Αναπτυξιακός Νόμος 4887/2022

Σκοπός του νόμου είναι η προώθηση της ισόρροπης ανάπτυξης με σεβασμό στους περιβαλλοντικούς πόρους, η τεχνολογική αναβάθμιση, η διαμόρφωση μιας νέας εξωστρεφούς εθνικής ταυτότητας (branding), η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας σε τομείς υψηλής προστιθέμενης αξίας και έντασης γνώσης, η μετακίνηση στην αλυσίδα παραγωγής της αξίας για την παραγωγή πιο σύνθετων προϊόντων, η προσφορά καλύτερων υπηρεσιών και εν τέλει η εξασφάλιση καλύτερης θέσης της χώρας στο Διεθνή Καταμερισμό Εργασίας.

Ο ισχύων Αναπτυξιακός Νόμος της χώρας είναι ο Νόμος 4887/2022 – Ελλάδα Ισχυρή Ανάπτυξη όπου:

 • Ενισχύονται σχεδόν όλοι οι τομείς της Οικονομίας
 • Προβλέπονται 13 Καθεστώτα Θεματικών Ενισχύσεων, των οποίων αναμένεται η δημοσίευση αντίστοιχων προσκλήσεων ώστε να μπορούν να υποβληθούν προτάσεις μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ)
 • Θα γίνεται υποβολή σε 3 σταθερούς κύκλους, ετησίως.
 • Θα γίνεται αξιολόγηση έως 60 ημέρες
 • Ισχύει ο Νέος Χάρτης Περιφερειακών Ενισχύσεων (ΧΠΕ) με αυξημένα ποσοστά ενισχύσεων.
 • Εντάσσονται νέοι κλάδοι και οικονομικές δραστηριότητες. Οι σημαντικότεροι εντοπίζονται στον τομέα της πρωτογενούς παραγωγής, καθώς και σε επιμέρους δραστηριότητες όπως αθλητισμού, υγείας, αποθήκευσης, logistics, parking, τουρισμού αγροτουρισμού, οινοτουρισμού, γεωτουρισμού, καταδυτικού τουρισμού αλλά και λοιπών δραστηριοτήτων όπως παραγωή κινηματογραφικών και τηλεοπτικών προγραμμάτων κλπ.
 • Εισάγονται νέες κατηγορίες δαπανών «Εκτός Περιφερειακών Ενισχύσεων» που σχετίζονται με την έρευνα και καινοτομία, βιομηχανική ανάπτυξη, προστασία του περιβάλλοντος, μέτρα ενεργειακής απόδοσης, συμπαραγωγή ενέργειάς υψηλής απόδοσης, παραγωγή ενέργειας από Α.Π.Ε., εγκατάσταση αποδοτικών συστημάτων τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης, αποκατάσταση μολυσματικών χώρων, ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση αποβλήτων, επαγγελματική κατάρτιση

  Σκοπός του νόμου είναι η προώθηση της ισόρροπης ανάπτυξης με σεβασμό στους περιβαλλοντικούς πόρους, η τεχνολογική αναβάθμιση, η διαμόρφωση μιας νέας εξωστρεφούς εθνικής ταυτότητας (branding), η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας σε τομείς υψηλής προστιθέμενης αξίας και έντασης γνώσης, η μετακίνηση στην αλυσίδα παραγωγής της αξίας για την παραγωγή πιο σύνθετων προϊόντων, η προσφορά καλύτερων υπηρεσιών και εν τέλει η εξασφάλιση καλύτερης θέσης της χώρας στο Διεθνή Καταμερισμό Εργασίας.

Ενισχυόμενες κατηγορίες επενδυτικών σχεδίων

Στο Νόμο 4887/2022 ενισχύονται επενδυτικά σχέδια σε όλους τους τομείς της οικονομίας.

Υπάγονται επενδυτικά σχέδια όπως:

 • Επενδύσεις στον τομέα της Μεταποίησης (Ίδρυση, εκσυγχρονισμός ή επέκταση βιομηχανικών μονάδων)
 • Επενδύσεις στον τομέα του Τουρισμού ( Ίδρυση ή επέκταση ξενοδοχείων τουλάχιστον 4*, εκσυγχρονισμό κύριων και μη τουριστικών καταλυμάτων, εφόσον ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία τουλάχιστον 3*, ίδρυση και εκσυγχρονισμό μη κύριων τουριστικών καταλυμάτων υπό προϋποθέσεις (ξενώνες φιλοξενίας, υλοποίηση εντός παραδοσιακών οικισμών σε συγκεκριμένες περιοχές, κατάταξη 5 κλειδιών, δυναμικότητα τουλάχιστον 20 δωματίων), Camping 3*, Glamping, Condo hotels, ξενώνες νέων, εναλλακτικός τουρισμός, καταδυτικός τουρισμός, συνεδριακά κέντρα, γήπεδα γκολφ, τουριστικοί λιμένες, χιονοδρομικά κέντρα, θεματικά πάρκα, ιαματικός τουρισμός, κέντρα θαλασσοθεραπείας, κέντρα αναζωογόνησης (spa),ΚΕΠΑΤ, καταφύγια, αυτοκινητοδρόμια κ.α.)
 • Επενδύσεις στον τομέα της Αγροδιατροφής (Πρωτογενής παραγωγή αγροτικών προίόντων και μεταποίηση αυτών)
 • Επενδύσεις στον τομέα Αθλητικών δραστηριοτήτων και δραστηριοτήτων διασκέδασης (Υπηρεσίες κολυμβητηρίου (πισίνας), Υπηρεσίες γηπέδων ποδοσφαίρου, καλαθοσφαίρισης, αντισφαίρισης κ.λπ.)
 • Επενδύσεις στον τομέα της Αποθήκευσης και των υποστηρικτικών προς τη μεταφορά δραστηριοτήτων (Υπηρεσίες τουριστικών λιμανιών (μαρίνων), Υπηρεσίες λειτουργίας υδατοδρομίων) και Υπηρεσίες μεταφοράς με διαχείριση της αλυσίδας εφοδιασμού προς τρίτους (logistics), Υπηρεσίες χώρων στάθμευσης
 • Δραστηριότητες βιβλιοθηκών, μουσείων
 • Στον τομέα ενημέρωσης και επικοινωνίας ενισχύεται η δημιουργία μόνιμων εγκαταστάσεων «studios» για την παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο, τηλεοπτικών προγραμμάτων και ηχογραφήσεων
 • Στον τομέα διαχείρισης ακίνητης περιουσίας κατ’ εξαίρεση ενισχύονται τα επενδυτικά σχέδια για επιχειρήσεις ανάπτυξης και διαχείρισης Ο.Υ.Μ.Ε.Δ., υπό την προϋπόθεση ότι ασκούν διοίκηση και διαχείριση σε ένα μόνο Ο.Υ.Μ.Ε.Δ.
 • Επενδύσεις σε Λοιπούς Κλάδους (δημιουργία κέντρων αποθεραπείας και αποκατάστασης, παροχή Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης Ατόμων με Αναπηρία , οίκων ευγηρίας, Χονδρικό Εμπόριο πετρελαίου & υγραερίου που υλοποιούνται σε νησιά, για τη δημιουργία εγκαταστάσεων αποθήκευσης, Xονδρικό Εμπόριο Φαρμακευτικών Προϊόντων, Υπηρεσίες Μηχανικών Πλυντηρίων, Υπηρεσίες Σιδερωτηρίου Ρούχων κ.α.)

Είδη ενισχύσεων

Προβλέπεται ΕΝΙΣΧΥΣΗ των επιχειρήσεων ανάλογα με το μέγεθός τους με τις παρακάτω μορφές:

 • Φορολογική απαλλαγή – για όλα τα μεγέθη επιχειρήσεων
  • συνίσταται σε απαλλαγή καταβολής φόρου εισοδήματος κατά μέγιστο εντός 15 ετών, από την πιστοποίηση υλοποίησης του 50% του επενδυτικού σχεδίου
 • Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης – για όλα τα μεγέθη επιχειρήσεων
  • συνίσταται σε κάλυψη τμήματος καταβαλλόμενων δόσεων leasing, για απόκτηση καινούργιου εξοπλισμού, με μέγιστη διάρκεια μίσθωσης τα 7 έτη.
 • Επιχορήγηση για Μικρές και Πολύ Μικρές καθώς και σε ειδικές περιοχές για Μικρομεσαίες
  • Συνίσταται δωρεάν παροχή από το Δημόσιο χρηματικού ποσού για την κάλυψη τμήματος των επιλέξιμων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου.
  • Επιπλέον εφαρμόζεται σε ειδικές περιοχές (ορεινές, νησιωτικές, παραμεθόριες, απολιγνιτοποίησης κλπ)
  • Το κίνητρο της επιχορήγησης δίνεται συνήθως στο 80% του ΧΠΕ
 • Επιδότηση κόστους δημιουργούμενης απασχόλησης
  • συνίσταται σε κάλυψη μισθολογικού κόστους νέων θέσεων εργασίας που δημιουργούνται και συνδέονται με το επενδυτικό σχέδιο
 • Χρηματοδότηση επιχειρηματικού κινδύνου για το καθεστώς Νέο Επιχειρείν
 • Η οικονομική συμμετοχή κάθε φορέα στο κόστος του επενδυτικού σχεδίου μπορεί να καλύπτεται είτε με ίδια κεφάλαια, είτε με εξωτερική χρηματοδότηση, με την προϋπόθεση ότι το 25% του ενισχυόμενου κόστους αυτού δεν περιέχει καμία κρατική ενίσχυση, δημόσια στήριξη ή παροχή

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ- Ενισχύσεις Περιφερειακού Χαρακτήρα

  • Δημιουργία νέας μονάδας
  • Επέκταση δυναμικότητας υφιστάμενης μονάδας
  • Διαφοροποίηση της παραγωγής μιας μονάδας σε προϊόντα ή υπηρεσίες που δεν έχουν παραχθεί ποτέ σε αυτή
  • Θεμελιώδης αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας

Οι παραπάνω ενισχύσεις παρέχονται σε ποσοστά επί των ανώτατων επιτρεπόμενων εντάσεων ενίσχυσης, όπως παρουσιάζονται στον Νέο Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων, τα οποία ποικίλουν ανάλογα με το Καθεστώς Ενίσχυσης και το μέγεθος του φορέα της επένδυσης. Οι τρεις (3) πρώτες ενισχύσεις παρέχονται μεμονωμένα ή συνδυαστικά, ενώ η τέταρτη (4η) παρέχεται αυτοτελώς.

Ελάχιστο ύψος επενδύσεων

Το ελάχιστο ύψος της επένδυσης, ορίζεται με βάση το μέγεθος του φορέα ήτοι:

 • Μεγάλες επιχειρήσεις στο ποσό των €1.000.000.
 • Μεσαίες επιχειρήσεις στο ποσό των €500.000.
 • Μικρές επιχειρήσεις, στο ποσό των €250.000.
 • Πολύ μικρές επιχειρήσεις, στο ποσό των €100.000.
 • Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν. Σ. Επ.), Αγροτικούς και Αστικούς Συνεταιρισμούς, Ομάδες και Οργανώσεις Παραγωγών, Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις, στο ποσό των €50.000.

Επιλέξιμοι φορείς του Νέου Αναπτυξιακού Νόμου

Οι επιλέξιμοι φορείς που καλύπτει ο νέος αναπτυξιακός νόμος είναι οι επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες ή έχουν υποκατάστημα στην Ελλάδα κατά την έναρξη εργασιών του επενδυτικού σχεδίου και έχουν μία από τις ακόλουθες μορφές:

 1. Εμπορική εταιρεία
 2. Συνεταιρισμός
 3. Κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις
 4. Αγροτικοί και Αστικοί συνεταιρισμοί
 5. Ομάδες και Οργανώσεις Παραγωγών
 6. Αγροτικές εταιρικές συμπράξεις του Ν. 4384/2016
 7. Δημόσιες, Δημοτικές Επιχειρήσεις και θυγατρικές τους υπό προϋποθέσεις
 8. Οι ατομικές επιχειρήσεις μόνο στο καθεστώς «Αγροδιατροφή-πρωτογενής παραγωγή και μεταποίηση γεωργικών προϊόντων-αλιεία και υδατοκαλλιέργεια» με ανώτατο επιλέξιμο κόστος τις 200.000€.
 9. Υπό ίδρυση ή υπό συγχώνευση εταιρείες, με την προϋπόθεση να έχουν ολοκληρώσει τις διαδικασίες δημοσιότητας πριν από την υποβολή της πρότασης.

Καθεστώτα ενίσχυσης

1. Ψηφιακός και τεχνολογικός μετασχηματισμός επιχειρήσεων

Τα υπαγόμενα επενδυτικά σχέδια αφορούν τις αναβαθμιζόμενες τεχνολογικά υφιστάμενες μονάδες και εισάγουν νέες ψηφιακές λειτουργίες και διαδικασίες, συνδυάζοντας μεθόδους παραγωγής με σύγχρονη τεχνολογία πληροφοριών και επικοινωνιών.

2. Πράσινη μετάβαση – Περιβαλλοντική αναβάθμιση επιχειρήσεων

Τα υπαγόμενα επενδυτικά σχέδια έχουν ως αντικείμενο την προστασία του περιβάλλοντος, καθώς και λοιπές υφιστάμενες επιχειρηματικές δραστηριότητες με την προϋπόθεση υλοποίησης δαπανών για μέτρα ενεργειακής απόδοσης και προστασίας του περιβάλλοντος.

3. Νέο Επιχειρείν

Τα υπαγόμενα επενδυτικά σχέδια αφορούν δραστηριότητες οι οποίες εμπίπτουν στην πρωτογενή παραγωγή, στη μεταποίηση γεωργικών προϊόντων, στην αλιεία, στην έρευνα και εφαρμοσμένη καινοτομία, στον ψηφιακό και τεχνολογικό μετασχηματισμό, στη μεταποίηση και στην εφοδιαστική αλυσίδα.

4. Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση

Τα υπαγόμενα επενδυτικά σχέδια υλοποιούνται στις περιοχές των Εδαφικών Σχεδίων Δίκαιης Μετάβασης (ΕΣΔΙΜ).

5. Έρευνα και εφαρμοσμένη καινοτομία

Τα υπαγόμενα επενδυτικά σχέδια συμβάλλουν στην ανάπτυξη τεχνολογίας ή στη δια της τεχνολογικής ανάπτυξης παροχή υπηρεσιών, στην παραγωγή καινοτόμων προϊόντων ή στην εισαγωγή διαδικαστικών ή οργανωτικών καινοτομιών, στην αξιοποίηση αποτελεσμάτων της έρευνας, στην αύξηση της απασχόλησης και στη δημιουργία θέσεων εργασίας υψηλής προστιθέμενης αξίας.

6. Αγροδιατροφή – πρωτογενής παραγωγή και μεταποίηση γεωργικών προϊόντων – αλιεία

Τα υπαγόμενα επενδυτικά σχέδια αφορούν στους τομείς της πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής, της μεταποίησης των γεωργικών προϊόντων καθώς και της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας.

7. Μεταποίηση – Εφοδιαστική αλυσίδα

Τα υπαγόμενα επενδυτικά σχέδια εμπίπτουν στον τομέα της μεταποίησης, πλην της μεταποίησης των γεωργικών προϊόντων.

8. Επιχειρηματική εξωστρέφεια

Τα υπαγόμενα επενδυτικά σχέδια αναπτύσσουν επιχειρηματική εξωστρέφεια και εξαγωγικές δραστηριότητες.

9. Ενίσχυση τουριστικών επενδύσεων

Τα υπαγόμενα επενδυτικά σχέδια αφορούν κυρίως στη δημιουργία, την επέκταση, τον εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής, τουριστικών καταλυμάτων στο σύνολο της Επικράτειας με σκοπό την αναβάθμιση της ποιότητας του τουριστικού προϊόντος

10. Εναλλακτικές μορφές τουρισμού

Τα υπαγόμενα επενδυτικά σχέδια αφορούν εναλλακτικές μορφές τουρισμού και στοχεύουν στην αξιοποίηση και ανάδειξη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των περιοχών της χώρας, όπως γεωγραφικών, κοινωνικών, πολιτισμικών, θρησκευτικών.

11. Μεγάλες επενδύσεις

Τα υπαγόμενα επενδυτικά σχέδια αφορούν την ενίσχυση μεγάλων επενδυτικών σχεδίων που αφορούν κλάδους της οικονομίας με σημαντικές επιδράσεις στις τοπικές οικονομίες.

12. Ευρωπαϊκές αλυσίδες αξίας

Τα υπαγόμενα επενδυτικά σχέδια εμπίπτουν στα πεδία των ευρωπαϊκών στρατηγικών αλυσίδων αξίας (μικροηλεκτρονική, υπολογιστές υψηλής απόδοσης, συσσωρευτές, διασυνδεδεμένα και αυτόνομα οχήματα, κυβερνοασφάλεια, προσωποποιημένη ιατρική και υγεία, βιομηχανία χαμηλών εκπομπών άνθρακα, υδρογόνο, διαδίκτυο των πραγμάτων).

13. Επιχειρηματικότητα 360

Τα υπαγόμενα επενδυτικά σχέδια, εξαιρουμένων αυτών που εμπίπτουν στα καθεστώτα ενισχύσεων της αγροδιατροφής – πρωτογενούς παραγωγής και μεταποίησης γεωργικών προϊόντων – αλιείας , της μεταποίησης – εφοδιαστικής αλυσίδας , της ενίσχυσης τουριστικών επενδύσεων και των εναλλακτικών μορφών τουρισμού, αφορούν στην υλοποίηση αρχικών επενδύσεων και τη δυνατότητα πραγματοποίησης πρόσθετων δαπανών, προς όφελος των επιχειρηματικών πρωτοβουλιών και της εθνικής οικονομίας.

Ο επενδυτής δύναται να επιλέξει το καθεστώς ενίσχυσης που συμβαδίζει με τις ανάγκες και το επιχειρηματικό του σχέδιο, εφόσον πληροί τις προϋποθέσεις αυτού. Ορισμένες κατηγορίες ταυτίζονται με συγκεκριμένους οικονομικούς τομείς δραστηριότητας, όπως η «Ενίσχυση τουριστικών επενδύσεων», ενώ άλλες κατηγορίες όπως ο «Ψηφιακός και τεχνολογικός μετασχηματισμός επιχειρήσεων» είναι συμβατές με τους περισσότερους επιλέξιμους τομείς του Νέου Αναπτυξιακού Νόμου, οι οποίοι παρουσιάζονται παρακάτω.

Ποσοστά ενισχύσεων - Χάρτης περιφερειακών ενισχύσεων

Εικόνα που περιέχει πίνακας Περιγραφή που δημιουργήθηκε αυτόματα
Χάρτης Ενισχύσεων Αττικής.jpg

Δαπάνες Περιφερειακών Ενισχύσεων

• Aγορά του συνόλου ή και μέρους των υφιστάμενων παγίων στοιχείων ενεργητικού, όπως κτίρια, μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός, επιχειρηματικής εγκατάστασης η οποία έχει διακόψει τη λειτουργία της (επιλέξιμη είναι η αγορά των κτιρίων όχι των οικοπέδων)

• Η ανέγερση, επέκταση νέων κτιριακών εγκαταστάσεων, διαρρύθμιση υφιστάμενων κτιριακών εγκαταστάσεων.

• Η διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου.

• Η προμήθεια νέου εξοπλισμού παραγωγής και βοηθητικού εξοπλισμού (ράφια, συστήματα κλιματισμού, ψύξης, θέρμανσης, πυρόσβεσης, πυρανίχνευσης, υποσταθμός, αντλίες, σωληνώσεις, γερανογέφυρες κ.ά.).

• Η απόκτηση λοιπού εξοπλισμού (έπιπλα για ξενοδοχείο, εξοπλισμός εστίασης για ξενοδοχεία, ηλεκτρονικοί υπολογιστές, τηλεπικοινωνιακός εξοπλισμός κ.ά.).

• Η προμήθεια μεταφορικών μέσων εντός της μονάδας (κλαρκ, περονοφόρα κ.ά.).

• Η απόκτηση άυλων στοιχείων ενεργητικού (δαπάνες λογισμικού, συστημάτων ποιότητας, συστημάτων οργάνωσης της εταιρείας, δαπάνες μεταφοράς τεχνολογίας).

• Η μεταφορά τεχνολογίας, μέσω της αγοράς δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, αδειών εκμετάλλευσης, ευρεσιτεχνιών, τεχνογνωσίας και μη κατοχυρωμένων τεχνικών γνώσεων,

• Τα συστήματα διασφάλισης και ελέγχου ποιότητας, πιστοποιήσεων, προμήθειας και εγκατάστασης λογισμικού και συστημάτων οργάνωσης της επιχείρησης.

