ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ


14 Απριλίου 2016

1η Τροποποίηση της Πρόσκλησης στη Δράση:«Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ

22 Μαρτίου 2016

1η Τροποποίηση της Πρόσκλησης του Προγράμματος «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης»

11 Φεβρουαρίου 2016

ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙ ΥΠΟΒΟΛΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ» -ΕΠΑνΕΚ ΚΙΝΗΣΗ ( ΕΣΠΑ 2014-2020)

8 Φεβρουαρίου 2016

Αναβάθμιση πολύ μικρών και μικρών υφιστάμενων επιχειρήσεων με την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές

8 Φεβρουαρίου 2016

Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών

8 Φεβρουαρίου 2016

Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης

8 Φεβρουαρίου 2016

«Νεοφυής επιχειρηματικότητα» Π/Υ 60.000€/ 100% επιδότηση για ίδρυση ΝΕΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

7 Φεβρουαρίου 2016

Ενίσχυση Υφιστάμενων Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΚΑΔ)