Ποιοί είμαστε

Ιστορικό

Το ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ – ΑΙΚ. ΖΗΚΑ & Ε.ΚΑΙΛΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ

ιδρύθηκε το 1999 από μια μεικτή ομάδα έμπειρων και νέων εξειδικευμένων επιστημόνων, με σκοπό την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε επιχειρήσεις και οργανισμούς του Ιδιωτικού και Δημόσιου Τομέα.

Υπηρεσίες

Οι υπηρεσίες που παρέχει το ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ καλύπτουν όλο το φάσμα των επιχειρησιακών λειτουργιών με ιδιαίτερη έμφαση στους τομείς της Χρηματοδότησης και Διαχείρισης Επενδυτικών Σχεδίων, του Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδιασμού, της Οργάνωσης των Επιχειρήσεων, της Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Στελεχών και εργαζομένων καθώς και της παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών στο Δημόσιο Τομέα.

Αρχές

Το ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ – ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ πιστεύει: Στην ανάπτυξη των ανθρωπίνων σχέσεων, την συνεργασία με τους πελάτες σε κάθε βήμα και την υποστήριξή τους μέχρι το τελικό αποτέλεσμα. Στο Επαγγελματικό Ήθος Στην Διασφάλιση & Διαχείριση της Ποιότητας των υπηρεσιών του Στην Διασφάλιση του Απορρήτου των πληροφοριών Στην συνεχή βελτίωση, την συνεχή εκπαίδευση και την πρωτοπορία σε τεχνογνωσία, σε πληροφόρηση, σε υλικά και μεθόδους, σε συνεργασία με Έλληνες και Ευρωπαίους ειδικούς.

Είμαστε μια μεικτή ομάδα έμπειρων και νέων εξειδικευμένων επιστημόνων, με σκοπό την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε επιχειρήσεις και οργανισμούς του Ιδιωτικού και Δημόσιου Τομέα. Κατέχουμε πρωταγωνιστική θέση στις Περιφέρειες Στερεάς Ελλάδας & Θεσσαλίας στο χώρο των Συμβουλευτικών Υπηρεσιών με γραφεία στην Αθήνα & Λαμία. Είμαστε μια μεικτή ομάδα έμπειρων και νέων εξειδικευμένων επιστημόνων, με σκοπό την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε επιχειρήσεις και οργανισμούς του Ιδιωτικού και Δημόσιου Τομέα. Κατέχουμε πρωταγωνιστική θέση στις Περιφέρειες Στερεάς Ελλάδας & Θεσσαλίας στο χώρο των Συμβουλευτικών Υπηρεσιών με γραφεία στην Αθήνα & Λαμία. Στόχος μας είναι η συνεχής συγκέντρωση τεχνογνωσίας σε θέματα διοίκησης και οργάνωσης επιχειρήσεων και η αξιοποίησή τους μέσω των ανθρώπων μας, με την βελτίωση της εξειδίκευσης & εμπειρίας τους έτσι ώστε να ανταποκρινόμαστε πλήρως στις προσδοκίες των πελατών μας με σεβασμό στις ιδιαίτερες απαιτήσεις τους, επιτυγχάνοντας την μεγέθυνσή τους και ταυτόχρονα τη δική μας. Λαμβάνουμε υπόψη σε κάθε μας συνεργασία τους επιδιωκόμενους στόχους σας και γινόμαστε οι ιχνηλάτες που σας οδηγούν με σιγουριά και ασφάλεια στον δρόμο της ανάπτυξης.

Πιστοποιηση ISO
ΕΛΟΤ εΝ ISO 9001 : 2015
Σ ΔΠ 2806/20

Μας εμπιστεύονται

Βιογραφικά στελεχών​

Κάιλας Ευάγγελος

Ετερόρρυθμο μέλος

Οικονομολόγος - Λογιστής Τομείς Δραστηριοποίησης: Marketing – Πωλήσεις, Επιχειρηματικός Σχεδιασμός, Χρηματοδότηση Επιχειρήσεων Εσωτερικός Έλεγχος, Φοροτεχνικά Φορολογικά. Ιδιοκτήτης Ατομικής Επιχείρησης Λογιστικών και ασφαλιστικών υπηρεσιών

Ζήκα
Αικατερίνη

Ομόρρυθμος Εταίρος Διαχειρίστρια.

Φιλόλογος, Mphil Υγείας, Ευεξίας Υγιεινής Διατροφής Ιδιοκτήτης εταιρείας Vita Plus Λαμίας Συνιδιοκτήτης (50% franchise Vita Plus)

Ζήκας
Θεόδωρος

Μον.Στέλεχος

Φυσικός, ΜΒΑ Total Quality Management Τομείς Δραστηριοποίησης: Σχεδιασμός, προγραμματισμός, παρακολούθηση υλοποίησης συγχρηματοδοτουμένων προγραμμάτων Επιχειρήσεων , ΟΤΑ & Δημοσίου. Πρ. Στέλεχος ΜΟΔ, & Διαχειριστικών Αρχών Δημοσίου.

Ρένιος
Ηλίας

Έταιρος

Οικονομολόγος Τομείς Δραστηριοποίησης: Επιχειρησιακός σχεδιασμός & παρακολούθηση προγραμμάτων Ευρωπαϊκής Ένωσης, σχεδιασμός και υλοποίηση υπηρεσιών συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων

Σακκά
Δέσποινα

Μον.Στέλεχος

Μεταδευτεροβάθμιας Διοίκησης Επιχειρήσεων & Πληροφορικής- Υπεύθυνη Διοικητικής Υποστήριξης

Κύρος
Αθανάσιος

Μον.Στέλεχος

Διοίκησης Επιχειρήσεων Τομείς Δραστηριοποίησης: Τεχνική & Οικονομική Υποστήριξη Φορέων, ΟΤΑ & Δημοσίου

Καραγιάννη
Αναστασία

Μον.Στέλεχος

Οικονομολόγος, Μεταπτυχιακό Ασφάλεια Δικτύων Τομείς Δραστηριοποίησης: DPO, Επιχειρησιακά & Συγχρηματοδούμενα έργα επιχειρήσεων. Υποστήριξη Ερευνητικών Έργων

Παπαγεωργίου
Βένια

Μον.Στέλεχος

Οικονομολόγος, Μεταπτυχιακό Πληροφορικής. Τομείς Δραστηριοποίησης: DPO, Υπεύθυνη συγχρηματοδοτούμενων για ΤΠΕ και ψηφιακές τεχνολογίες

Σαλόγιαννος
Μάριος

Μον.Στέλεχος

Μεταδευτεροβάθμιας Πληροφορικής και Τεχνικός Λογισμικού Τομείς δραστηριοποίησης: Ανάπτυξη Εφαρμογών Λογισμικού, Σχεδιασμός & Ανάπτυξη Ιστοσελίδων και e-shops.

Σύψας
Αθανάσιος

Μον.Στέλεχος

Πληροφορικής Τομείς Δραστηριοποίησης: Σχεδιασμού και ανάπτυξης λογισμικού, τεχνική υποστήριξη δικτύων DPO

Δραγατογιάννης
Πέτρος

Μον.Στέλεχος

Οικονομολόγος, Τομείς Δραστηριοποίησης. Υποστήριξης έργων ιδιωτικών επενδύσεων τομέων Μεταποίησης, Αγροδιατροφής, Τουρισμού

Τρικαλιάρη
Πένυ

Μον.Στέλεχος

Μεταδευτεροβάθμιας Διοίκησης Επιχειρήσεων τομείς δραστηριοποίησης: Οργάνωση Εκδηλώσεων και συντονισμού επικοινωνιών

Βούλγαρης
Αναστάσιος

Εξωτ.Συνεργάτης

Πληροφορικής, Μεταπτυχιακό

Μπούμπα
Ελένη

Εξωτ.Συνεργάτης

Πληροφορική Υπ. Διδάκτωρ Πληροφορική. Τομείς Δραστηριότητας Ανάπτυξη και Υλοποίηση εφαρμογών Λογισμικού και Τεχνικής Υποστήριξης Ερευνητικών Έργων

Μελετοπούλου
Βάσια

Μον.Στέλεχος

Τεχνολόγος Τροφίμων Συστήματα ISO Διαχείρισης Ποιότητας, Ασφάλειας Τροφίμων, Ασφάλειας & Υγείας

Υφαντή
Ελεάννα

Εξωτ.Συνεργάτης

Γεωπόνος, Μεταπτυχιακό Συστήματα ασφάλειας τροφίμων

Μον.Στέλεχος

Κοινωνικών Επιστημών

Ιστορικό

ιδρύθηκε το 1999 από μια μεικτή ομάδα έμπειρων και νέων εξειδικευμένων επιστημόνων, με σκοπό την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε επιχειρήσεις και οργανισμούς του Ιδιωτικού και Δημόσιου Τομέα.

Υπηρεσίες

Οι υπηρεσίες που παρέχει το ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ καλύπτουν όλο το φάσμα των επιχειρησιακών λειτουργιών με ιδιαίτερη έμφαση στους τομείς της Χρηματοδότησης και Διαχείρισης Επενδυτικών Σχεδίων, του Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδιασμού, της Οργάνωσης των Επιχειρήσεων, της Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Στελεχών και εργαζομένων καθώς και της παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών στο Δημόσιο Τομέα.

Αρχές

Το ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ – ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ πιστεύει: Στην ανάπτυξη των ανθρωπίνων σχέσεων, την συνεργασία με τους πελάτες σε κάθε βήμα και την υποστήριξή τους μέχρι το τελικό αποτέλεσμα. Στο Επαγγελματικό Ήθος Στην Διασφάλιση & Διαχείριση της Ποιότητας των υπηρεσιών του Στην Διασφάλιση του Απορρήτου των πληροφοριών Στην συνεχή βελτίωση, την συνεχή εκπαίδευση και την πρωτοπορία σε τεχνογνωσία, σε πληροφόρηση, σε υλικά και μεθόδους, σε συνεργασία με Έλληνες και Ευρωπαίους ειδικούς.

