Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων 3βάθμιας Εκπαίδευσης (ΚΑΔ)

  
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΚΑΔ)ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
16.21.1Κατασκευή αντικολλητών (κόντρα πλακέ), επενδυμένων ξυλόφυλλων (καπλαμά) και παρόμοιας επικολλητής ξυλείας· μοριοσανίδων και παρόμοιων σανίδων από ξύλο ή άλλα ξυλώδη υλικά
16.21.11Κατασκευή αντικολλητών (κόντρα πλακέ), επενδυμένων ξυλόφυλλων (καπλαμά) και παρόμοιας επικολλητής ξυλείας, από μπαμπού
16.21.12Κατασκευή άλλων αντικολλητών, επενδυμένων ξυλόφυλλων (καπλαμά) και παρόμοιας επικολλητής ξυλείας
16.21.13Κατασκευή μοριοσανίδων και παρόμοιων σανίδων από ξύλο ή άλλα ξυλώδη υλικά
16.21.14Κατασκευή πλακών-διαφραγμάτων από ίνες ξύλου ή άλλες ξυλώδεις ύλες
16.21.2Κατασκευή επενδυμένων ξυλόφυλλων- φύλλων για αντικολλητά· συμπυκνωμένης ξυλείας
16.21.21Κατασκευή επενδυμένων ξυλόφυλλων και φύλλων για αντικολλητά και άλλης ξυλείας πριονισμένης κατά μήκος, τεμαχισμένης ή αποφλοιωμένης, πάχους <= 6mm
16.21.22Κατασκευή συμπυκνωμένης ξυλείας, σε κύβους, πλάκες, ταινίες ή είδη καθορισμένης μορφής
16.21.9Υπηρεσίες τελειοποίησης (φινιρίσματος) για φύλλα και σανίδες· εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής επενδυμένων ξυλόφυλλων και σανίδων με βάση το ξύλο
16.21.91Υπηρεσίες τελειοποίησης (φινιρίσματος) για φύλλα και σανίδες
16.21.99Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής επενδυμένων ξυλόφυλλων και σανίδων με βάση το ξύλο
16.22.1Κατασκευή συναρμολογούμενων σανίδων δαπέδων παρκέ
16.22.10Κατασκευή συναρμολογούμενων σανίδων δαπέδων παρκέ
16.22.10.01Κατασκευή ξύλινων παρκέτων
16.22.10.02Κατασκευή ξύλινων πατωμάτων
16.22.9Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής συναρμολογούμενων δαπέδων παρκέ
16.22.99Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής συναρμολογούμενων δαπέδων παρκέ
16.23.1Κατασκευή τεχνουργημάτων λεπτοξυλουργικής και χονδροξυλουργικής για οικοδομές (εκτός από τα προκατασκευασμένα κτίρια), από ξύλο
16.23.11Κατασκευή παράθυρων, μπαλκονόπορτων και πλαισίων τους, πορτών και κασών και κατωφλίων για πόρτες, από ξύλο
16.23.11.01Κατασκευή ξύλινων κουφωμάτων γενικά
16.23.12Κατασκευή καλουπιών για οικοδομικό σκυρόδεμα, σανιδιών πετσώματος, από ξύλο
16.23.19Κατασκευή τεχνουργημάτων λεπτοξυλουργικής και χονδροξυλουργικής για οικοδομές, από ξύλο, π.δ.κ.α.
16.23.2Κατασκευή προκατασκευασμένων ξύλινων κτιρίων
16.23.20Κατασκευή προκατασκευασμένων ξύλινων κτιρίων
16.23.9Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής άλλων τεχνουργημάτων χονδροξυλουργικής και λεπτοξυλουργικής για οικοδομές
16.23.99Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής άλλων τεχνουργημάτων χονδροξυλουργικής και λεπτοξυλουργικής για οικοδομές
16.24.1Κατασκευή ξύλινων εμπορευματοκιβώτιων
16.24.11Κατασκευή πλαισίων στοιβασίας υλικών (παλετών), κιβωτιοειδών πλαισίων στοιβασίας και άλλων σανίδων μεταφοράς φορτίων, από ξύλο
16.24.12Κατασκευή βαρελιών και προϊόντων βαρελοποιίας, από ξύλο
16.24.12.01Κατασκευή ξύλινων βαρελιών
16.24.13Κατασκευή άλλων ξύλινων εμπορευματοκιβωτίων και μερών τους
16.24.13.01Κατασκευή κουτιών από λεπτό ξύλο
16.24.13.02Κατασκευή κυψελών
16.24.9Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής ξύλινων εμπορευματοκιβώτιων
16.24.99Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής ξύλινων εμπορευματοκιβώτιων
16.29.1Κατασκευή άλλων προϊόντων από ξύλο
16.29.11Κατασκευή εργαλείων, στελεχών εργαλείων, λαβών εργαλείων, στελεχών και λαβών για σκούπες ή βούρτσες, στοιχείων για την κατασκευή πιπών, καλαποδιών για μπότες ή παπούτσια, από ξύλο
16.29.11.01Κατασκευή ξύλινων καλαποδιών και τακουνιών
16.29.11.02Κατασκευή ξύλινων υφαντικών χτενιών
16.29.12Κατασκευή επιτραπέζιων και μαγειρικών σκευών, από ξύλο
16.29.13Κατασκευή ξύλινων ψηφιδοθετημάτων και ενθετικής ξύλινης διακόσμησης επίπλων, θηκών για κοσμήματα ή μαχαιροπίρουνα, αγαλματίων και άλλων διακοσμητικών ειδών, από ξύλο
16.29.13.01Κατασκευή ξύλινων ψηφιδωτών
16.29.14Κατασκευή ξύλινων κορνιζών για πίνακες ζωγραφικής, φωτογραφίες, καθρέπτες ή παρόμοια αντικείμενα, και άλλων ειδών από ξύλο
16.29.14.01Κατασκευή ξύλινων κορνιζών
16.29.14.02Κατασκευή ξύλινων κουρτινόβεργων
16.29.14.03Κατασκευή ξύλινων μικροαντικειμένων
16.29.14.04Κατασκευή ξύλινων σκαλών
16.29.14.05Κατασκευή οδοντογλυφίδων
16.29.14.06Κατασκευή φερέτρων
16.29.2Κατασκευή ειδών από φελλό, άχυρο ή άλλα υλικά σπαρτοπλεκτικής· ειδών καλαθοπλεκτικής
16.29.21Κατασκευή φυσικού φελλού, που του έχει αφαιρεθεί η εξωτερική κρούστα ή χονδρικά τετραγωνισμένου ή σε κύβους, πλάκες, φύλλα ή ταινίες· φελλού σε θραύσματα, κόκκους ή σκόνη· υπολειμμάτων φελλού
16.29.22Κατασκευή αντικειμένων από φυσικό φελλό
16.29.22.01Κατασκευή πωμάτων από φελλό
16.29.23Κατασκευή κύβων, πλακών, φύλλων και ταινιών, πλακακιών κάθε σχήματος, συμπαγών κυλίνδρων, από συσσωματωμένο φελλό
16.29.24Κατασκευή συσσωματωμένου φελλού· ειδών από συσσωματωμένο φελλό π.δ.κ.α.
16.29.25Κατασκευή μεταποιημένων ειδών από άχυρο, σπάρτο ή άλλα υλικά σπαρτοπλεκτικής· ειδών καλαθοπλεκτικής
16.29.25.01Κατασκευή κοφινιών και ψαθών
16.29.25.02Κατασκευή πλεκτών ειδών, εκτός από έπιπλα
18.11.1Υπηρεσίες εκτύπωσης εφημερίδων
18.11.10Υπηρεσίες εκτύπωσης εφημερίδων
18.12.1Άλλες υπηρεσίες εκτύπωσης
18.12.11Υπηρεσίες εκτύπωσης γραμματόσημων, χαρτόσημων, τίτλων, ευφυών καρτών, επιταγών και άλλων εγγράφων με διακριτικά ασφαλείας και συναφών ειδών
18.12.11.01Εκτύπωση καρτών με ενσωματωμένη μαγνητική ταινία
18.12.12Υπηρεσίες εκτύπωσης διαφημιστικών καταλόγων, φυλλαδίων, αφισών και άλλου διαφημιστικού υλικού
18.12.13Υπηρεσίες εκτύπωσης εφημερίδων και περιοδικών, που εκδίδονται λιγότερο από τέσσερις φορές την εβδομάδα
18.12.14Υπηρεσίες εκτύπωσης βιβλίων, χαρτών, υδρογραφικών ή παρόμοιων διαγραμμάτων κάθε είδους, εικόνων, σχεδίων και φωτογραφιών, ταχυδρομικών δελταρίων
18.12.14.01Καλλιτεχνική εκτύπωση εντύπων (επισκεπτηρίων, προσκλήσεων γάμων κλπ)
18.12.15Υπηρεσίες εκτύπωσης ετικετών και πινακίδων
18.12.16Υπηρεσίες εκτύπωσης απευθείας σε πλαστικό, γυαλί, μέταλλο, ξύλο και πηλό
18.12.19Άλλες υπηρεσίες εκτύπωσης π.δ.κ.α.
18.12.19.01Εργασίες εκτύπωσης με χρυσό
18.12.19.02Υπηρεσίες εκτύπωσης υφασμάτων
18.12.19.03Υπηρεσίες μεταξοτυπίας
18.12.19.04Υπηρεσίες σταμπώματος ή επικόλλησης χαλκομανίας επί ενδυμάτων
18.13.1Υπηρεσίες προεκτύπωσης
18.13.10Υπηρεσίες προεκτύπωσης
18.13.10.01Υπηρεσίες γραφίστα ή μακετίστα, εκτός διαφήμισης
18.13.10.02Υπηρεσίες οπτικής αναγνώρισης χαρακτήρων
18.13.10.03Υπηρεσίες στερεοτυπίας
18.13.10.04Υπηρεσίες στοιχειοθεσίας
18.13.10.05Υπηρεσίες συνδυασμού τεχνικών κειμένου και εικόνας για την κατασκευή αναπαραγώγιμου προϊόντος
18.13.10.06Υπηρεσίες φωτοσύνθεσης
18.13.10.07Υπηρεσίες φωτοτσιγκογραφίας και αναπαραγωγής φιλμ
18.13.2Υπηρεσίες εκτύπωσης τυπογραφικών πλακών ή κυλίνδρων και άλλων εγχάρακτων μέσων που χρησιμοποιούνται στην τυπογραφία
18.13.20Υπηρεσίες εκτύπωσης τυπογραφικών πλακών ή κυλίνδρων και άλλων εγχάρακτων μέσων που χρησιμοποιούνται στην τυπογραφία
18.13.20.01Υπηρεσίες παραγωγής μεταξοτυπιών & άλλων παρεμφερών αγαθών
18.13.20.02Υπηρεσίες στοιχειοχυτήριου
18.13.20.03Υπηρεσίες χρωματοτυπογραφείου ή λιθογραφείου
18.13.3Βοηθητικές υπηρεσίες συναφείς με την εκτύπωση
18.13.30Βοηθητικές υπηρεσίες συναφείς με την εκτύπωση
18.13.30.01Παραγωγή άλλων ρεπρογραφικών προϊόντων, [π.χ. φύλλων (διαφανειών) οπισθοπροβολέων, σκαριφημάτων, μακετών, ομοιωμάτων, τοπογραφικών σχεδιαγραμμάτων]
18.13.30.02Προετοιμασία ψηφιακών δεδομένων (π.χ. βελτίωση, επιλογή, διασύνδεση ψηφιακών δεδομένων αποθηκευμένων σε φορείς ηλεκτρονικής επεξεργασίας δεδομένων), συναφών με την εκτύπωση
18.13.30.03Υπηρεσίες κασετίστα
18.14.1Βιβλιοδετικές και συναφείς δραστηριότητες
18.14.10Βιβλιοδετικές και συναφείς δραστηριότητες
18.14.10.01Άλλες εργασίες τελειώματος εντύπων (π.χ. δίπλωση, κοπή, εκτύπωση, διάτρηση μη προδιαμορφωμένων οπών, διατμητική διάτρηση, διάτρηση, ανάγλυφη αποτύπωση, κόλληση και διαχωρισμός σε λεπτά φύλλα)
18.14.10.02Εργασίες επαναδεσίματος εντύπων
18.14.10.03Υπηρεσίες βιβλιοδεσίας, δίπλωσης, σύνθεσης, συρραφής, κόλλησης, διαταξινόμησης, παραραφής, δεσίματος με αυτοκόλλητη ταινία, ξακρίσματος εντύπων
18.20.1Υπηρεσίες αναπαραγωγής ηχογράφησης
18.20.10Υπηρεσίες αναπαραγωγής ηχογράφησης
18.20.2Υπηρεσίες αναπαραγωγής βιντεοεγγραφής
18.20.20Υπηρεσίες αναπαραγωγής βιντεοεγγραφής
18.20.3Υπηρεσίες αναπαραγωγής λογισμικού
18.20.30Υπηρεσίες αναπαραγωγής λογισμικού
23.11.1Κατασκευή επίπεδου γυαλιού
23.11.11Κατασκευή γυαλιού χυτευτού, ελατού, όλκιμου ή φυσητού, σε φύλλα, αλλά όχι κατεργασμένου κατά άλλο τρόπο
23.11.12Κατασκευή γυαλιού επιπλεύσεως (float glass) και επιφανειακού λειοτριβιμένου ή στιλβωμένου γυαλιού, σε φύλλα, αλλά όχι κατεργασμένου κατά άλλο τρόπο
23.11.9Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής επίπεδου γυαλιού
23.11.99Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής επίπεδου γυαλιού
23.12.1Μορφοποίηση και κατεργασία επίπεδου γυαλιού
23.12.11Μορφοποίηση και κατεργασία γυαλιού σε φύλλα, κυρτωμένου, με κατεργασμένα άκρα, χαραγμένου, διάτρητου, εφυαλωμένου ή κατά άλλο τρόπο κατεργασμένου, αλλά μη πλαισιωμένου ή συναρμολογημένου
23.12.12Μορφοποίηση και κατεργασία γυαλιού ασφαλείας
23.12.13Μορφοποίηση και κατεργασία γυάλινων καθρεπτών· μονωτικών πλακών από γυαλί με πολλαπλά τοιχώματα
23.12.13.01Κατασκευή γυάλινων μονωτικών πλακών
23.12.13.02Κατασκευή κατόπτρων
23.12.9Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής μορφοποιημένου και κατεργασμένου επίπεδου γυαλιού
23.12.99Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής μορφοποιημένου και κατεργασμένου επίπεδου γυαλιού
23.12.99.01Εργασίες υαλοχαρακτικής και διακόσμησης γυαλιού για λογαριασμό τρίτων
23.12.99.02Τρόχιση επίπεδου γυαλιού
23.13.1Κατασκευή κοίλου γυαλιού
23.13.11Κατασκευή μπουκαλιών, πλατύστομων δοχείων, φιαλιδίων και άλλων δοχείων, από γυαλί, εκτός από αμπούλες· πωμάτων και λοιπών ειδών πωματισμού, από γυαλί
23.13.12Κατασκευή ποτηριών από γυαλί, εκτός από τα υαλοκεραμικά
23.13.12.01Κατασκευή ποτηριών από μολυβδούχο κρύσταλλο
23.13.13Κατασκευή γυάλινων ειδών, επιτραπέζιων ή μαγειρικών, καλλωπισμού, γραφείου, εσωτερικής διακόσμησης και παρόμοιων
23.13.13.01Κατασκευή ενυδρείων ψαριών
23.13.14Κατασκευή γυάλινων εσωτερικών για φιάλες κενού ή άλλα σκεύη κενού
23.13.9Υπηρεσίες τελειοποίησης (φινιρίσματος) κοίλου γυαλιού· εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής κοίλου γυαλιού
23.13.91Υπηρεσίες τελειοποίησης (φινιρίσματος) ποτηριών και άλλων ειδών από γυαλί που χρησιμοποιούνται στο τραπέζι ή στην κουζίνα
23.13.92Υπηρεσίες τελειοποίησης (φινιρίσματος) γυάλινων δοχείων
23.13.99Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής κοίλου γυαλιού
23.13.99.01Εργασίες υαλοχαρακτικής και διακόσμησης διακοσμητικών και παρόμοιων ειδών από κρύσταλλα για λογαριασμό τρίτων
23.13.99.02Τρόχιση κρυστάλλων για κατασκευή διακοσμητικών και παρόμοιων ειδών
23.14.1Κατασκευή ινών γυαλιού
23.14.11Κατασκευή φιτιλιών, προνημάτων, νημάτων και κομμένων κλώνων, από ίνες γυαλιού
23.14.12Κατασκευή τουλιών, πλεγμάτων, πατακιών, στρωμάτων, σανίδων και άλλων ειδών από ίνες γυαλιού, εκτός από υφαντά υφάσματα
23.14.9Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής ινών γυαλιού
23.14.99Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής ινών γυαλιού
23.19.1Κατασκευή άλλων ειδών από γυαλί, ημικατεργασμένων
23.19.11Κατασκευή γυαλιού σε μάζα, σε σφαίρες (εκτός από τις μικρόσφαιρες), σε ράβδους ή σε σωλήνες, ακατέργαστου
23.19.12Κατασκευή κυβόλιθων, τούβλων, πλακακιών και άλλων ειδών από πρεσσαριστό ή χυτό γυαλί· γυαλιών συναρμολογημένων σε διακοσμητικά υαλοστάσια (βιτρό)· πολυκυψελωτού ή αφρώδους γυαλιού σε κύβους, πλάκες ή παρόμοιες μορφές
23.19.2Κατασκευή γυαλιού για τεχνικές και άλλες χρήσεις
23.19.21Κατασκευή γυάλινων περιβλημάτων, ανοιχτών και γυάλινων μερών τους, για ηλεκτρικούς λαμπτήρες, καθοδικές λυχνίες ή παρόμοια είδη
23.19.22Κατασκευή γυαλιών ρολογιών τοίχου και χεριού ή ματογυαλιών, μη κατεργασμένων οπτικά· σφαιρών (μπαλών) κοίλων και των τμημάτων τους, από γυαλί, για την κατασκευή παρόμοιων γυαλιών
23.19.22.01Κατασκευή γυαλιών για φακούς οράσεως και οπτικούς κρυστάλλους
23.19.23Κατασκευή εργαστηριακών ειδών, ειδών υγιεινής ή φαρμακευτικών ειδών· αμπουλών, από γυαλί
23.19.24Κατασκευή γυάλινων μερών για λαμπτήρες και εξαρτήματα φωτισμού, φωτεινά σήματα, πινακίδες και παρόμοια είδη
23.19.25Κατασκευή ηλεκτρικών μονωτικών υλικών από γυαλί
23.19.26Κατασκευή ειδών από γυαλί π.δ.κ.α.
23.19.26.01Κατασκευή άλλων μικροαντικειμένων από γυαλί
23.19.26.02Κατασκευή ψηφιδωτών από γυαλί
23.19.9Υπηρεσίες τελειοποίησης (φινιρίσματος) άλλων ειδών γυαλιού, περιλαμβανομένου του γυαλιού για τεχνικές χρήσεις· εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής άλλων ειδών κατεργασμένου γυαλιού, συμπεριλαμβανομένου του γυαλιού για τεχνικές χρήσεις
23.19.91Υπηρεσίες τελειοποίησης (φινιρίσματος) άλλων ειδών γυαλιού, περιλαμβανομένου του γυαλιού για τεχνικές χρήσεις
23.19.99Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής άλλων ειδών κατεργασμένου γυαλιού, συμπεριλαμβανομένου του γυαλιού για τεχνικές χρήσεις
23.20.1Παραγωγή πυρίμαχων προϊόντων
23.20.11Παραγωγή τούβλων, κυβόλιθων, πλακακιών και άλλων κεραμικών ειδών από πυριτική σκόνη απολιθωμάτων ή από πυριτιούχες γαίες
23.20.12Παραγωγή πυρίμαχων τούβλων, κυβόλιθων, πλακακιών και παρόμοιων πυρίμαχων κεραμικών κατασκευαστικών ειδών, εκτός των ειδών από πυριτική σκόνη απολιθωμάτων ή από πυριτιούχες γαίες
23.20.13Παραγωγή πυρίμαχων τσιμέντων, κονιαμάτων, σκυροδεμάτων και παρόμοιων συνθέσεων π.δ.κ.α.