• Η μισθοδοσία νέου προσωπικού.

Δαπάνες εκτός Περιφερειακών Ενισχύσεων

• Αμοιβές συμβούλων για ΜΜΕ. Ενισχύονται μόνο για νέες μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και για ποσό έως 50.000 ευρώ (έως 5% του συνολικού ενισχυόμενου κόστους).

• Δαπάνες εκκίνησης για νεοσύστατες & υπό ίδρυση μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις και για ποσοστό έως 20% του ενισχυόμενου κόστους με ανώτατο όριο τις 200.000 ευρώ. Για τις καινοτόμες μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις τα όρια διπλασιάζονται.

• Δαπάνες για έργα έρευνας και ανάπτυξης (δαπάνες προσωπικού, κτιρίων, οργάνων, εξοπλισμού κλπ)

• Δαπάνες καινοτομίας για ΜΜΕ αφορούν σε προϋπολογισμό έως 20% του συνολικού ενισχυόμενου κόστους και έως 200.000 ευρώ.

• Δαπάνες για διαδικαστική και οργανωτική καινοτομία με προϋπολογισμό έως 10% του συνολικού ενισχυόμενου κόστους και έως 100.000 ευρώ.

• Δαπάνες για την προστασία του περιβάλλοντος.

• Επενδυτικές δαπάνες για μέτρα ενεργειακής απόδοσης.

• Επενδυτικές δαπάνες για συμπαραγωγή ενέργειας υψηλής απόδοσης από ΑΠΕ.

• Δαπάνες για παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ

• Δαπάνες για εγκατάσταση αποδοτικών συστημάτων τηλεθέρμανσης και τηλέψυξης

• Δαπάνες για την αποκατάσταση μολυσμένων χώρων

• Δαπάνες για ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση αποβλήτων

• Δαπάνες για επαγγελματική κατάρτιση

• Δαπάνες για συμμετοχή ΜΜΕ σε εμπορικές εκθέσεις

• Ενισχύσεις για εργαζόμενους σε μειονεκτική θέση

Ειδικές κατηγορίες ενισχύσεων

Το ποσοστό ενίσχυσης με μορφή επιχορήγησης κεφαλαίου ορίζεται στο 80% του Χ.Π.Ε. Για να λάβει μια επιχείρηση ποσοστό ενίσχυσης στο 100% το ποσοστού που ορίζεται στο Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων, ανάλογα με το αντίστοιχο καθεστώς ενίσχυσης, θα πρέπει να ανήκει σε τουλάχιστον μία από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

 • Να υλοποιεί επενδυτικό σχέδιο επιλέξιμο προς υποβολή στο καθεστώς Νέο Επιχειρείν ή στο καθεστώς Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση*.
 • Να υλοποιεί επενδυτικό σχέδιο σε ειδικές περιοχές του όπως αυτές θα ορίζονται σε σχετικό παράρτημα του νόμου (ορεινές, νησιωτικές, παραμεθόριες, πληγείσες από φυσικές καταστροφές).
 • Να υλοποιεί το επενδυτικό της σχέδιο σε Βιομηχανικές και Επιχειρηματικές Περιοχές (Β.Ε.ΠΕ.), Επιχειρηματικά Πάρκα (Ε.Π.) εξαιρουμένων των Επιχειρηματικών Πάρκων Ενδιάμεσου Βαθμού Οργάνωσης (Ε.Π.Ε.Β.Ο.), Τεχνολογικά Πάρκα και Θύλακες Υποδοχής Καινοτόμων Δραστηριοτήτων (Θ.Υ.Κ.Τ.) και σε Οργανωμένους Υποδοχείς Μεταποιητικών και Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων (Ο.Υ.Μ.Ε.Δ.), εφόσον δεν αφορούν σε εκσυγχρονισμό ή επέκταση υφιστάμενων δομών της ενισχυόμενης επιχείρησης.
 • Να υλοποιεί επενδυτικό σχέδιο σε κτίρια χαρακτηρισμένα ως διατηρητέα (στο 90% του Χ.Π.Ε).
 • Να υλοποιεί επενδυτικό σχέδιο που αφορά σε επαναλειτουργία βιομηχανικών μονάδων, που έχουν παύσει τη λειτουργία τους, η δε αξία του πάγιου εξοπλισμού της βιομηχανικής μονάδας, η οποία πρόκειται να επαναλειτουργήσει, καλύπτει ποσοστό τουλάχιστον πενήντα τοις εκατό (50%) του ενισχυόμενου κόστους του επενδυτικού σχεδίου.

Για να μπορεί μια επιχείρηση να αιτηθεί την ενίσχυση με τη μορφή της επιχορήγησης θα πρέπει να ανήκει στις Πολύ Μικρές ή Μικρές Επιχειρήσεις. Ειδικά για τις περιοχές που ανήκουν στις Ζώνες Απολιγνιτοποίησης, σύμφωνα με τον ν. 4759/2020 (Φλώρινα, Κοζάνη, Μεγαλόπολη) δύναται να ορίζεται για τις μεσαίες επιχειρήσεις συνδυασμός των ενισχύσεων της επιχορήγησης και της φορολογικής απαλλαγής, το ίδιο θα ισχύει υπό περιορισμούς και για τα επενδυτικά σχέδια που υλοποιούνται από μεσαίες επιχειρήσεις στις περιφερειακές ενότητες Ροδόπης, Έβρου και Ξάνθης.

Σημ: Για το καθεστώς «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση», τα ποσοστά ενισχύσεων για τις επιλέξιμες δαπάνες των αρχικών επενδύσεων χορηγούνται με βάση τα ανώτατα όρια των εντάσεων του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων, ανεξαρτήτως μεγέθους του φορέα.

Αξιολόγηση επενδυτικών σχεδίων του Νέου Αναπτυξιακού Νόμου

Εισάγονται βελτιωμένες και ταχύτερες διαδικασίες αξιολόγησης επενδυτικών σχεδίων. Προβλέπεται αξιολόγηση εντός σαράντα πέντε (45) ημερών από τη λήξη του καθεστώτος για τις περιπτώσεις συγκριτικής αξιολόγησης ή εντός τριάντα (30) ημερών για τις περιπτώσεις της άμεσης αξιολόγησης. Σε περίπτωση που η διάρκεια αξιολόγησης υπερβεί τα χρονικά αυτά όρια, ο έλεγχος ανατίθεται σε ανεξάρτητο ορκωτό- ελεγκτή από το Μητρώο Ορκωτών – Λογιστών, ο οποίος οφείλει να ολοκληρώσει τον έλεγχο εντός οκτώ (8) ημερών.

Νέος Αναπτυξιακός Νόμος στον Πρωτογενή Τομέα

 • Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς δραστηριότητες (σχετική υπουργική απόφαση που εξειδικεύει τα είδη των επενδυτικών σχεδίων του συγκεκριμένου τομέα).
 • Αλιεία και υδατοκαλλιέργεια (αναμένεται σχετική υπουργική απόφαση για την εξειδίκευση των επενδυτικών σχεδίων του εν λόγω τομέα).
 • Ορυχεία και λατομεία και υποστηρικτικές δραστηριότητες. (εξαιρούνται επενδυτικά σχέδια που σχετίζονται με την άντληση ή εξόρυξη αργού πετρελαίου, φυσικού αερίου, άνθρακα, χάλυβα και λιθάνθρακα).

Νέος Αναπτυξιακός Νόμος στον κλάδο της Μεταποίησης

Συμπεριλαμβάνονται σχεδόν όλοι οι κλάδοι μεταποίησης. Εξαιρούνται οι τομείς του χάλυβα, των συνθετικών ινών, του άνθρακα και της ναυπηγίας. Επίσης, για τη μεταποίηση γεωργικών προϊόντων διατηρείται η ισχύς της υπ’αριθμ. 31054/12-7-2007 κοινής υπουργικής απόφασης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Νέος Αναπτυξιακός Νόμος στον κλάδο Παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού

 1. Μικροί Υδροηλεκτρικοί Σταθμοί εγκατεστημένος ισχύος μέχρι 15MW.
 2. Μονάδες συμπαραγωγής ενέργειας υψηλής απόδοσης από ΑΠΕ.
 3. Υβριδικοί σταθμοί ΑΠΕ στο ηλεκτρικό σύστημα της Κρήτης, οι οποίοι πρόκειται να τεθούν σε δοκιμαστική λειτουργία έως την ολοκλήρωση και ηλέκτριση του έργου της Ηλεκτρικής Διασύνδεσης Κρήτης-Αττικής, καθώς και στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά, σύμφωνα με τα άρθρα 41του Κανονισμού 651/2014 της Ε.Ε.
 4. Παραγωγή θερμότητας και ψύξης από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
 5. Ενεργειακά αποδοτικά συστήματα τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης σύμφωνα με τον Ν.4342/2015 (Α’143).
 6. Παραγωγή αειφόρων βιοκαυσίμων τα οποία δεν είναι βασισμένα σε εδώδιμα φυτά και δεν υπόκεινται σε υποχρέωση εφοδιασμού ή ανάμειξης.
 7. Μετατροπή υφιστάμενων μονάδων παραγωγής βιοκαυσίμων βασισμένων σε εδώδιμα φυτά σε μονάδες παραγωγής αειφόρων βιοκαυσίμων, τα οποία δεν βασίζονται σε εδώδιμα φυτά και δεν υπόκεινται σε υποχρέωση εφοδιασμού ή ανάμειξης.

Νέος Αναπτυξιακός Νόμος στο Χονδρικό Εμπόριο

Υπό προϋποθέσεις επιλέξιμα είναι τα επενδυτικά σχέδια που αφορούν:

 • Χονδρικό εμπόριο φαρμακευτικών προϊόντων, μόνο για το καθεστώς ενίσχυσης «Επιχειρηματική Εξωστρέφεια».
 • Χονδρικό εμπόριο πετρελαίου για κινητήρες. (συμπεριλαμβανομένων αυτών των σκαφών) που υλοποιούνται στα νησιά για τη δημιουργία εγκαταστάσεων αποθήκευσης.
 • Χονδρικό εμπόριο πετρελαίου θέρμανσης από μεταπωλητή που υλοποιούνται στα νησιά για τη δημιουργία εγκαταστάσεων αποθήκευσης.
 • Χονδρικό εμπόριο υγραερίου εμφιαλωμένου ή μη που υλοποιούνται στα νησιά για τη δημιουργία εγκαταστάσεων αποθήκευσης.

Νέος Αναπτυξιακός Νόμος στον κλάδο Μεταφοράς και Αποθήκευσης

Ενισχύονται τα επενδυτικά σχέδια σχετικά με:

 • Υπηρεσίες τουριστικών λιμανιών (μαρίνων).
 • Υπηρεσίες λειτουργίας υδατοδρομίων.
 • Υπηρεσίες χώρων στάθμευσης.
 • Υπηρεσίες μεταφοράς με διαχείριση της αλυσίδας εφοδιασμού προς τρίτους (logistics).
 • Ταχυμεταφορικές και ταχυδρομικές δραστηριότητες.
 • Υπηρεσίες επαναφόρτισης συσσωρευτών ηλεκτρικών οχημάτων για επενδυτικά σχέδια που υλοποιούνται σε νησιώτικες περιοχές.

Νέος Αναπτυξιακός Νόμος στον κλάδο του Τουρισμού

 • Ίδρυσης & επέκτασης ξενοδοχειακών μονάδων τουλάχιστον τεσσάρων (4) αστέρων.
 • Εκσυγχρονισμού ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων που ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία τουλάχιστον τριών (3) αστέρων, αφού παρέλθει πενταετία από την έναρξη λειτουργίας της μονάδας, καθώς και εκσυγχρονισμού μη κύριων τουριστικών καταλυμάτων, εφόσον αναβαθμίζονται σε κατηγορία τριών (3) τουλάχιστον αστέρων.
 • Επέκτασης και εκσυγχρονισμού ξενοδοχειακών μονάδων που έχουν διακόψει τη λειτουργία τους, με την προϋπόθεση ότι στο διάστημα διακοπής δεν έχει γίνει αλλαγή χρήσης του κτιρίου και ότι μέσω της επέκτασης ή του εκσυγχρονισμού αναβαθμίζονται σε κατηγορίας τουλάχιστον τεσσάρων (4) αστέρων.
 • Ίδρυση, επέκτασης και εκσυγχρονισμού ολοκληρωμένης μορφής Τουριστικών Οργανωμένων Κατασκηνώσεων (camping), τα οποία ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία τουλάχιστον τριών (3) αστέρων και glamping.
 • Ίδρυσης και εκσυγχρονισμού ξενοδοχειακών μονάδων εντός χαρακτηρισμένων παραδοσιακών ή διατηρητέων κτιρίων, τα οποία ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία τουλάχιστον τριών (3) αστέρων.
 • Ξενοδοχείων συνιδιοκτησίας (condo hotels) και σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων όπως ορίζονται στον Ν.4276/2014 (Α155).
 • Εγκαταστάσεων Ειδικής Τουριστικής Υποδομής (συνεδριακά κέντρα, γήπεδα γκολφ, τουριστικοί λιμένες, χιονοδρομικά κέντρα, θεματικά πάρκα, εγκαταστάσεις ιαματικού τουρισμού, μονάδες ιαματικής θεραπείας, κέντρα ιαματικού τουρισμού – θερμαλισμού, κέντρα θαλασσοθεραπείας, κέντρα αναζωογόνησης, κέντρα προπονητικού αθλητικού τουρισμού, ορειβατικά καταφύγια, αυτοκινητοδρόμια).
 • Ίδρυσης και εκσυγχρονισμού μη κύριων τουριστικών καταλυμάτων εφόσον, α) φέρουν διακριτό τίτλο «ξενώνας φιλοξενίας», β) υλοποιούνται εντός παραδοσιακών οικισμών σε μια από τις ακόλουθες περιοχές: i) ορεινές περιοχές, σύμφωνα με τον ΕΛ.ΣΤΑΤ, ii) παραμεθόριες (σε απόσταση 30 χιλιομέτρων από τα σύνορα), iii) νησιωτικές περιοχές, (νησιά με πληθυσμό μικρότερο των 3.100 κατοίκων), γ) κατατάσσονται σε κατηγορία (5) κλειδιών και δ) διατηρούν ελάχιστο αριθμό 20 ενοικιαζόμενων δωματίων.
 • Εγκαταστάσεων αγροτουρισμού ή οινοτουρισμού ή γεωτουρισμού.
 • Εγκαταστάσεις καταδυτικού τουρισμού.

Νέος Αναπτυξιακός Νόμος στον κλάδο των Οπτικοακουστικών μέσων και εκδοτικών δραστηριοτήτων

Συμπεριλαμβάνονται επενδυτικά σχέδια που σχετίζονται με την παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων, ηχογραφήσεις και μουσικές εκδόσεις, δραστηριότητες προγραμματισμού, ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών, καθώς και εκδοτικών δραστηριοτήτων.

Νέος Αναπτυξιακός Νόμος στον κλάδο των Τηλεπικοινωνιών

Δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών, ανάπτυξης λογισμικού και υπηρεσιών διαδικτύου και συναφείς δραστηριότητες.

Νέος Αναπτυξιακός Νόμος στον κλάδο της Ανθρώπινης Υγείας, Κοινωνικής Μέριμνας

Ενισχύονται τα επενδυτικά σχέδια υγείας και κοινωνικής μέριμνας. Υποστηρίζονται επενδυτικά σχέδια δραστηριοτήτων βοήθειας με παροχή καταλύματος, όπως Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης Ατόμων με Αναπηρία και οίκοι ευγηρίας, καθώς και η δημιουργία κέντρων αποθεραπείας και αποκατάστασης.

Νέος Αναπτυξιακός Νόμος στον κλάδο του Αθλητισμού

 • Υπηρεσίες γηπέδων (4×4, 5×5, κλπ.) ποδοσφαίρου, καλαθοσφαίρισης, αντισφαίρισης, κτλ.
 • Υπηρεσίες κολυμβητηρίου (πισίνας).

Νέος Αναπτυξιακός Νόμος σε Λοιπούς Τομείς

Ενισχύονται τα επενδυτικά σχέδια σχετικά που σχετίζονται με τις παρακάτω δραστηριότητες:

 • Επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη
 • Υπηρεσίες βιβλιοθηκών.
 • Δραστηριότητες μουσείων.
 • Υπηρεσίες Σιδερωτηρίου Ρούχων.
 • Υπηρεσίες Μηχανικών Πλυντηρίου.
 • Υπηρεσίες τεχνικών δοκιμών και αναλύσεων, μόνο για το καθεστώς «Έρευνα και Καινοτομία»

Επιλέξιμοι τομείς και κλάδοι οικονομικής δραστηριότητας

01 Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς δραστηριότητες (σχετική υπουργική απόφαση που εξειδικεύει τα είδη των επενδυτικών σχεδίων του συγκεκριμένου τομέα).

03 Αλιεία και υδατοκαλλιέργεια (Αναμένεται σχετική υπουργική απόφαση που θα εξειδικεύει τα είδη των επενδυτικών σχεδίων του συγκεκριμένου τομέα).

06 ΕΩΣ 09 Ορυχεία και λατομεία πλην της άντλησης και των υποστηρικτικών δραστηριοτήτων αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου και των υποστηρικτικών δραστηριοτήτων για την εξαγωγή λιθάνθρακα καθώς και όποια δραστηριότητα σχετίζεται με τον τομέα του άνθρακα και του χάλυβα.

0 ΕΩΣ 33 Μεταποίηση (Εξαιρούνται οι τομείς του χάλυβα, των συνθετικών ινών, του άνθρακα και της ναυπηγίας. Επίσης για την πρώτη μεταποίηση γεωργικών προϊόντων.

ΚΑΔ 35

 • Μικροί Υδροηλεκτρικοί Σταθμοί εγκατεστημένος ισχύος μέχρι 15MW.
 • Μονάδες συμπαραγωγής ενέργειας υψηλής απόδοσης από ΑΠΕ, σύμφωνα με το άρθρο 40 του Κανονισμού 651/2014 της Ε.Ε.
 • Υβριδικοί σταθμοί ΑΠΕ στο ηλεκτρικό σύστημα της Κρήτης, οι οποίοι πρόκειται να τεθούν σε δοκιμαστική λειτουργία έως την ολοκλήρωση και ηλέκτριση του έργου της Ηλεκτρικής Διασύνδεσης Κρήτης-Αττικής, καθώς και στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά, σύμφωνα με τα άρθρα 41του Κανονισμού 651/2014 της Ε.Ε.
 • Παραγωγή θερμότητας και ψύξης από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, σύμφωνα με το άρθρο 41 του Κανονισμού 651/2014 της Ε.Ε.
 • Ενεργειακά αποδοτικά συστήματα τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης σύμφωνα με τον Ν.4342/2015 (Α’143).
 • Παραγωγή αειφόρων βιοκαυσίμων τα οποία δεν είναι βασιζόμενα σε εδώδιμα φυτά και δεν υπόκεινται σε υποχρέωση εφοδιασμού ή ανάμειξης, σύμφωνα με το άρθρο 41 του Κανονισμού 651/2014 της Ε.Ε.
 • Μετατροπή υφιστάμενων μονάδων παραγωγής βιοκαυσίμων βασιζόμενων σε εδώδιμα φυτά σε μονάδες παραγωγής αειφόρων βιοκαυσίμων, τα οποία δεν βασίζονται σε εδώδιμα φυτά και δεν υπόκεινται σε υποχρέωση εφοδιασμού ή ανάμειξης.

37 ΕΩΣ 39 Παροχή νερού – επεξεργασία λυμάτων , διαχείριση αποβλήτων και δραστηριότητες εξυγίανσης.

46.46 Χονδρικό εμπόριο φαρμακευτικών προϊόντων, μόνο για το καθεστώς ενίσχυσης «Επιχειρηματική Εξωστρέφια».

46.71.12.05 Χονδρικό εμπόριο πετρελαίου για κινητήρες (συμπεριλαμβανομένων αυτών των σκαφών) που υλοποιούνται στα νησιά, για τη δημιουργία εγκαταστάσεων αποθήκευσης.

46.71.13.14 Χονδρικό εμπόριο πετρελαίου θέρμανσης από μεταπωλητή για επενδύσεις που υλοποιούνται στα νησιά, για τη δημιουργία εγκαταστάσεων αποθήκευσης.

46.71.13.16 Χονδρικό εμπόριο υγραερίου εμφιαλωμένου ή μη, για επενδύσεις που υλοποιούνται μόνο στα νησιά, για τη δημιουργία εγκαταστάσεων αποθήκευσης.

52.22.11.05 Υπηρεσίες τουριστικών λιμανιών (μαρίνων).

