08/06/2018

Ποιοτικός εκσυγχρονισμός

Ψηφιακός μετασχηματισμός των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων.
08/06/2018

Δράση Ψηφιακό άλμα

Ψηφιακός μετασχηματισμός των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων.
08/06/2018

Δράση Ψηφιακό βήμα

Η Δράση στοχεύει στην ψηφιακή αναβάθμιση των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων