08/06/2021

Πρόγραμμα δεύτερης επιχειρηματικής ευκαιρίας – 2η Τροποποίηση

Αφορά σε επιχειρήσεις που είχαν διακόψει την επιχειρηματική τους δραστηριότητα από 1/1/2012 και έως την 31/10/2020
08/06/2021

ΔΑΝΕΙΟ ΜΕ ΕΓΓΥΗΣΗ 80%

Νέα δάνεια για κεφάλαια κίνησης με την εγγύηση του Ταμείου Εγγυοδοσίας Covid-19 με ποσοστό εγγύησης έως 80% και μειωμένες εξασφαλίσεις
08/06/2021

Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών

Το ποσό ενίσχυσης ανά δικαιούχο είναι 14.800,00€, ενώ η διάρκεια της επιχορήγησης ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες
08/06/2021

Επιχορήγηση αυτοαπασχολούμενων δικηγόρων

Επιδοτούνται αιτήσεις με επιχορήγηση από 500 ευρώ έως 2.000 ευρώ, ανάλογα με τα έσοδα του 2019, για δαπάνες ψηφιακού εκσυγχρονισμού.   
08/06/2021

Επιχορήγηση Υφιστάμενων Επιχειρήσεων Γυμναστηρίων, Παιδότοπων

Χρηματοδότηση στο 25% του ετήσιου κόστους λειτουργίας του 2019 & έως 18.000€ με την προϋπόθεση διατήρησης της επιχείρησης για 6 μήνες.
08/06/2021

Επανεκκίνηση Εστίασης

Επιδοτούνται αιτήσεις μέχρι 100.000 ευρώ σε κάθε επιχείρηση με διακριτό ΑΦΜ ως συνολική μη επιστρεπτέα επιχορήγηση υπό μορφή Κεφαλαίου Κίνησης που δύναται να ανέλθει κατά μέγιστο σε ποσοστό 7% του ετησίου κύκλου εργασιών του έτους 2019. 
08/06/2021

Δύο προσκλήσεις του Αναπτυξιακού Νόμου

Δύο προσκλήσεις του Αναπτυξιακού Νόμου «Γενική Επιχειρηματικότητα»  «Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων» μέχρι 30/9/2021 συνεχίζονται οι υποβολές για το καθεστώς «Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού». Η προθεσμία […]
08/06/2021

Επιχορήγηση Υφιστάμενων Τουριστικών Επιχειρήσεων

Χρηματοδότηση στο 5% για τα καταλύματα και στο 2,5% για τις λοιπές επιχειρήσεις επί του τζίρου του κύριου ή του ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα του 2019 και έως 400χιλ
12/01/2021

Προδημοσίευση της νέας Δράσης του ΕΠΑνΕΚ: «e-λιανικό» για δημιουργία e-shop

Προδημοσιεύτηκε η Δράση «e-λιανικό» που πρόκειται να προκηρυχθεί εντός του Ιανουαρίου και έχει στόχο την επιχορήγηση ΜμΕ επιχειρήσεων για την δημιουργία ή την αναβάθμιση ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop) προκειμένου να στηριχθεί η λειτουργία τους κατά τη διάρκεια της πανδημίας κορονοϊού.
01/10/2020

ΜΗ ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ – ΕΚΔΟΘΗΚΕ Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΥΠΟΒΟΛΕΣ ΑΠΟ 13/10 – 3/11/20

Εκδόθηκε στις 30/9 η ανακοίνωση της επικείμενης πρόσκλησης για την ΜΗ ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΕΞΟΔΑ ΤΟΥ 2019 από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας
07/05/2020

Δάνεια & Εγγυήσεις Με Επιδότηση

07/05/2020

Επιδότηση Τόκων Υφιστάμενων Δανείων Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων πληττόμενων από τα μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας του ιού COVID-19