Αναπτυξιακός

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ» ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΝΟΜΟΥ 4887/2022

Προκηρύχθηκε το Καθεστώς «Ενίσχυση Τουριστικών Επενδύσεων» του Αναπτυξιακού Νόμου 4887/2022, σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 79187/2022 που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 4210/Β/9-8-2022, με σκοπό την χορήγηση ενισχύσεων σε ένα ευρύ πεδίο τουριστικών επενδύσεων που αφορούν κυρίως στη δημιουργία, την επέκταση και τον εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής τουριστικών καταλυμάτων στο σύνολο της Επικράτειας, με στόχο την αναβάθμιση της ποιότητας του τουριστικού προϊόντος.

Επιδότηση:
από 15 %
έως 75%

  • 00ημέρες πριν τη λήξη

Καθεστώς Ενίσχυσης Αναπτυξιακού Νόμου: Αγροδιατροφή - Πρωτογενής Παραγωγή και Μεταποίηση Γεωργικών Προϊόντων - Αλιεία - Υδατοκαλλιέργεια

Το καθεστώς ενισχύσεων «Αγροδιατροφή – Πρωτογενής Παραγωγή και Μεταποίηση Γεωργικών Προϊόντων – Αλιεία – Υδατοκαλλιέργεια» συμπεριλαμβάνει επενδυτικά σχέδια, που ανήκουν  :στον τομέα της πρωτογενούς γεωργικής παραγωγήςστον κλάδο της μεταποίησης των γεωργικών προϊόντων

Υποβολές αιτήσεων γίνονται από την 3η Οκτωβρίου 2022 έως και την 30ή Δεκεμβρίου 2022.

Η υποβολή των αιτήσεων πραγματοποιείται μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Αναπτυξιακών Νόμων (ΠΣ-Αν). 

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε € 150.000.000

  • 00ημέρες πριν τη λήξη