23.20.14Παραγωγή άψητων πυρίμαχων προϊόντων και άλλων πυρίμαχων κεραμικών προϊόντων
23.20.9Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής πυρίμαχων προϊόντων
23.20.99Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής πυρίμαχων προϊόντων
23.31.1Κατασκευή κεραμικών πλακιδίων και πλακών
23.31.10Κατασκευή κεραμικών πλακιδίων και πλακών
23.31.10.01Κατασκευή ψηφιδωτών από κεραμικές ύλες
23.31.9Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής κεραμικών πλακιδίων και πλακών
23.31.99Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής κεραμικών πλακιδίων και πλακών
23.32.1Κατασκευή τούβλων, πλακιδίων και δομικών προϊόντων, από οπτή γη (ψημένο πηλό)
23.32.11Κατασκευή μη πυρίμαχων κεραμικών οικοδομικών τούβλων, κυβόλιθων δαπέδων, πλακακιών υποστήριξης ή πλήρωσης και παρόμοιων ειδών
23.32.11.01Κατασκευή κεραμικών πλίνθων
23.32.12Κατασκευή κεραμιδιών στεγών, στοιχείων, καλυμμάτων και επενδύσεων καπνοδόχων, αρχιτεκτονικών διακοσμητικών στοιχείων και άλλων κεραμικών κατασκευαστικών ειδών
23.32.12.01Κατασκευή κεραμιδιών στεγών
23.32.13Κατασκευή σωλήνων, υδρορροών και εξαρτημάτων σωληνώσεων, από κεραμική ύλη
23.32.9Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής τούβλων, πλακιδίων και δομικών προϊόντων, από οπτή γη (ψημένο πηλό)
23.32.99Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής τούβλων, πλακιδίων και δομικών προϊόντων, από οπτή γη (ψημένο πηλό)
23.41.1Κατασκευή κεραμικών ειδών οικιακής χρήσης και κεραμικών διακοσμητικών ειδών
23.41.11Κατασκευή επιτραπέζιων σκευών, μαγειρικών σκευών, άλλων οικιακών ειδών και ειδών καλλωπισμού από πορσελάνη
23.41.11.01Κατασκευή διακοσμητικών πινακιδίων, πινακίων, αγγείων κλπ με διακόσμηση, από πορσελάνη
23.41.11.02Παραγωγή ειδών πορσελάνης, φαγεντιανών και διακοσμημένων κεραμικών ειδών
23.41.12Κατασκευή επιτραπέζιων σκευών, μαγειρικών σκευών, άλλων οικιακών ειδών και ειδών καλλωπισμού εκτός από πορσελάνη
23.41.12.01Κατασκευή πήλινων αγγείων γενικά, χωρίς διακόσμηση
23.41.12.02Κατασκευή πήλινων ή τσιμεντένιων γλαστρών και ζαρντινιέρων
23.41.12.03Κατασκευή πινακίων, αγγείων κλπ, από κεραμικές ύλες εκτός από πορσελάνη
23.41.13Κατασκευή αγαλματιδίων και άλλων αντικειμένων διακόσμησης από κεραμική ύλη
23.41.13.01Κατασκευή διακοσμητικών πινακιδίων από κεραμικές ύλες εκτός από πορσελάνη
23.41.9Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής κεραμικών ειδών οικιακής χρήσης και κεραμικών διακοσμητικών ειδών
23.41.99Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής κεραμικών ειδών οικιακής χρήσης και κεραμικών διακοσμητικών ειδών
23.41.99.01Εργασίες διακόσμησης ειδών από πορσελάνη και φαγεντιανή γη για λογαριασμό τρίτων
23.41.99.02Εργασίες κεραμίστα, για λογαριασμό τρίτων
23.42.1Κατασκευή κεραμικών ειδών υγιεινής
23.42.10Κατασκευή κεραμικών ειδών υγιεινής
23.42.9Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής κεραμικών ειδών υγιεινής
23.42.99Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής κεραμικών ειδών υγιεινής
23.43.1Κατασκευή ηλεκτρικών μονωτών από κεραμικά· μονωτικών κεραμικών τεμαχίων για μηχανές, συσκευές ή ηλεκτρικές εγκαταστάσεις
23.43.10Κατασκευή ηλεκτρικών μονωτών από κεραμικά· μονωτικών κεραμικών τεμαχίων για μηχανές, συσκευές ή ηλεκτρικές εγκαταστάσεις
23.43.9Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής κεραμικών μονωτών και κεραμικών μονωτικών εξαρτημάτων
23.43.99Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής κεραμικών μονωτών και κεραμικών μονωτικών εξαρτημάτων
23.44.1Κατασκευή άλλων κεραμικών προϊόντων για τεχνικές χρήσεις
23.44.11Κατασκευή κεραμικών ειδών για εργαστηριακή, χημική ή άλλες τεχνικές χρήσεις, από πορσελάνη
23.44.12Κατασκευή κεραμικών ειδών για εργαστηριακή, χημική ή άλλες τεχνικές χρήσεις, εκτός από πορσελάνη
23.44.9Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής άλλων κεραμικών προϊόντων για τεχνικές χρήσεις
23.44.99Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής άλλων κεραμικών προϊόντων για τεχνικές χρήσεις
23.49.1Παραγωγή άλλων προϊόντων κεραμικής
23.49.11Παραγωγή κεραμικών ειδών που χρησιμοποιούνται στη γεωργία και για τη μεταφορά ή τη συσκευασία αγαθών
23.49.12Παραγωγή άλλων μη δομικών κεραμικών ειδών π.δ.κ.α.
23.49.9Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής άλλων κεραμικών προϊόντων
23.49.99Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής άλλων κεραμικών προϊόντων
23.51.1Παραγωγή τσιμέντου
23.51.11Παραγωγή ημιυαλοποιημένων σκωριών (οπτόπλινθων clinker)
23.51.12Παραγωγή τσιμέντου Portland, αργιλικού τσιμέντου, κονιών υψικαμίνων και παρόμοιων υδραυλικών τσιμέντων
23.51.9Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής τσιμέντου
23.51.99Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής τσιμέντου
23.52.1Παραγωγή άνυδρου ασβέστη, ένυδρου ασβέστη και υδραυλικού ασβέστη
23.52.10Παραγωγή άνυδρου ασβέστη, ένυδρου ασβέστη και υδραυλικού ασβέστη
23.52.2Παραγωγή γύψου
23.52.20Παραγωγή γύψου
23.52.3Παραγωγή φρυγμένου ή συσσωματωμένου δολομίτη
23.52.30Παραγωγή φρυγμένου ή συσσωματωμένου δολομίτη
23.52.9Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής ασβέστη και γύψου
23.52.99Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής ασβέστη και γύψου
23.61.1Κατασκευή προϊόντων σκυροδέματος για κατασκευές
23.61.11Κατασκευή πλακακιών, πλακόλιθων, τούβλων και παρόμοιων ειδών, από τσιμέντο, σκυρόδεμα ή τεχνητό λίθο
23.61.11.01Κατασκευή τσιμεντένιων πλίνθων
23.61.12Κατασκευή προκατασκευασμένων δομικών στοιχείων για οικοδομικά έργα ή έργα πολιτικών μηχανικών, από τσιμέντο, σκυρόδεμα ή τεχνητό λίθο
23.61.12.01Κατασκευή τυποποιημένων τζακιών και παρόμοιων ειδών, από τσιμέντο, σκυρόδεμα ή τεχνητό λίθο
23.61.2Κατασκευή προκατασκευασμένων κτιρίων από σκυρόδεμα
23.61.20Κατασκευή προκατασκευασμένων κτιρίων από σκυρόδεμα
23.61.9Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής προϊόντων σκυροδέματος για κατασκευαστικές χρήσεις
23.61.99Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής προϊόντων σκυροδέματος για κατασκευαστικές χρήσεις
23.62.1Κατασκευή προϊόντων από γύψο για κατασκευαστικές χρήσεις
23.62.10Κατασκευή προϊόντων από γύψο για κατασκευαστικές χρήσεις
23.62.10.01Κατασκευή διακοσμήσεων από γύψο για κατασκευαστικές χρήσεις
23.62.9Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής προϊόντων από γύψο για κατασκευαστικές χρήσεις
23.62.99Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής προϊόντων από γύψο για κατασκευαστικές χρήσεις
23.63.1Κατασκευή έτοιμου σκυροδέματος
23.63.10Κατασκευή έτοιμου σκυροδέματος
23.63.9Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος
23.63.99Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος
23.64.1Κατασκευή κονιαμάτων
23.64.10Κατασκευή κονιαμάτων
23.64.9Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής κονιαμάτων
23.64.99Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής κονιαμάτων
23.65.1Κατασκευή ειδών από ινοτσιμέντο
23.65.11Κατασκευή σανίδων σε τεμάχια και παρόμοια είδη από φυτικές ίνες, άχυρα ή υπολείμματα ξυλείας, συσσωματωμένα με ορυκτές συνδετικές ύλες
23.65.12Κατασκευή ειδών από αμιαντοτσιμέντο, ινοτσιμέντο κυτταρίνης ή από παρόμοια
23.65.9Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής ειδών ινοτσιμέντου
23.65.99Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής ειδών ινοτσιμέντου
23.69.1Κατασκευή άλλων προϊόντων από σκυρόδεμα, γύψο και τσιμέντο
23.69.11Κατασκευή άλλων προϊόντων από γύψο ή συνθέσεις με βάση το γύψο π.δ.κ.α.
23.69.11.01Κατασκευή ειδών διακόσμησης από γύψο, εκτός των δομικών
23.69.19Κατασκευή ειδών από τσιμέντο, σκυρόδεμα ή τεχνητό λίθο π.δ.κ.α.
23.69.9Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής άλλων ειδών από σκυρόδεμα, γύψο και τσιμέντο
23.69.99Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής άλλων ειδών από σκυρόδεμα, γύψο και τσιμέντο
23.70.1Κοπή, μορφοποίηση και τελική επεξεργασία λίθων
23.70.11Κοπή, μορφοποίηση και τελική επεξεργασία μαρμάρου, τραβερτίνη, αλάβαστρου, επεξεργασμένων και προϊόντων τους (εκτός από κυβόλιθους για λιθόστρωτα δρόμων ή πεζοδρομίων, πλάκες για στρώσιμο, πλακίδια, κύβους κλπ) τεχνητά χρωματισμένων κόκκων, χαλικιού και σκονών από μάρμαρο, τραβερτίνη και αλάβαστρο
23.70.11.01Εργασίες κονιοποίησης μαρμάρων
23.70.11.02Εργασίες κοπής μαρμάρων για λογαριασμό τρίτων
23.70.11.03Εργασίες λείανσης μαρμάρων
23.70.11.04Εργασίες μαρμαρογλυπτικής
23.70.11.05Εργασίες σχισίματος μαρμάρων
23.70.11.06Κατασκευή ειδών από όνυχα και αλάβαστρο
23.70.11.07Κατασκευή μαρμάρινων επιτάφιων μνημείων
23.70.12Κοπή, μορφοποίηση και τελική επεξεργασία άλλων επεξεργασμένων διακοσμητικών ή οικοδομικών λίθων και ειδών τους· άλλων τεχνητά χρωματισμένων κόκκων και σκονών από φυσικό λίθο· ειδών από συσσωματωμένο σχιστόλιθο
23.70.12.01Κατασκευή ψηφιδωτών από λαξευτούς λίθους
23.70.12.02Κοπή και κατεργασία τεχνητών μαρμάρων και μωσαϊκών πλακών
23.70.9Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής λίθων που έχουν υποστεί κοπή, μορφοποίηση και τελική επεξεργασία
23.70.99Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής λίθων που έχουν υποστεί κοπή, μορφοποίηση και τελική επεξεργασία
23.91.1Παραγωγή λειαντικών προϊόντων
23.91.11Παραγωγή μυλόπετρων, ακονόπετρων, τροχών λείανσης και παρόμοιων ειδών, για την κατεργασία της πέτρας, χωρίς πλαίσια και μερών τους, από φυσικό λίθο, από λειαντικά φυσικά ή τεχνητά συσσωματωμένα ή από κεραμευτικές ύλες
23.91.11.01Κατεργασία σμύριδας και κατασκευή λειαντικών ή κοπτικών μέσων από σμύριδα
23.91.12Παραγωγή λειαντικών σκονών ή κόκκων σε βάση από υφαντικό υλικό, χαρτί ή χαρτόνι
23.91.9Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής λειαντικών προϊόντων
23.91.99Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής λειαντικών προϊόντων
23.99.1Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων π.δ.κ.α.
23.99.11Παραγωγή αμίαντου επεξεργασμένου σε ίνες· μειγμάτων με βάση τον αμίαντο και το θειικό μαγνήσιο· προϊόντων παρόμοιων μειγμάτων ή από αμίαντο· υλικού τριβής για φρένα, συμπλέκτες και παρόμοια είδη, μη συναρμολογημένου
23.99.12Παραγωγή ειδών από άσφαλτο ή από παρόμοια υλικά
23.99.12.01Παραγωγή θερμομονωτικών υλικών από άσφαλτο για επικάλυψη κτιρίων
23.99.12.02Παραγωγή μονωτικών υλικών από άσφαλτο (πισσόχαρτων, ασφαλτόπανων και παρόμοιων ειδών)
23.99.13Παραγωγή ασφαλτικών μειγμάτων με βάση φυσικά ή τεχνητά λίθινα υλικά και βιτούμιο, φυσικής ασφάλτου ή συναφών ουσιών ως συνδετικό υλικό
23.99.14Παραγωγή τεχνητού γραφίτη· γραφίτη κολλοειδούς ή ημικολλοειδούς· παρασκευασμάτων με βάση το γραφίτη ή άλλο άνθρακα υπό μορφή ημικατεργασμένων προϊόντων
23.99.15Παραγωγή τεχνητού κορούνδιου
23.99.19Παραγωγή μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων π.δ.κ.α.
23.99.19.01Επεξεργασία μη μεταλλικών ορυκτών (στεατίνης, θηραϊκής γης, κίσηρης, λευκόλιθου κλπ)
23.99.19.02Παραγωγή θερμομονωτικών υλικών επικάλυψης κτιρίων από μη μεταλλικά ορυκτά
23.99.9Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων π.δ.κ.α.
23.99.99Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων π.δ.κ.α.
25.11.1Κατασκευή προκατασκευασμένων κτιρίων από μέταλλο
25.11.10Κατασκευή προκατασκευασμένων κτιρίων από μέταλλο
25.11.2Κατασκευή δομικών μεταλλικών προϊόντων και μερών τους
25.11.21Κατασκευή γεφυρών και στοιχείων γεφυρών από σίδηρο ή χάλυβα
25.11.22Κατασκευή πύργων και πυλώνων από σίδηρο ή χάλυβα
25.11.23Δημιουργία άλλων κατασκευών και μερών κατασκευών, κατασκευή λαμαρινών, ράβδων, μορφοράβδων και παρόμοιων ειδών, από σίδηρο, χάλυβα ή αλουμίνιο
25.11.23.01Κατασκευή δομικών μεταλλικών συστημάτων στηρίξεως
25.11.23.02Κατασκευή μεταλλικών στηθαίων ασφαλείας
25.11.23.03Κατασκευή τυποποιημένων μεταλλικών τζακιών και παρόμοιων ειδών
25.11.23.04Παραγωγή δομικών προϊόντων και μερών τους από αλουμίνιο
25.11.9Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής μεταλλικών σκελετών και μερών μεταλλικών σκελετών
25.11.99Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής μεταλλικών σκελετών και μερών μεταλλικών σκελετών
25.12.1Κατασκευή πορτών, παράθυρων και των πλαισίων τους, καθώς και κατωφλίων για πόρτες, από μέταλλο
25.12.10Κατασκευή πορτών, παράθυρων και των πλαισίων τους, καθώς και κατωφλίων για πόρτες, από μέταλλο
25.12.10.01Κατασκευή πορτών, παράθυρων και των πλαισίων τους, καθώς και κατωφλιών για πόρτες, από αλουμίνιο
25.12.10.02Κατασκευή πυρασφαλών πορτών
25.12.10.03Κατασκευή ρολών γκαραζόπορτων ή ασφαλείας
25.12.9Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής μεταλλικών πορτών και παράθυρων
25.12.99Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής μεταλλικών πορτών και παράθυρων
25.21.1Κατασκευή σωμάτων και λεβήτων κεντρικής θέρμανσης
25.21.11Κατασκευή σωμάτων κεντρικής θέρμανσης, μη ηλεκτρικά θερμαινόμενων, από σίδηρο ή χάλυβα
25.21.12Κατασκευή λεβήτων κεντρικής θέρμανσης για την παραγωγή ζεστού νερού ή ατμού χαμηλής πίεσης
25.21.13Κατασκευή μερών λεβήτων κεντρικής θέρμανσης
25.21.9Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής σωμάτων και λεβήτων κεντρικής θέρμανσης
25.21.99Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής σωμάτων και λεβήτων κεντρικής θέρμανσης
25.29.1Κατασκευή άλλων μεταλλικών ντεπόζιτων, δεξαμενών και δοχείων
25.29.11Κατασκευή ντεπόζιτων, δεξαμενών, κάδων και παρόμοιων δοχείων (εκτός εκείνων που προορίζονται για πεπιεσμένα ή υγροποιημένα αέρια), από μέταλλο, χάλυβα ή αργίλιο, χωρητικότητας > 300 λίτρων, χωρίς μηχανικές ή θερμικές διατάξεις
25.29.11.01Κατασκευή μεταλλικών λεβήτων, χωρητικότητας > 300 lt, όχι για κεντρική θέρμανση
25.29.12Κατασκευή δοχείων για συμπιεσμένο ή υγροποιημένο αέριο, από μέταλλο
25.29.12.01Κατασκευή κενών μεταλλικών φιαλών οξυγόνου και άλλων αερίων υπό πίεση
25.29.12.02Κατασκευή κενών μεταλλικών φιαλών υγραέριου
25.29.9Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής μεταλλικών δεξαμενών, ντεπόζιτων και δοχείων
25.29.99Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής μεταλλικών δεξαμενών, ντεπόζιτων και δοχείων
25.30.1Κατασκευή ατμογεννητριών και μερών τους
25.30.11Κατασκευή ατμολεβήτων ή άλλων λεβήτων παραγωγής ατμού· λεβήτων υπερθερμαινόμενου νερού
25.30.12Κατασκευή βοηθητικού εξοπλισμού για λέβητες· συμπυκνωτών για άλλες μονάδες παραγωγής ατμού
25.30.13Κατασκευή μερών ατμογεννητριών
25.30.2Κατασκευή πυρηνικών αντιδραστήρων και μερών τους
25.30.21Κατασκευή πυρηνικών αντιδραστήρων, εκτός των διαχωριστών ισότοπων
25.30.22Κατασκευή μερών πυρηνικών αντιδραστήρων, εκτός των διαχωριστών ισότοπων
25.30.9Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής ατμογεννητριών, εκτός των λεβήτων κεντρικής θέρμανσης
25.30.99Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής ατμογεννητριών, εκτός των λεβήτων κεντρικής θέρμανσης
25.40.1Κατασκευή όπλων και πυρομαχικών και μερών τους
25.40.11Κατασκευή πολεμικών όπλων, εκτός από περίστροφα, πιστόλια και παρόμοια όπλα
25.40.12Κατασκευή περίστροφων, πιστολιών, μη πολεμικών πυροβόλων και παρόμοιων συστημάτων
25.40.13Κατασκευή βομβών, βλημάτων και παρόμοιων πολεμοφόδιων· φυσιγγίων, άλλων πυρομαχικών και βλημάτων και μερών τους
25.40.14Κατασκευή μερών πολεμικών όπλων και άλλων όπλων
