Πιστοποιήσεις Μεταφοράς

Η πιστοποίηση μεταφοράς είναι μια διαδικασία με την οποία μια επαγγελματική πιστοποίηση που εκδίδεται από έναν οργανισμό ή ένωση αναγνωρίζεται από έναν άλλο οργανισμό ή ένωση. Χρησιμοποιείται συχνά σε περιπτώσεις όπου ένα άτομο έχει αποκτήσει μια πιστοποίηση σε μια χώρα ή περιοχή και μετακομίζει σε άλλη χώρα ή περιοχή.

Όλες οι Πιστοποιήσεις Μεταφοράς

adr logo

ADR

Στόχος της είναι να βελτιώσει την ασφάλεια των μεταφορών επικίνδυνων εμπορευμάτων και απαιτεί από τους οδηγούς που μεταφέρουν τα εν λόγω εμπορεύματα να είναι κάτοχοι έγκυρης πιστοποίησης οδηγού ADR.

ISO 39001

Καθορίζει τις απαιτήσεις του Συστήματος Διαχείρισης της Ασφάλειας Οδικής Κυκλοφορίας (road traffic safety-RTS) κάθε οργανισμού που αλληλεπιδρά με το σύστημα οδικής κυκλοφορίας με σκοπό τη μείωση των θανάτων και των σοβαρών τραυματισμών, που συνδέονται με τροχαία.