52.22.11.06 Υπηρεσίες λειτουργίας υδατοδρομίων.

52.21.24.00 Υπηρεσίες χώρων στάθμευσης . Ενισχύονται επενδυτικά σχέδια για την ίδρυση ή επέκταση δημόσιας χρήσης κλειστών σταθμών ιδιωτικής χρήσης επιβατηγών αυτοκινήτων χωρητικότητας τουλάχιστον 40 θέσεων, επιπλέον εκείνων που επιβάλλει ο εκάστοτε ισχύον Οικοδομικός Κανονισμός για την κάλυψη των μόνιμων αναγκών του κτιρίου.

52.21.26.01 Υπηρεσίες επαναφόρτισης συσσωρευτών ηλεκτρικών οχημάτων για επενδυτικά σχέδια που υλοποιούνται σε νησιώτικες περιοχές.

52.29.19.03 Υπηρεσίες μεταφοράς με διαχείριση της αλυσίδας εφοδιασμού προς τρίτους (logistics).

53 Ταχυδρομικές και ταχυμεταφορικές δραστηριότητες.

ΚΑΔ 55 Καταλύματα

 • Ίδρυσης & επέκτασης ξενοδοχειακών μονάδων τουλάχιστον τεσσάρων (4) αστέρων.
 • Εκσυγχρονισμού ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων που ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία τουλάχιστον τριών (3) αστέρων, αφού παρέλθει πενταετία από την έναρξη λειτουργίας της μονάδας ή από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης εκσυγχρονισμού ολοκληρωμένης μορφής της μονάδας, καθώς και εκσυγχρονισμού μη κύριων τουριστικών καταλυμάτων, εφόσον αναβαθμίζονται σε κατηγορία τριών (3) τουλάχιστον αστέρων.
 • Επέκτασης και εκσυγχρονισμού ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων που έχουν διακόψει τη λειτουργία τους, με την προϋπόθεση ότι στο διάστημα διακοπής δεν έχει γίνει αλλαγή χρήσης του κτιρίου και ότι μέσω της επέκτασης ή του εκσυγχρονισμού ολοκληρωμένης μορφής αναβαθμίζονται σε κατηγορίας τουλάχιστον τεσσάρων (4) αστέρων.
 • Ίδρυσης, επέκτασης και εκσυγχρονισμού ολοκληρωμένης μορφής Τουριστικών Οργανωμένων Κατασκηνώσεων (camping), τα οποία ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία τουλάχιστον τριών (3) αστέρων και glamping.
 • Ίδρυσης και εκσυγχρονισμού ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων εντός χαρακτηρισμένων παραδοσιακών ή διατηρητέων κτιρίων, τα οποία ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία τουλάχιστον τριών (3) αστέρων.
 • Σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων όπως ορίζονται στον Ν.4276/2014 (Α155), εκτός του μέρους
 • αυτών που αφορά προς μεταβίβαση ή η μακροχρόνια μίσθωση κτιρίων και εγκαταστάσεων και με την προϋπόθεση ότι κατατίθενται ως ενιαία επενδυτικά σχέδια.
 • Εγκαταστάσεων Ειδικής Τουριστικής Υποδομής (συνεδριακά κέντρα, γήπεδα γκολφ, τουριστικοί λιμένες, χιονοδρομικά κέντρα, θεματικά πάρκα, εγκαταστάσεις ιαματικού τουρισμού, μονάδες ιαματικής θεραπείας, κέντρα ιαματικού τουρισμού – θερμαλισμού, κέντρα θαλασσοθεραπείας, κέντρα αναζωογόνησης, κέντρα προπονητικού αθλητικού τουρισμού, ορειβατικά καταφύγια, αυτοκινητοδρόμια), όπως αυτές ορίζονται στο Ν.4276/2014 (Α’155).
 • Εγκαταστάσεων αγροτουρισμού ή οινοτουρισμού ή γεωτουρισμού.
 • Εγκαταστάσεις καταδυτικού τουρισμού.
 • Ξενοδοχείων συνιδιοκτησίας (condo hotels), όπως ορίζονται στον Ν.4276/2014, υπό την προϋπόθεση ότι η μεταβίβαση ή η μακροχρόνια μίσθωση ενισχυόμενων τμημάτων αυτών λαμβάνει χώρα μετά τη λήξη της τήρησης των μακροχρόνιων υποχρεώσεων του φορέα της επένδυσης.
 • Ίδρυση και εκσυγχρονισμό μη κύριων τουριστικών καταλυμάτων εφόσον, α) φέρουν διακριτό τίτλο «ξενώνας φιλοξενίας», β) υλοποιούνται εντός παραδοσιακών οικισμών σε μια από τις ακόλουθες περιοχές: i) ορεινές περιοχές, σύμφωνα με τον ΕΛ.ΣΤΑΤ, ii) παραμεθόριες (σε απόσταση 30 χιλιομέτρων από τα σύνορα), iii) νησιωτικές περιοχές, (νησιά με πληθυσμό μικρότερο των 3.100 κατοίκων), γ) κατατάσσονται σε κατηγορία (5) κλειδιών και δ) διατηρούν ελάχιστο αριθμό 20 ενοικιαζόμενων δωματίων.

ΛΟΙΠΟΙ ΚΑΔ

58 Εκδοτικές δραστηριότητες.

59 Παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων, ηχογραφήσεις και μουσικές

εκδόσεις για τη δημιουργία studios για την παραγωγή υλικού.

60 Δραστηριότητες προγραμματισμού και ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών.

61 Τηλεπικοινωνίες.

62 Δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών, παροχής συμβουλών και συναφείς δραστηριότητες.

63 Δραστηριότητες υπηρεσιών πληροφορίας.

68.32.13.00 Υπηρεσίες διαχείρισης ακινήτων που δεν προορίζονται για κατοίκηση, έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης.

Ενισχύονται επενδυτικά σχέδια για επιχειρήσεις ανάπτυξης και διαχείρισης Ο.Υ.Μ.Ε.Δ υπό την προϋπόθεση ότι ασκούν διοίκηση και διαχείριση σε ένα μόνο Ο.Υ.Μ.Ε.Δ. , εφόσον αυτά αφορούν σε ίδρυση ή επέκταση και υλοποιούνται σε έκταση άνω των τριακοσίων (300) στρεμμάτων, μόνο για τα καθεστώτα «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση» και «Επιχειρηματικότητα 360ο»

71.20 Υπηρεσίες τεχνικών δοκιμών και αναλύσεων, μόνο για το καθεστώς «Έρευνα και Καινοτομία»

72 Επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη.

74 Άλλες επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες.

86 Δραστηριότητες Σχετικές με την Ανθρώπινη Υγεία και την Κοινωνική Μέριμνα. Ενισχύονται επενδυτικά σχέδια για την :

 • Δημιουργία κέντρων αποθεραπείας και αποκατάστασης.
 • Παροχή Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης Ατόμου με Αναπηρία, σύμφωνα με το άρθρο 30 του Ν. 2072/1992.
 • Παροχή υπηρεσιών οίκων ευγηρίας (ΚΑΔ 87.30.11.01).

91.01.11 Υπηρεσίες βιβλιοθηκών.

91.02 Δραστηριότητες μουσείων.

93.11.10.01 Υπηρεσίες γηπέδων (4×4, 5×5, κλπ.) ποδοσφαίρου, καλαθοσφαίρισης, αντισφαίρισης, κλπ.

93.11.10.03 Υπηρεσίες κολυμβητηρίου (πισίνας).

96.01.13.01 Υπηρεσίες Σιδερωτηρίου Ρούχων.

96.01.19.02 Υπηρεσίες Μηχανικών Πλυντηρίων.

Εξαιρούμενα επενδυτικά σχέδια

Δεν υπάγονται στα καθεστώτα ενισχύσεων του παρόντος νόμου επενδυτικά σχέδια:

Α. Σύμφωνα με την περίπτωση α’ του άρθρου 13 του Γ.Α.Κ. κατά κατηγορία:

αα. στον τομέα του χάλυβα, όπως ορίζεται στο στοιχείο 43 του άρθρου 2 Γ.Α.Κ., κατά κατηγορία,

ββ. στον τομέα των συνθετικών ινών, όπως ορίζεται στο στοιχείο 44 του άρθρου 2 Γ.Α.Κ., κατά κατηγορία,

γγ. στον τομέα του άνθρακα, όπως ο άνθρακας ορίζεται στο στοιχείο 13 του άρθρου 2 Γ.Α.Κ., σχετικά με κρατικές ενισχύσεις προς τη βιομηχανία άνθρακα,

δδ. στον τομέα της ναυπηγίας.

εε. στον τομέα παραγωγής, διανομής και υποδομών ενέργειας,

στστ. στον τομέα μεταφορών (και η συναφής υποδομή), όπως ορίζεται στο στοιχείο 45 του άρθρου 2 Γ.Α.Κ., κατά κατηγορία.

Β. Με βάση την «Εθνική Ονοματολογία Οικονομικών Δραστηριοτήτων – Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας 2008» [υ.α. 1100330/1954/ΔΜ/2008 (Β’ 2149) και Εγκ./ Πολ. 1133/2008],:

-02- Δασοκομία και Υλοτομία.

-06- Άντληση αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου.

-09.1- Υποστηρικτικές δραστηριότητες για την άντληση πετρελαίου και φυσικού αερίου και

-09.90.11- Υποστηρικτικές υπηρεσίες για την εξαγωγή λιθάνθρακα και εν γένει όποια δραστηριότητα σχετίζεται με τον τομέα του άνθρακα και του χάλυβα.

-05- (Εξόρυξη άνθρακα και λιγνίτη) έως και -09- (Υποστηρικτικές δραστηριότητες εξόρυξης).

-06- Άντληση αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου.

-09.1- Υποστηρικτικές δραστηριότητες για την άντληση πετρελαίου και φυσικού αερίου και

-09.90.11- Υποστηρικτικές υπηρεσίες για την εξαγωγή λιθάνθρακα και εν γένει όποια δραστηριότητα σχετίζεται με τον τομέα του άνθρακα και του χάλυβα.

-36- Συλλογή, επεξεργασία και παροχή νερού εκτός των υπηρεσιών αφαλάτωσης θαλασσινού νερού αποκλειστικά με χρήση ΑΠΕ.

-41- Κατασκευές κτηρίων.

-42- Έργα πολιτικού μηχανικού.

-43- Εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες.

-45- Χονδρικό και λιανικό εμπόριο, επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών.

-46- Χονδρικό εμπόριο.

-47- Λιανικό εμπόριο.

-49- Χερσαίες μεταφορές και μεταφορές μέσω αγωγών.

-52- Αποθήκευση και υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες, με την επιφύλαξη της περίπτωσης α’ της παραγράφου 4,

-55- Καταλύματα, με την επιφύλαξη της περίπτωσης β’ της παραγράφου 4.

-56- Δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης.

-64- Δραστηριότητες χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών.

-65- Ασφαλιστικά, αντασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά ταμεία.

-66- Δραστηριότητες συναφείς προς τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και τις ασφαλιστικές δραστηριότητες.

-68- Διαχείριση ακίνητης περιουσίας.

-69- Νομικές και λογιστικές δραστηριότητες.

-70- Δραστηριότητες κεντρικών γραφείων – δραστηριότητες παροχής συμβουλών διαχείρισης.

-71- Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και δραστηριότητες μηχανικών – τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις.

-72- Επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη.

-73- Διαφήμιση και έρευνα αγοράς.

-75- Κτηνιατρικές δραστηριότητες.

-77- Δραστηριότητες ενοικίασης και εκμίσθωσης.

-78- Δραστηριότητες απασχόλησης.

-79- Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων, γραφείων οργανωμένων ταξιδίων και υπηρεσιών κρατήσεων και συναφείς δραστηριότητες.

-80- Δραστηριότητες παροχής προστασίας και έρευνας.

-81- Δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών σε κτήρια και εξωτερικούς χώρους.

-82- Διοικητικές δραστηριότητες γραφείου, γραμματειακή υποστήριξη και άλλες δραστηριότητες παροχής υποστήριξης προς τις επιχειρήσεις.

-84- Δημόσια διοίκηση και άμυνα – υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση.

-85- Εκπαίδευση.

-86- Δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας, εξαιρουμένων των επενδυτικών σχεδίων τουρισμού υγείας και ιατρικού τουρισμού.

-87- Δραστηριότητες βοήθειας με παροχή καταλύματος, εξαιρουμένων των επενδυτικών σχεδίων τουρισμού υγείας και ιατρικού τουρισμού.

-88- Δραστηριότητες κοινωνικής μέριμνας χωρίς παροχή καταλύματος.

-90- Δημιουργικές δραστηριότητες, τέχνες και διασκέδαση.

-91- Δραστηριότητες βιβλιοθηκών, αρχειοφυλακείων, μουσείων και λοιπές πολιτιστικές δραστηριότητες, με την επιφύλαξη της παραγράφου 3.

-92- Τυχερά παιχνίδια και στοιχήματα.

-93- Αθλητικές δραστηριότητες και δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας, με την επιφύλαξη της υποπερίπτωσης στστ’ της περίπτωσης β’ της παραγράφου 4.

-94- Δραστηριότητες οργανώσεων.

-95- Επισκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και ειδών ατομικής ή οικιακής χρήσης.

96- Άλλες δραστηριότητες παροχής προσωπικών υπηρεσιών, με την επιφύλαξη της υποπερίπτωσης στστ’ της περίπτωσης β’ της παραγράφου 4.

-97- Δραστηριότητες νοικοκυριών ως εργοδοτών οικιακού προσωπικού.

-98- Δραστηριότητες ιδιωτικών νοικοκυριών, που αφορούν την παραγωγή μη διακριτών αγαθών και υπηρεσιών για ίδια χρήση.

-99- Δραστηριότητες εξωχώριων οργανισμών και φορέων.