25.40.9Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής όπλων και πυρομαχικών
25.40.99Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής όπλων και πυρομαχικών
25.50.1Υπηρεσίες σφυρηλάτησης, συμπίεσης, τύπωσης και έλασης μετάλλου
25.50.11Υπηρεσίες σφυρηλάτησης μετάλλου
25.50.11.01Υπηρεσίες ψυχρής διέλασης ή έλασης μετάλλων γενικά
25.50.12Υπηρεσίες τύπωσης μετάλλων
25.50.13Άλλες υπηρεσίες έλασης μετάλλων
25.50.13.01Υπηρεσίες διαμόρφωσης μετάλλων σε κυλίνδρους
25.50.2Κονιομεταλλουργία
25.50.20Κονιομεταλλουργία
25.50.20.01Υπηρεσίες παραγωγής μεταλλικών αντικειμένων απευθείας από κόνεις μετάλλου με θερμή επεξεργασία (επίτηξη) ή υπό πίεση
25.50.20.02Υπηρεσίες παραγωγής μεταλλικών αντικειμένων με λείανση και κοπή μερών από σκληρά μεταλλικά καρβίδια
25.61.1Υπηρεσίες επικάλυψης μετάλλων
25.61.11Υπηρεσίες μεταλλικής επικάλυψης μετάλλων
25.61.11.01Υπηρεσίες επικασσιτέρωσης μετάλλων
25.61.11.02Υπηρεσίες επινικέλωσης και επιχρωμίωσης μετάλλων
25.61.11.03Υπηρεσίες επιψευδαργύρωσης μετάλλων με ηλεκτρόλυση και χημική επεξεργασία
25.61.11.04Υπηρεσίες μεταλλικής επίχρισης με ψεκασμό εν θερμώ
25.61.12Υπηρεσίες μη μεταλλικής επίχρισης μετάλλων
25.61.12.01Υπηρεσίες πλαστικής επίχρισης μετάλλων
25.61.2Άλλες υπηρεσίες κατεργασίας μετάλλων
25.61.21Υπηρεσίες θερμικής κατεργασίας μετάλλων, εκτός της μεταλλικής επίχρισης
25.61.22Άλλες υπηρεσίες επιφανειακής κατεργασίας μετάλλων
25.61.22.01Υπηρεσίες αμμοβολισμού μετάλλων
25.61.22.02Υπηρεσίες ανοδίωσης μετάλλων
25.61.22.03Υπηρεσίες αφαίρεσης γρεζιών και καθαρισμού μετάλλων
25.61.22.04Υπηρεσίες εναπόθεσης αερίου φάσεως (CVD/PVD) σε μέταλλα
25.61.22.05Υπηρεσίες λείανσης με περιστροφή μετάλλων
25.61.22.06Υπηρεσίες στίλβωσης μετάλλων
25.61.22.07Υπηρεσίες χάραξης και αποτύπωσης επί μετάλλων
25.61.22.08Υπηρεσίες χρωματισμού και βερνικώματος μετάλλων
25.62.1Υπηρεσίες τόρνευσης μεταλλικών μερών
25.62.10Υπηρεσίες τόρνευσης μεταλλικών μερών
25.62.2Άλλες υπηρεσίες μεταλλοτεχνίας
25.62.20Άλλες υπηρεσίες μεταλλοτεχνίας
25.62.20.01Υπηρεσίες οξυγονοκόλλησης και ηλεκτροσυγκόλλησης μετάλλων
25.71.1Κατασκευή μαχαιροπίρουνων
25.71.11Κατασκευή μαχαιριών (εκτός των μαχαιριών για μηχανές) και ψαλιδιών και λεπίδων τους
25.71.12Κατασκευή ξυραφιών και λεπίδων ξυραφιών, συμπεριλαμβανομένων των ακατέργαστων μεταλλικών ταινιών, που προορίζονται για την κατασκευή λεπίδων ξυραφιών
25.71.13Κατασκευή άλλων ειδών μαχαιροπίρουνων· ειδών και συνόλων ειδών για την περιποίηση των χεριών ή των ποδιών
25.71.14Κατασκευή κουταλιών, πιρουνιών, τρυπητών κουταλών, τρυπητών κουταλών, σπάτουλων για γλυκά, μαχαιριών για ψάρια, για βούτυρο, λαβίδων για τη ζάχαρη και παρόμοιων μαγειρικών ή επιτραπέζιων σκευών
25.71.15Κατασκευή ξιφών, σπαθιών, ξιφολογχών, λογχών και παρόμοιων όπλων και μερών τους
25.71.9Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής μαχαιροπίρουνων
25.71.99Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής μαχαιροπίρουνων
25.72.1Κατασκευή κλειδαριών και μεντεσέδων
25.72.11Κατασκευή λουκέτων, κλειδαριών για αυτοκίνητα οχήματα και για έπιπλα, από κοινά μέταλλα
25.72.12Κατασκευή άλλων κλειδαριών, από κοινά μέταλλα
25.72.13Κατασκευή κλείστρων και πλαισίων με κλείστρα, που περιλαμβάνουν κλειδαριές· μερών τους
25.72.14Κατασκευή μεντεσέδων, εξαρτημάτων και παρόμοιων ειδών, κατάλληλων για αυτοκίνητα οχήματα, πόρτες, παράθυρα, έπιπλα και παρόμοια είδη, από κοινά μέταλλα
25.72.14.01Κατασκευή συρτών, θηλυκωμάτων και παρόμοιων ειδών
25.72.9Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής κλειδαριών και μεντεσέδων
25.72.99Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής κλειδαριών και μεντεσέδων
25.73.1Κατασκευή εργαλείων χειρός των τύπων που χρησιμοποιούνται στη γεωργία, στην κηπουρική ή στη δασοκομία
25.73.10Κατασκευή εργαλείων χειρός των τύπων που χρησιμοποιούνται στη γεωργία, στην κηπουρική ή στη δασοκομία
25.73.2Κατασκευή χειροπρίονων· λεπίδων για πριόνια κάθε είδους
25.73.20Κατασκευή χειροπρίονων· λεπίδων για πριόνια κάθε είδους
25.73.3Κατασκευή άλλων εργαλείων χειρός
25.73.30Κατασκευή άλλων εργαλείων χειρός
25.73.4Κατασκευή εναλλάξιμων εργαλείων για εργαλεία χειρός ή για εργαλειομηχανές, που είτε λειτουργούν με ρεύμα είτε χωρίς ρεύμα
25.73.40Κατασκευή εναλλάξιμων εργαλείων για εργαλεία χειρός ή για εργαλειομηχανές, που είτε λειτουργούν με ρεύμα είτε χωρίς ρεύμα
25.73.5Κατασκευή μητρών· κασών (πλαισίων) χυτηρίου για χυτήρια μετάλλου· βάσεων μητρών· μοντέλων για μήτρες
25.73.50Κατασκευή μητρών· κασών (πλαισίων) χυτηρίου για χυτήρια μετάλλου· βάσεων μητρών· μοντέλων για μήτρες
25.73.50.01Κατασκευή μεταλλικών μητρών με πρέσα
25.73.6Κατασκευή άλλων εργαλείων
25.73.60Κατασκευή άλλων εργαλείων
25.73.9Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής εργαλείων
25.73.99Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής εργαλείων
25.91.1Κατασκευή χαλύβδινων κυλινδρικών δοχείων (βαρελιών) και παρόμοιων δοχείων
25.91.11Κατασκευή βυτίων, βαρελιών, κυλινδρικών δοχείων, μπιτονιών, κουτιών και παρόμοιων δοχείων, για κάθε υλικό (εκτός αερίου), από σίδηρο ή χάλυβα, χωρητικότητας >= 50 lt αλλά <= 300 lt, χωρίς μηχανικές ή θερμικές διατάξεις
25.91.12Κατασκευή βυτίων, βαρελιών, κυλινδρικών δοχείων, μπιτονιών, κουτιών (εκτός εκείνων που πρόκειται να κλεισθούν με συγκόλληση ή λιθοκόλληση), κουτιών και παρόμοιων δοχείων, για κάθε υλικό (εκτός αερίου), από σίδηρο ή χάλυβα, χωρητικότητας < 50 lt, χωρίς μηχανικές ή θερμικές διατάξεις
25.91.9Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής χαλύβδινων κυλινδρικών δοχείων (βαρελιών) και παρόμοιων δοχείων
25.91.99Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής χαλύβδινων κυλινδρικών δοχείων (βαρελιών) και παρόμοιων δοχείων
25.92.1Κατασκευή ελαφρών μεταλλικών ειδών συσκευασίας
25.92.11Κατασκευή κουτιών, από σίδηρο ή χάλυβα, που κλείνονται με συγκόλληση ή λιθοκόλληση (sertissage), χωρητικότητας < 50 lt
25.92.11.01Κατασκευή λευκοσιδηρών δοχείων
25.92.12Κατασκευή αλουμινένιων βαρελιών, κυλινδρικών δοχείων, μπιτονιών, κουτιών και παρόμοιων δοχείων, για κάθε υλικό (εκτός αερίου), χωρητικότητας <= 300 lt
25.92.12.01Κατασκευή σωληναρίων, μεταλλικών
25.92.13Κατασκευή πωμάτων-στεφανιών και πωμάτων, ταπών και καπακιών, από κοινά μέταλλα
25.92.13.01Κατασκευή μεταλλικών πωμάτων
25.92.9Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής ελαφρών μεταλλικών ειδών συσκευασίας
25.92.99Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής ελαφρών μεταλλικών ειδών συσκευασίας
25.93.1Κατασκευή ειδών από σύρμα, αλυσίδων και ελατηρίων
25.93.11Κατασκευή συρματόσχοινων, καλωδίων, πλεξούδων, αρτανών (σαμπανιών) και παρόμοιων ειδών, από σίδηρο ή χάλυβα, μη ηλεκτρομονωμένων
25.93.11.01Κατασκευή καλωδίων από σίδηρο ή χάλυβα, μη ηλεκτρομονωμένων
25.93.12Κατασκευή συρματοπλέγματος, από σίδηρο ή χάλυβα· συρματόσχοινων, καλωδίων, πλεξούδων και παρόμοιων ειδών, από χαλκό ή αλουμίνιο, μη ηλεκτρομονωμένων
25.93.13Κατασκευή υφασμάτων, σιτών, πλεγμάτων, δικτυωτών και υλικών περίφραξης, από σύρμα σιδήρου, χάλυβα ή χαλκού· τεταμένων φύλλων μετάλλου, από σίδηρο, χάλυβα ή χαλκό
25.93.14Κατασκευή καρφιών, προκών, πινεζών, συνδετήρων και παρόμοιων ειδών
25.93.15Κατασκευή σύρματος, ράβδων, σωλήνων, πλακών, ηλεκτρόδιων, με επικάλυψη ή με πυρήνα από συλλίπασμα (flux)
25.93.16Κατασκευή ελατηρίων και ελασμάτων ελατηρίων, από σίδηρο ή χάλυβα· χάλκινων ελατηρίων
25.93.16.01Κατασκευή σιδηρών ελατηρίων
25.93.17Κατασκευή αλυσίδων (εκτός των αρθρωτών αλυσίδων) και μερών τους
25.93.18Κατασκευή βελονών ραψίματος, βελονών πλεξίματος, σακοράφων, βελονακιών, κεντητηρίων και παρόμοιων ειδών για χρήση με το χέρι, από σίδηρο ή χάλυβα· παραμανών και άλλων καρφιτσών, από σίδηρο ή χάλυβα, π.δ.κ.α.