Είμαστε μια μεικτή ομάδα έμπειρων και νέων εξειδικευμένων επιστημόνων, με σκοπό την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε επιχειρήσεις και οργανισμούς του Ιδιωτικού και Δημόσιου Τομέα. Κατέχουμε πρωταγωνιστική θέση στις Περιφέρειες Στερεάς Ελλάδας & Θεσσαλίας στο χώρο των Συμβουλευτικών Υπηρεσιών με γραφεία στην Αθήνα & Λαμία. Είμαστε μια μεικτή ομάδα έμπειρων και νέων εξειδικευμένων επιστημόνων, με σκοπό την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε επιχειρήσεις και οργανισμούς του Ιδιωτικού και Δημόσιου Τομέα. Κατέχουμε πρωταγωνιστική θέση στις Περιφέρειες Στερεάς Ελλάδας & Θεσσαλίας στο χώρο των Συμβουλευτικών Υπηρεσιών με γραφεία στην Αθήνα & Λαμία. Στόχος μας είναι η συνεχής συγκέντρωση τεχνογνωσίας σε θέματα διοίκησης και οργάνωσης επιχειρήσεων και η αξιοποίησή τους μέσω των ανθρώπων μας, με την βελτίωση της εξειδίκευσης & εμπειρίας τους έτσι ώστε να ανταποκρινόμαστε πλήρως στις προσδοκίες των πελατών μας με σεβασμό στις ιδιαίτερες απαιτήσεις τους, επιτυγχάνοντας την μεγέθυνσή τους και ταυτόχρονα τη δική μας. Λαμβάνουμε υπόψη σε κάθε μας συνεργασία τους επιδιωκόμενους στόχους σας και γινόμαστε οι ιχνηλάτες που σας οδηγούν με σιγουριά και ασφάλεια στον δρόμο της ανάπτυξης.

Βιογραφικά Στελεχών

Ετερόρρυθμο μέλος

Διαχειριστής της Εταιρείας Επιχειρείν Τομείς Δραστηριοποίησης: Marketing – Πωλήσεις, Επιχειρηματικός Σχεδιασμός, Χρηματοδότηση Επιχειρήσεων Εσωτερικός Έλεγχος, Φοροτεχνικά Φορολογικά. Ιδιοκτήτης Ατομικής Επιχείρησης Λογιστικών και ασφαλιστικών υπηρεσιών

Διχειρίστρια-Ομόρρυθμο μέλος

Φιλόλογος, Mphil Υγείας, Ευεξίας Υγιεινής Διατροφής Ιδιοκτήτης εταιρείας Vita Plus Λαμίας Συνιδιοκτήτης (50% franchise Vita Plus)

Μον.Στέλεχος

Φυσικός, ΜΒΑ Total Quality Management Τομείς Δραστηριοποίησης: Σχεδιασμός, προγραμματισμός, παρακολούθηση υλοποίησης συγχρηματοδοτουμένων προγραμμάτων. Πρ. Στέλεχος ΜΟΔ, Διαχειριστικών Αρχών Ανταγωνιστικότητας & ΕΔΑ Στερεάς Ελλάδας, υπεύθυνος για τα Ολοκληρωμένα Αστικά και Δράσεων ΕΚΤ, Βοήθεια στο Σπίτι, ΤΟΠΣΑ, ΤΟΠΕΚΟ, Κοινωφελής Εργασία κλπ.

 

Έταιρος

Οικονομολόγος Τομείς Δραστηριοποίησης: Επιχειρησιακός σχεδιασμός & παρακολούθηση προγραμμάτων Ευρωπαϊκής Ένωσης, σχεδιασμός και υλοποίηση υπηρεσιών συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων

Μον.Στέλεχος

ΙΕΚ Διοίκησης Επιχειρήσεων- Γραμματειακή Υποστήριξη

 

Μον.Στέλεχος

ΤΕΙ Διοίκησης Επιχειρήσεων

 

Μον.Στέλεχος

Οικονομολόγος, Μεταπτυχιακό Ασφάλεια Δικτύων

Μον.Στέλεχος

Οικονομολόγος, Μεταπτυχιακό Πληροφορικής

Μον.Στέλεχος

Διεθνών ευρωπαϊκών Σπουδών, Μεταπτυχιακό

Μον.Στέλεχος

Οικονομολόγος

Μον.Στέλεχος

Οικονομολόγος

Μον.Στέλεχος

ΙΕΚ Διοίκησης Επιχειρήσεων

Εξωτ.Συνεργάτης

Πληροφορικής, Μεταπτυχιακό

Εξωτ.Συνεργάτης

Υπ. Διδάκτωρ Πληροφορική

Μον.Στέλεχος

Τεχνολόγος Τροφίμων

Εξωτ.Συνεργάτης

Γεωπόνος, Μεταπτυχιακό Συστήματα ασφάλειας τροφίμων

Μον.Στέλεχος

Κοινωνικών Επιστημών