18/11/2019

Πρόγραμμα προώθησης ανέργων στην αυτoαπασχόληση και πρόγραμμα δεύτερης ευκαιρίας (ΟΑΕΔ)

18/11/2019

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ

18/11/2019

ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΕΞΩ

29/11/2018

Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας για Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις

Η Δράση "Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων" απευθύνεται σε υφιστάμενες μικρές επιχειρήσεις και αφορά στον εκσυγχρονισμό τους και την αύξηση της ανταγωνιστικότητας και εξωστρέφειας των επιχειρήσεων.
08/06/2018

Ποιοτικός εκσυγχρονισμός

Ψηφιακός μετασχηματισμός των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων.