Προγράμματα

 

Προβολή όλων των 7 αποτελεσμάτων

 • Αναπτυξιακός Νόμος 4887/2022

  Καθεστώτος Ενισχύσεων “Ενίσχυση Τουριστικών Επενδύσεων” 2η Προκήρυξη

  Σκοπός του παρόντος καθεστώτος είναι η χορήγηση ενισχύσεων σε ένα ευρύ πεδίο τουριστικών επενδύσεων που αφορούν κυρίως στην ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής τουριστικών καταλυμάτων, με στόχο την αναβάθμιση της ποιότητας του τουριστικού προϊόντος.

  • Έναρξη υποβολής αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων την 12η Ιουνίου 2023 και ημερομηνία λήξης του κύκλου υποβολών την 29η Δεκεμβρίου 2023.
  Διαβάστε περισσότερα
 • Αναπτυξιακός Νόμος 4887/2022

  Μεταποίηση Εφοδιαστική Αλυσίδα 2η Προκήρυξη

  Σκοπός του παρόντος καθεστώτος είναι η ενίσχυση των επενδυτικών σχεδίων που ανήκουν στον τομέα της μεταποίησης, πλην της μεταποίησης των γεωργικών προϊόντων, και των επενδυτικών σχεδίων στον κλάδο της εφοδιαστικής αλυσίδας, με αντικείμενο την τεχνολογική, παραγωγική, διοικητική και οργανωτική αναβάθμιση, καθώς και την καινοτόμο και εξωστρεφή ανάπτυξη και μεγέθυνση, με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικής θέσης των επιχειρήσεων στην εγχώρια και διεθνή αγορά.

  •  Οι επιχειρήσεις μπορούν να υποβάλλουν αίτηση υπαγωγής από 1 Ιουνίου 2023 έως και 29 Δεκεμβρίου 2023.
  Διαβάστε περισσότερα
 • ΕΣΠΑ

  ΠΡΑΣΙΝΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΜμΕ Δράση 2: Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ

  Αφορά επιχειρήσεις, οι οποίες απασχολούν δύο (2) τουλάχιστον ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας κατά το ημερολογιακό έτος που προηγείται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

  • Ποσοστό επιχορήγησης: έως 40%. Το ποσοστό της επιχορήγησης δύναται να λάβει προσαύξηση 10%, εφόσον πραγματοποιηθούν και πιστοποιηθούν δαπάνες «Πράσινης Μετάβασης» GREEN σε ποσοστό τουλάχιστον 20% επί του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου κατά το στάδιο της τελικής επαλήθευσης.
  • Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός του επενδυτικού σχεδίου μπορεί να είναι από 30.000€ έως και 200.000€.
  Διαβάστε περισσότερα
 • ΕΣΠΑ

  Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιχμής ΜμΕ : Δράση 3

  Αφορά επιχειρήσεις, οι οποίες απασχολούν (9) ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας κατά το ημερολογιακό έτος που προηγείται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

  Ποσοστό ενίσχυσης: από 25% έως 60%.

  Αφορά επιχειρηματικά σχέδια προϋπολογισμού απο 200.001€ έως 1.200.000€.

  Διαβάστε περισσότερα
 • ΕΣΠΑ

  Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ : Δράση 2

  Αφορά επιχειρήσεις, οι οποίες απασχολούν (5) τουλάχιστον ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας κατά το ημερολογιακό έτος που προηγείται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

  Ποσοστό ενίσχυσης: από 10% έως 50%

  Αφορά επιχειρηματικά σχέδια προϋπολογισμού από 50.0000€ έως 650.0000€

  Διαβάστε περισσότερα
 • ΕΣΠΑ

  ΠΡΑΣΙΝΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΜμΕ Δράση 1: Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ

  Αφορά επιχειρήσεις, οι οποίες απασχολούν τρείς (3) τουλάχιστον ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας κατά το ημερολογιακό έτος που προηγείται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

  • Ποσοστό επιχορήγησης: έως 40% – έκτος από τις ειδικές περιπτώσεις (Δυτικός Τομέας Αθηνών, Ανατολική Αττική, Δυτική Αττική, Πειραιάς, Νήσοι) που ακολουθούν τον Κανονισμό Ε.Ε. 651/2014 (Άρθρο 14) των οποίων τα ποσοστά περιγράφονται αναλυτικά στην Πρόσκληση. Το ποσοστό της επιχορήγησης δύναται να λάβει προσαύξηση 10%, εφόσον πραγματοποιηθούν και πιστοποιηθούν δαπάνες «Πράσινης Μετάβασης» GREEN σε ποσοστό τουλάχιστον 20% επί του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου κατά το στάδιο της τελικής επαλήθευσης.
  • Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός του επενδυτικού σχεδίου μπορεί να είναι από 200.001€ έως και 1.000.000€
  Διαβάστε περισσότερα
 • ΕΣΠΑ

  Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ : Δράση 1

  Αφορά επιχειρήσεις, οι οποίες απασχολούν (3) ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας κατά το ημερολογιακό έτος που προηγείται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης .

  Ποσοστό ενίσχυσης: από 50% έως 60%

  Αφορά επιχειρηματικά σχέδια προϋπολογισμού από 18.000€ έως 30.000€

  Διαβάστε περισσότερα