Πιστοποιήσεις Τροφίμων

Ένα σύστημα ποιότητας είναι ένα πλαίσιο ή ένα σύνολο διαδικασιών και πολιτικών που χρησιμοποιεί ένας οργανισμός για να διασφαλίσει ότι τα προϊόντα, οι υπηρεσίες και οι διαδικασίες του πληρούν τα απαιτούμενα πρότυπα ποιότητας.

Όλες Οι Πιστοποιήσεις Τροφίμων

brc logo

BRC Global Standards

Το BRC (Κώδικας Τροφίμων) είναι μια συλλογή από διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα, κώδικες πρακτικής, κατευθυντήριες γραμμές και άλλες συστάσεις σχετικά με τα τρόφιμα, την παραγωγή τροφίμων και την ασφάλεια των τροφίμων.

Kosher

Το πιστοποιητικό Kosher είναι ένα έγγραφο που εκδίδεται από οργανισμούς πιστοποίησης και τον Αρχηγό του Ισραήλ, στο οποίο ένας Ραβίνος πιστοποιεί ότι τα προϊόντα που αναφέρονται πληρούν τις βιβλικές αρχές της εβραϊκής θρησκείας.

Gost R

Το σύστημα GOST R προέρχεται από το σύστημα GOST που αναπτύχθηκε στη Σοβιετική Ένωση και αργότερα υιοθετήθηκε από την Κοινοπολιτεία Ανεξαρτήτων Κρατών.

Halal

Τα τρόφιμα HALAL ξεχωρίζουν από τα υπόλοιπα προϊόντα της αγοράς εξαιτίας των συστατικών τους και του τρόπου παραγωγής ή σφαγής τους (όταν πρόκειται για ζώα εκτός από ψάρια και θαλασσινά), γι’ αυτό το λόγο φέρουν ειδική πιστοποίηση (σφραγίδα).

IFS Food

Τα IFS πρότυπα είναι ενιαία πρότυπα τροφίμων, προϊόντων και υπηρεσιών. Εξασφαλίζουν ότι οι πιστοποιημένες εταιρείες IFS παράγουν ένα προϊόν ή παρέχουν μια υπηρεσία που είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές του πελάτη, ενώ συνεχώς εργάζονται για τη βελτίωση της διαδικασίας.

FSSC 22000

Πιστοποίηση Συστήματος Ασφάλειας Τροφίμων παρέχει ένα πλαίσιο για την αποτελεσματική διαχείριση των ευθυνών της ασφάλειας των τροφίμων και την ποιότητα.

HACCP

Το HACCP είναι το ακρωνύμιο του Hazard Analysis & Critical Control Point που σημαίνει Ανάλυση Κινδύνων και Κρίσιμα Σημεία Ελέγχου.

Codex

Το πρότυπο Codex Alimentarius (Κώδικας Τροφίμων) είναι μια συλλογή από διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα, κώδικες πρακτικής, κατευθυντήριες γραμμές και άλλες συστάσεις σχετικά με τα τρόφιμα, την παραγωγή τροφίμων και την ασφάλεια των τροφίμων.