Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ Δράση 1

Προϋπολογισμός 200.001€ - 1.000.000€

Να υπάρχουν τουλάχιστον 3 ΕΜΕ για το έτος 2022

Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ Δράση 2

Προϋπολογισμός 30.000€ - 200.000€

Να υπάρχουν τουλάχιστον 2 ΕΜΕ για το έτος 2022