25.93.9Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής προϊόντων από σύρμα, αλυσίδων και ελατηρίων
25.93.99Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής προϊόντων από σύρμα, αλυσίδων και ελατηρίων
25.94.1Κατασκευή συνδετήρων και προϊόντων κοχλιομηχανών
25.94.11Κατασκευή κοχλιωτών συνδετήρων, από σίδηρο ή χάλυβα, π.δ.κ.α.
25.94.11.01Κατασκευή στριφονιών, βιδών και περικοχλίων (παξιμαδιών), από σίδηρο ή χάλυβα
25.94.12Κατασκευή μη κοχλιωτών συνδετήρων, από σίδηρο ή χάλυβα, π.δ.κ.α.
25.94.13Κατασκευή μη κοχλιωτών και κοχλιωτών συνδετήρων, από χαλκό
25.94.9Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής συνδετήρων και προϊόντων κοχλιομηχανών
25.94.99Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής συνδετήρων και προϊόντων κοχλιομηχανών
25.99.1Κατασκευή μεταλλικών ειδών για το μπάνιο και την κουζίνα
25.99.11Κατασκευή νεροχυτών, νιπτήρων, μπανιέρων και άλλων ειδών υγιεινής και μερών τους, από σίδηρο, χάλυβα, χαλκό ή αλουμίνιο
25.99.12Κατασκευή επιτραπέζιων, μαγειρικών ή οικιακών σκευών και μερών τους, από σίδηρο, χάλυβα, χαλκό ή αλουμίνιο
25.99.2Κατασκευή άλλων ειδών από κοινά μέταλλα
25.99.21Κατασκευή χρηματοκιβώτιων, πορτών θωρακισμένων και χωρισμάτων για θησαυροφυλάκια, κιβώτια και κασετίνες ασφαλείας και παρόμοιων ειδών, από κοινά μέταλλα
25.99.21.01Κατασκευή χρηματοκιβώτιων από βασικά μέταλλα
25.99.22Κατασκευή κουτιών ταξινόμησης, θηκών για την τοποθέτηση αντιγράφων, γραφιδοθηκών, θηκών σφραγίδων και παρόμοιου υλικού και ειδών γραφείου, από κοινά μέταλλα, με εξαίρεση τα έπιπλα γραφείου
25.99.23Κατασκευή εξαρτημάτων για εξώφυλλα (ντοσιέ) ή φακέλους κινητών φύλλων, συνδετήρων εγγράφων και παρόμοιων ειδών γραφείου, καθώς και συνδετήρων συρραφής σε πλακέτες, από κοινά μέταλλα
25.99.24Κατασκευή αγαλματιδίων και άλλων ειδών διακόσμησης, κάδρων για φωτογραφίες, πίνακες ή παρόμοια είδη και καθρεπτών, από κοινά μέταλλα
25.99.24.01Κατασκευή μεταλλικών κορνιζών
25.99.25Κατασκευή κλείστρων, συναρμογών τους, πορπών, πορπών-κλείστρων, πορπών με περόνη (αγκραφών), αγκίστρων, κοπιτσών και παρόμοιων ειδών, από κοινά μέταλλα, για ενδύματα, υποδήματα ή για κάθε κατασκευή· καψουλιών σωληνωτών ή με σχιστό στέλεχος, από κοινά μέταλλα· χαντρών και πούλιων, από κοινά μέταλλα
25.99.25.01Κατασκευή μεταλλικών θηλυκωμάτων και παρόμοιων ειδών
25.99.25.02Παραγωγή άλλων λευκοσιδηρών προϊόντων
25.99.25.03Παραγωγή άλλων ορειχάλκινων προϊόντων
25.99.26Κατασκευή ελίκων πλοίων και των πτερυγίων τους
25.99.29Κατασκευή άλλων ειδών από κοινά μέταλλα π.δ.κ.α.
25.99.29.01Κατασκευή διακοσμητικών φύλλων από μέταλλα
25.99.29.02Κατασκευή ειδών διακόσμησης από ορείχαλκο
25.99.29.03Κατασκευή και τοποθέτηση επιγραφών
25.99.29.04Κατασκευή μεταλλικών κουρτινόβεργων
25.99.29.05Κατασκευή μεταλλικών συστημάτων στηρίξεως, άλλων από δομικά
25.99.29.06Κατασκευή μεταλλικών σφραγίδων, επιγραφών, σημάτων κλπ
25.99.29.07Κατασκευή πινακίδων οδικής σήμανσης
25.99.29.08Κατασκευή σκαλών από σίδηρο ή αλουμίνιο
25.99.9Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής άλλων κατασκευασμένων μεταλλικών προϊόντων π.δ.κ.α.
25.99.99Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής άλλων κατασκευασμένων μεταλλικών προϊόντων π.δ.κ.α.
26.11.1Κατασκευή λυχνιών και σωλήνων θερμής καθόδου, ψυχρής καθόδου ή φωτοκαθόδου, συμπεριλαμβανομένων των λυχνιών καθοδικών ακτίνων
26.11.11Κατασκευή λυχνιών καθοδικών ακτίνων τηλεόρασης· λυχνιών για τηλεοπτικές μηχανές λήψης· άλλων λυχνιών καθοδικών ακτίνων
26.11.12Κατασκευή λϋχνιών magnetron, λυχνιών klystron, λυχνιών μικροκυμάτων και άλλων λυχνιών
26.11.2Κατασκευή διόδων και κρυσταλλολυχνιών (transistors)
26.11.21Κατασκευή διόδων· κρυσταλλολυχνιών (transistors)· θυρίστορ (thyristors), διακοπτών δίπλευρης διόδου (DIACs) και διακοπτών δίπλευρης τριόδου (TRIACs)
26.11.22Κατασκευή συσκευών με ημιαγωγούς· διόδων εκπομπής φωτός· συναρμολογημένων πιεζοηλεκτρικων κρυστάλλων· μερών τους
26.11.3Κατασκευή ηλεκτρονικών ολοκληρωμένων κυκλωμάτων
26.11.30Κατασκευή ηλεκτρονικών ολοκληρωμένων κυκλωμάτων
26.11.4Κατασκευή μερών ηλεκτρονικών λυχνιών και άλλων ηλεκτρονικών εξαρτημάτων
26.11.41Κατασκευή μερών ηλεκτρονικών λυχνιών και άλλων ηλεκτρονικών εξαρτημάτων π.δ.κ.α.
