Συστήματα ποιότητας

Συστήματα Διαχείρισης της Ποιότητας

9001

Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας

14001

Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης

22000

Συστήματα Διαχείρισης της Ασφάλειας Τροφίμων

22301

Συστήματα Διαχείρισης της Επιχειρησιακής Συνέχειας

13485

Συστήματα Διαχείρισης της Ποιότητας Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων

50001

Συστήματα Διαχείρισης της Ενέργειας

29990

Συστήματα διαχείρισης ποιότητας σε οργανισμούς που παρέχουν μη τυπική εκπαίδευση

17024

Αξιολόγηση της συμμόρφωσης - Γενικές απαιτήσεις για φορείς πιστοποίησης προσώπων

17025

Γενικές απαιτήσεις για την ικανότητα των εργαστηρίων δοκιµών και διακριβώσεων

27001

Συστήματα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών

20000

Συστήματα Υπηρεσιών Διαχείρισης της Τεχνολογίας Πληροφοριών

Πιστοποιήσεις Μεταφορές

39001

Συστήματα Διαχείρισης Οδικής Ασφάλειας

Μεταφορές Επικίνδυνων Εμπορευμάτων - ADR

Γεωργική Παραγωγή - Βιολογικά Προϊόντα

AGRO 2

Συστήματα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης στη Γεωργική Παραγωγή

AGRO 3

Συστήματα Διαχείρισης της Ποιότητας του Κρέατος

NOP

National Organic Programm

Πρότυπο Γεωργικής Παραγωγής & Αγροτικού Περιβάλλοντος

Πιστοποιήσεις Τροφίμων

CODEX

Κώδικας Τροφίμων

HACCP

Hazard Analysis & Critical Control Point - Ανάλυση Κινδύνων και Κρίσιμα Σημεία Ελέγχου

FSSC
22000

Food Safety Management System

BRC

BRC Global Standards

IFS FOOD

International featured standards

HALAL

Σύστημα διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων για Μουσουλμάνους

KOSHER

Σύστημα διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων για Εβραίους

PCT

Για εξαγωγές στη Ρωσία

Καταλληλότητα Χρήσης & ΠροΪοντικες Πιστοπιοίησεις

Σήμανση CE

IEC 62446

Φωτοβολταικά συστήματα

Συστήματα Διαχείρισης της Ποιότητας

9001

Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας

14001

Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης

22000

Συστήματα Διαχείρισης της Ασφάλειας Τροφίμων

22301

Συστήματα Διαχείρισης της Επιχειρησιακής Συνέχειας

13485

Συστήματα Διαχείρισης της Ποιότητας Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων

50001

Συστήματα Διαχείρισης της Ενέργειας

29990

Συστήματα διαχείρισης ποιότητας σε οργανισμούς που παρέχουν μη τυπική εκπαίδευση

17024

Αξιολόγηση της συμμόρφωσης - Γενικές απαιτήσεις για φορείς πιστοποίησης προσώπων

17025

Γενικές απαιτήσεις για την ικανότητα των εργαστηρίων δοκιµών και διακριβώσεων

27001

Συστήματα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών

Μεταφορές

Συστήματα Διαχείρισης Οδικής Ασφάλειας

39001

Μεταφορές Επικίνδυνων Εμπορευμάτων - ADR

Γεωργική Παραγωγή - Βιολογικά Προϊόντα

AGRO 2

Συστήματα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης στη Γεωργική Παραγωγή

AGRO 3

Συστήματα Διαχείρισης της Ποιότητας του Κρέατος

NOP

National Organic Programm

Πρότυπο Γεωργικής Παραγωγής & Αγροτικού Περιβάλλοντος

Τρόφιμα

CODEX

Κώδικας Τροφίμων

HACCP

Hazard Analysis & Critical Control Point - Ανάλυση Κινδύνων και Κρίσιμα Σημεία Ελέγχου

20000

Συστήματα Υπηρεσιών Διαχείρισης της Τεχνολογίας Πληροφοριών

FSSC
22000

Food Safety Management System

BRC

BRC Global Standards

IFS FOOD

International featured standards

HALAL

Σύστημα διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων για Μουσουλμάνους

KOSHER

Σύστημα διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων για Εβραίους

PCT

Για εξαγωγές στη Ρωσία

Καταλληλότητα χρήσης & Προϊοντικές Πισοτποιήσεις

Σήμανση CE

IEC 62446

Φωτοβολταικά συστήματα