη

  Δάνεια Ταμείου Ανακαμψης

  Μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας 12,7 δισ. Θα διατεθούν μέσω δανείων μειωμένου επιτοκίου με κριτήρια αγοράς, αποκλειστικά για ιδιωτικές επενδύσεις

  Διαβάστε περισσότερα
 • Βιβλιοθήκη

  Νομοθεσία Έργων ΕΣΠΑ

  Στην ενότητα αυτή θα βρείτε αρχεία Ευρωπαϊκών Κανονισμών, ΦΕΚ, σημαντικές εγκυκλίους και νόμους σχετικά με τη διαχείριση και υλοποίηση των συγχρηματοδοτούμενων έργων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014 – 2020.

  Διαβάστε περισσότερα
 • Βιβλιοθήκη

  Αναπτυξιακός Νόμος 4887/2022

  Σκοπός του νόμου είναι η προώθηση της ισόρροπης ανάπτυξης με σεβασμό στους περιβαλλοντικούς πόρους, η τεχνολογική αναβάθμιση, η διαμόρφωση μιας νέας εξωστρεφούς εθνικής ταυτότητας (branding), η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας σε τομείς υψηλής προστιθέμενης αξίας και έντασης γνώσης, η μετακίνηση στην αλυσίδα παραγωγής της αξίας για την παραγωγή πιο σύνθετων προϊόντων, η προσφορά καλύτερων υπηρεσιών και εν τέλει η εξασφάλιση καλύτερης θέσης της χώρας στο Διεθνή Καταμερισμό Εργασίας.

  Διαβάστε περισσότερα