26.11.41.01Κατασκευή φωτοβολταϊκών κυττάρων
26.11.9Υπηρεσίες σχετικές με την κατασκευή ηλεκτρονικών ολοκληρωμένων κυκλωμάτων· εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της κατασκευής ηλεκτρικών εξαρτημάτων
26.11.91Υπηρεσίες σχετικές με την κατασκευή ηλεκτρονικών ολοκληρωμένων κυκλωμάτων
26.11.99Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής ηλεκτρικών εξαρτημάτων
26.12.1Κατασκευή τυπωμένων κυκλωμάτων
26.12.10Κατασκευή τυπωμένων κυκλωμάτων
26.12.2Κατασκευή καρτών ήχου, βίντεο, δικτύου και παρόμοιων καρτών για μηχανές αυτόματης επεξεργασίας δεδομένων
26.12.20Κατασκευή καρτών ήχου, βίντεο, δικτύου και παρόμοιων καρτών για μηχανές αυτόματης επεξεργασίας δεδομένων
26.12.3Κατασκευή καρτών με ηλεκτρονικά ολοκληρωμένα κυκλώματα ("έξυπνων" καρτών)
26.12.30Κατασκευή καρτών με ηλεκτρονικά ολοκληρωμένα κυκλώματα ("έξυπνων" καρτών)
26.12.9Υπηρεσίες σχετικές με την εκτύπωση κυκλωμάτων· εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της κατασκευής έμφορτων ηλεκτρονικών πλακετών
26.12.91Υπηρεσίες σχετικές με την εκτύπωση κυκλωμάτων
26.12.99Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής έμφορτων ηλεκτρονικών πλακετών
26.20.1Κατασκευή μηχανών πληροφορικής και μερών και εξαρτημάτων τους
26.20.11Κατασκευή φορητών ψηφιακών αυτόματων μηχανών επεξεργασίας δεδομένων, βάρους <= 10 kg, όπως είναι οι υπολογιστές των τύπων "laptop" και "notebook'· προσωπικών ψηφιακών βοηθών (PDA) και παρόμοιων ηλεκτρονικών υπολογιστών
26.20.12Κατασκευή τερματικών σημείων πώλησης, αυτόματων ταμιακών μηχανών και παρόμοιων μηχανών που μπορούν να συνδεθούν σε μηχανές επεξεργασίας δεδομένων ή σε δίκτυο
26.20.13Κατασκευή αυτόματων ψηφιακών μηχανών επεξεργασίας δεδομένων, που περιέχουν στο ίδιο περίβλημα τουλάχιστον μια κεντρική μονάδα επεξεργασίας, μια μονάδα εισόδου και μια μονάδα εξόδου, συνδυασμένων ή μη
26.20.14Κατασκευή αυτόματων ψηφιακών μηχανών επεξεργασίας δεδομένων που παρουσιάζονται υπό μορφή συστημάτων
26.20.15Κατασκευή άλλων ψηφιακών αυτόματων μηχανών επεξεργασίας δεδομένων, είτε περιέχουν ή δεν περιέχουν στο ίδιο περίβλημα μια ή δύο από τους παρακάτω τύπους μονάδων: μονάδες μνήμης, μονάδες εισόδου, μονάδες εξόδου
26.20.16Κατασκευή μονάδων εισόδου ή εξόδου, είτε περιέχουν ή δεν περιέχουν στο ίδιο περίβλημα μονάδες μνήμης
26.20.16.01Κατασκευή μαγνητικών ή οπτικών αναγνωστών
26.20.17Κατασκευή οθονών και προβολέων, που χρησιμοποιούνται κυρίως σε αυτόματο σύστημα επεξεργασίας δεδομένων
26.20.18Κατασκευή μονάδων που εκτελούν δύο ή περισσότερες από τις εξής λειτουργίες: εκτύπωση, σάρωση, αντιγραφή, αποστολή φαξ
26.20.2Κατασκευή μονάδων μνήμης και άλλων συσκευών μνήμης
26.20.21Κατασκευή μονάδων μνήμης
26.20.22Κατασκευή συσκευών διατηρήσιμης μνήμης σε στερεά κατάσταση
26.20.3Κατασκευή άλλων μονάδων αυτόματων μηχανών επεξεργασίας δεδομένων
26.20.30Κατασκευή άλλων μονάδων αυτόματων μηχανών επεξεργασίας δεδομένων
26.20.4Κατασκευή μερών και εξαρτημάτων υπολογιστικών μηχανών
26.20.40Κατασκευή μερών και εξαρτημάτων υπολογιστικών μηχανών
26.20.9Υπηρεσίες κατασκευής ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακού εξοπλισμού· εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της κατασκευής ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακού εξοπλισμού
26.20.91Υπηρεσίες κατασκευής ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακού εξοπλισμού
26.20.99Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακού εξοπλισμού
29.10.1Κατασκευή κινητήρων εσωτερικής καύσης του είδους που χρησιμοποιείται στα μηχανοκίνητα οχήματα
29.10.11Κατασκευή κινητήρων εσωτερικής καύσης με παλινδρομικά έμβολα, στους οποίους η ανάφλεξη γίνεται με σπινθηριστή, κυλινδρισμού <= 1.000 cm³
29.10.12Κατασκευή κινητήρων εσωτερικής καύσης με παλινδρομικά έμβολα, στους οποίους η ανάφλεξη γίνεται με σπινθηριστή, κυλινδρισμού > 1.000 cm³
29.10.13Κατασκευή εμβολοφόρων κινητήρων εσωτερικής καύσης για οχήματα, στους οποίους η ανάφλεξη γίνεται με συμπίεση
29.10.2Κατασκευή επιβατικών αυτοκινήτων
29.10.21Κατασκευή οχημάτων με κινητήρα, στον οποίο ή ανάφλεξη γίνεται με σπινθηριστή, κυλινδρισμού <= 1.500 cm³, καινούργιων
29.10.22Κατασκευή οχημάτων με κινητήρα, στον οποίο ή ανάφλεξη γίνεται με σπινθηριστή, κυλινδρισμού > 1.500 cm³, καινούργιων
29.10.23Κατασκευή οχημάτων με εμβολοφόρο κινητήρα εσωτερικής καύσης, στον οποίο ή ανάφλεξη γίνεται με συμπίεση (ντίζελ ή ημιντίζελ), καινούργιων
29.10.24Κατασκευή άλλων μηχανοκίνητων οχημάτων για τη μεταφορά επιβατών
29.10.3Κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων για τη μεταφορά δέκα ή περισσότερων επιβατών
29.10.30Κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων για τη μεταφορά δέκα ή περισσότερων επιβατών
29.10.4Κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων για τη μεταφορά εμπορευμάτων
29.10.41Κατασκευή οχημάτων για τη μεταφορά εμπορευμάτων με εμβολοφόρο κινητήρα εσωτερικής καύσης, στον οποίο η ανάφλεξη γίνεται με συμπίεση (ντίζελ ή ημιντίζελ), καινούργιων
29.10.42Κατασκευή οχημάτων για τη μεταφορά εμπορευμάτων, με εμβολοφόρο κινητήρα εσωτερικής καύσης, στον οποίο η ανάφλεξη γίνεται με σπινθηριστή· άλλων οχημάτων για τη μεταφορά εμπορευμάτων, καινούργιων
29.10.43Κατασκευή οδικών ελκυστήρων για ημιρυμουλκούμενα οχήματα
29.10.44Κατασκευή πλαισίων εξοπλισμένων με κινητήρες, για αυτοκίνητα οχήματα
29.10.5Κατασκευή αυτοκινήτων οχημάτων ειδικής χρήσης
29.10.51Κατασκευή γερανοφόρων φορτηγών
29.10.52Κατασκευή οχημάτων που κινούνται πάνω στο χιόνι· οχημάτων που χρησιμοποιούνται στα γήπεδα του γκολφ και παρόμοιων οχημάτων, με κινητήρες
29.10.59Κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων ειδικής χρήσης π.δ.κ.α.
29.10.9Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής μηχανοκίνητων οχημάτων
29.10.99Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής μηχανοκίνητων οχημάτων
29.20.1Κατασκευή αμαξωμάτων για μηχανοκίνητα οχήματα
29.20.10Κατασκευή αμαξωμάτων για μηχανοκίνητα οχήματα
29.20.2Κατασκευή ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων· εμπορευματοκιβώτιων
29.20.21Κατασκευή εμπορευματοκιβώτιων ειδικά σχεδιασμένων για να μεταφέρονται από ένα ή περισσότερα μεταφορικά μέσα
29.20.22Κατασκευή ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων τύπου τροχόσπιτου, για κατοίκηση ή κατασκήνωση
29.20.23Κατασκευή άλλων ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων
29.20.3Κατασκευή μερών ρυμουλκούμενων, ημιρυμουλκούμενων και άλλων οχημάτων, μη μηχανοκίνητων
29.20.30Κατασκευή μερών ρυμουλκούμενων, ημιρυμουλκούμενων και άλλων οχημάτων, μη μηχανοκίνητων
29.20.4Υπηρεσίες ανακατασκευής, συναρμολόγησης, εξοπλισμού και εκτέλεσης εργασιών σε αμαξώματα μηχανοκίνητων οχημάτων
29.20.40Υπηρεσίες ανακατασκευής, συναρμολόγησης, εξοπλισμού και εκτέλεσης εργασιών σε αμαξώματα μηχανοκίνητων οχημάτων
29.20.5Υπηρεσίες εξοπλισμού τροχόσπιτων και κινητών κατοικιών
29.20.50Υπηρεσίες εξοπλισμού τροχόσπιτων και κινητών κατοικιών
29.20.9Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής αμαξωμάτων για μηχανοκίνητα οχήματα· κατασκευής ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων
29.20.99Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής αμαξωμάτων για μηχανοκίνητα οχήματα· κατασκευής ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων
29.31.1Κατασκευή συρμάτινων διατάξεων ανάφλεξης και άλλων συρμάτινων διατάξεων των τύπων που χρησιμοποιούνται σε οχήματα, αεροσκάφη ή πλοία
29.31.10Κατασκευή συρμάτινων διατάξεων ανάφλεξης και άλλων συρμάτινων διατάξεων των τύπων που χρησιμοποιούνται σε οχήματα, αεροσκάφη ή πλοία
29.31.2Κατασκευή άλλου ηλεκτρικού εξοπλισμού, για οχήματα, και μέρη τους
29.31.21Κατασκευή σπινθηριστών (μπουζί), μαγνητοηλεκτρικών συσκευών ανάφλεξης· δυναμομαγνητοηλεκτρικών συσκευών· μαγνητικών σφονδύλων· διανομέων· πηνίων ανάφλεξης
29.31.22Κατασκευή κινητήρων εκκίνησης και εκκινητών - γεννητριών διπλής χρήσης· άλλων γεννητριών και άλλου εξοπλισμού
29.31.23Κατασκευή ηλεκτρικού εξοπλισμού σηματοδότησης, υαλοκαθαριστήρων, ηλεκτρικών διατάξεων για τη διάλυση του πάγου και του αχνού για μηχανοκίνητα οχήματα και μοτοσικλέτες
29.31.3Κατασκευή μερών άλλου ηλεκτρικού εξοπλισμού για μηχανοκίνητα οχήματα και μοτοσικλέτες
29.31.30Κατασκευή μερών άλλου ηλεκτρικού εξοπλισμού για μηχανοκίνητα οχήματα και μοτοσικλέτες
29.31.9Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού για μηχανοκίνητα οχήματα
29.31.99Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού για μηχανοκίνητα οχήματα
29.32.1Κατασκευή καθισμάτων για μηχανοκίνητα οχήματα
29.32.10Κατασκευή καθισμάτων για μηχανοκίνητα οχήματα
29.32.2Κατασκευή ζωνών ασφαλείας, αερόσακων και μερών και εξαρτημάτων αμαξωμάτων
29.32.20Κατασκευή ζωνών ασφαλείας, αερόσακων και μερών και εξαρτημάτων αμαξωμάτων
29.32.3Κατασκευή μερών και εξαρτημάτων π.δ.κ.α., για μηχανοκίνητα οχήματα
29.32.30Κατασκευή μερών και εξαρτημάτων π.δ.κ.α., για μηχανοκίνητα οχήματα
29.32.30.01Κατασκευή εξατμίσεων αυτοκινήτων
29.32.30.02Κατασκευή σουστών αυτοκινήτων
29.32.9Υπηρεσίες συναρμολόγησης μερών και εξαρτημάτων για μηχανοκίνητα οχήματα, π.δ.κ.α.· υπηρεσίες συναρμολόγησης πλήρων συλλογών κατασκευής για αυτοκίνητα οχήματα στα πλαίσια της παραγωγικής διεργασίας· εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της κατασκευής άλλων μερών και εξαρτημάτων για μηχανοκίνητα οχήματα
29.32.91Εργασίες υπεργολαβίας για τη συναρμολόγηση ολοκληρωμένων συνόλων μηχανοκίνητων οχημάτων
29.32.92Υπηρεσίες συναρμολόγησης μερών και εξαρτημάτων για μηχανοκίνητα οχήματα, π.δ.κ.α.
