ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ

ΕΞΥΠΝΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

Θα επιδοτηθούν Επενδυτικά Σχέδια που αφορούν την ενίσχυση των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων για την ενίσχυση της τεχνολογικής τους υποδομής και αναβάθμιση του κατασκευαστικού τους εξοπλισμού με χρήση έξυπνων τεχνολογιών αιχμής με χαμηλές περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

Ύψος επένδυσης:
από 250.000€
έως 6.000.000€

  • 00ημέρες πριν τη λήξη