Υπηρεσίες

Οι υπηρεσίες που παρέχει το ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ καλύπτουν όλο το φάσμα των επιχειρησιακών λειτουργιών με ιδιαίτερη έμφαση στους τομείς της Χρηματοδότησης και Διαχείρισης Επενδυτικών Σχεδίων, της Οργάνωσης των Επιχειρήσεων και των συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας, του Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδιασμού, της ανάπτυξης και υποστήριξης έργων Έρευνας και Ανάπτυξης καθώς και της παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών και τεχνικής υποστήριξης στο Δημόσιο Τομέα

Βρες το πρόγραμμα ενίσχυσης, επιχορήγησης, επιδότησης η και δανείου που σου ταιριάζει

Υποστήριξη σε κάθε σας βήμα από το εξειδικευμένο προσωπικό μας

Ενεργά Προγράμματα

Ενημερωθείτε για τα όλα τα ενεργά προγράμματα

Αναμενόμενα Προγράμματα

Ενημερωθείτε για όλα τα αναμενόμενα προγράμματα

Αναζήτηση Προγράμματος

Αναζήτησε το πρόγραμμα χρηματοδοτικής, ενίσχυσης που σου ταιριάζει

1

Χρηματοδότηση & Διαχείριση Επενδυτικών Σχεδίων

2

Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας & Διαδικασιών Οργάνωσης

3

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες στο Δημόσιο Τομέα

4

Στρατηγικός & Επιχειρησιακός Σχεδιασμός

5

Υποστήριξη Έργων Έρευνας & Ανάπτυξης