29.32.99Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής άλλων μερών και εξαρτημάτων για μηχανοκίνητα οχήματα
29.32.99.01Υπηρεσίες ταπετσαρίσματος καθισμάτων για μηχανοκίνητα οχήματα
31.01.1Κατασκευή επίπλων γραφείων και καταστημάτων και μερών τους
31.01.11Κατασκευή μεταλλικών επίπλων, περιλαμβανομένων και των καθισμάτων, που χρησιμοποιούνται σε γραφεία και καταστήματα
31.01.12Κατασκευή ξύλινων επίπλων, περιλαμβανομένων και των καθισμάτων, που χρησιμοποιούνται σε γραφεία
31.01.12.01Κατασκευή ξύλινων επίπλων γραφείου, από μονάδα που απασχολεί μέχρι και δύο εργάτες
31.01.12.02Κατασκευή ξύλινων επίπλων γραφείου, από μονάδα που απασχολεί τρεις και άνω εργάτες
31.01.13Κατασκευή ξύλινων επίπλων για καταστήματα
31.01.13.01Κατασκευή ξύλινων επίπλων καταστημάτων, από μονάδα που απασχολεί μέχρι και δύο εργάτες
31.01.13.02Κατασκευή ξύλινων επίπλων καταστημάτων, από μονάδα που απασχολεί τρεις και άνω εργάτες
31.01.9Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής επίπλων γραφείων και καταστημάτων
31.01.91Υπηρεσίες ταπετσαρίσματος καρεκλών και καθισμάτων γραφείου
31.01.99Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής επίπλων γραφείων και καταστημάτων
31.02.1Κατασκευή επίπλων κουζίνας
31.02.10Κατασκευή επίπλων κουζίνας
31.02.10.01Κατασκευή ξύλινων επίπλων κουζίνας, από μονάδα που απασχολεί μέχρι και δύο εργάτες
31.02.10.02Κατασκευή ξύλινων επίπλων κουζίνας, από μονάδα που απασχολεί τρεις και άνω εργάτες
31.02.9Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής επίπλων κουζίνας
31.02.99Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής επίπλων κουζίνας
31.03.1Κατασκευή στηριγμάτων στρωμάτων· στρωμάτων
31.03.11Κατασκευή στηριγμάτων στρωμάτων
31.03.11.01Κατασκευή σομιέδων
31.03.12Κατασκευή στρωμάτων, εκτός από τα στηρίγματα στρωμάτων
31.03.12.01Κατασκευή στρωμάτων με μεταλλικό εξοπλισμό (στρωματέξ)
31.03.9Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής στρωμάτων
31.03.99Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής στρωμάτων
31.09.1Κατασκευή άλλων επίπλων και μερών τους
31.09.11Κατασκευή μεταλλικών επίπλων π.δ.κ.α.
31.09.12Κατασκευή ξύλινων επίπλων που χρησιμοποιούνται σε κρεβατοκάμαρες, τραπεζαρίες και στο καθιστικά
31.09.12.01Κατασκευή άλλων ξύλινων οικιακών επίπλων, από μονάδα που απασχολεί μέχρι και δύο εργάτες
31.09.12.02Κατασκευή άλλων ξύλινων οικιακών επίπλων, από μονάδα που απασχολεί τρεις και άνω εργάτες
31.09.12.03Κατασκευή κρεβατιών
31.09.13Κατασκευή ξύλινων επίπλων π.δ.κ.α.
31.09.13.01Κατασκευή άλλων ξύλινων επίπλων, από μονάδα που απασχολεί μέχρι και δύο εργάτες
31.09.13.02Κατασκευή άλλων ξύλινων επίπλων, από μονάδα που απασχολεί τρεις και άνω εργάτες
31.09.14Κατασκευή επίπλων από πλαστικές ύλες ή από άλλα υλικά (όπως π.χ. από καλάμια, λυγαριές ή μπαμπού)
31.09.14.01Κατασκευή πλεκτών επίπλων
31.09.9Υπηρεσίες τελειοποίησης (φινιρίσματος) νέων επίπλων· εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της κατασκευής άλλων επίπλων
31.09.91Υπηρεσίες ταπετσαρίσματος καρεκλών και καθισμάτων, όχι γραφείου και εκτός οχημάτων
31.09.92Υπηρεσίες τελειοποίησης (φινιρίσματος) νέων επίπλων (εκτός του ταπετσαρίσματος καρεκλών και καθισμάτων)
31.09.92.01Υπηρεσίες αποκατάστασης και ανακαίνισης επίπλων
31.09.92.02Υπηρεσίες στίλβωσης επίπλων (λουστραδόρου)
31.09.92.03Υπηρεσίες συναρμολόγησης επίπλων
31.09.92.04Υπηρεσίες ψεκασμού, λουστραρίσματος, βερνικώματος, επιχρύσωσης και βαψίματος επίπλων
31.09.99Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής άλλων επίπλων
33.12.15.05Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισμού διακίνησης προϊόντων (γερανοί, αρπάγες, κάδοι μετακίνησης, φορεία, ταινιόδρομοι κλπ)
33.12.16Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μηχανών και εξοπλισμού γραφείου (εκτός ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακού εξοπλισμού)
33.12.16.01Υπηρεσίες επισκευής αριθμομηχανών, γραφομηχανών κλπ
33.12.16.02Υπηρεσίες συντήρησης ηλεκτρονικών ταμιακών μηχανών
33.12.16.03Υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής λογιστικών μηχανών
33.12.16.04Υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής φωτοτυπικών μηχανημάτων
33.12.17Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ηλεκτροκίνητων εργαλείων χειρός
33.12.18Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ψυκτικού και κλιματιστικού εξοπλισμού μη οικιακής χρήσης
33.12.19Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης άλλων μηχανημάτων γενικής χρήσης
33.12.19.01Υπηρεσίες αναγόμωσης πυροσβεστήρων
33.12.19.02Υπηρεσίες επιθεώρησης και επισκευής άλλων σωστικών και πυροσβεστικών μέσων
33.12.19.03Υπηρεσίες επιθεώρησης και επισκευής πυροσβεστικών αντλιών
33.12.2Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μηχανημάτων ειδικής χρήσης
33.12.21Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης γεωργικών και δασοκομικών μηχανημάτων
33.12.21.01Υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής κηπουρικών και χορτοκοπτικών μηχανών
33.12.22Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μηχανημάτων μορφοποίησης μετάλλου και εργαλειομηχανών
33.12.23Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μηχανημάτων για τη μεταλλουργία
33.12.24Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μηχανημάτων ορυχείων, λατομείων και δομικών κατασκευών
33.12.25Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μηχανημάτων επεξεργασίας τροφίμων, ποτών και καπνού
33.12.26Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μηχανημάτων παραγωγής κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, ενδυμάτων και δερμάτινων ειδών
33.12.26.01Υπηρεσίες επιδιόρθωσης ραπτομηχανών επαγγελματικής ή οικιακής χρήσης
33.12.27Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μηχανημάτων παραγωγής χαρτιού και χαρτονιού
33.12.28Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μηχανημάτων παραγωγής πλαστικών και ελαστικών ειδών
33.12.29Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης άλλων μηχανημάτων ειδικής χρήσης
33.13.1Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ηλεκτρονικού και οπτικού εξοπλισμού
33.13.11Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης οργάνων και συσκευών μετρήσεων, δοκιμών και πλοήγησης
33.13.11.01Υπηρεσίες επισκευής οργάνων ακριβείας
33.13.12Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ακτινολογικού, ηλεκτροϊατρικού και ηλεκτροθεραπευτικού εξοπλισμού
33.13.13Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης επαγγελματικών οπτικών οργάνων και φωτογραφικού εξοπλισμού
33.13.19Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης άλλου επαγγελματικού ηλεκτρονικού εξοπλισμού
33.14.1Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ηλεκτρικού εξοπλισμού
33.14.11Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ηλεκτροκινητήρων, ηλεκτρογεννητριών, ηλεκτρικών μετασχηματιστών και συσκευών διανομής και ελέγχου του ηλεκτρικού ρεύματος
33.14.11.01Υπηρεσίες επισκευής μοτέρ (περιελίξεις κλπ)
33.14.19Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης άλλου επαγγελματικού ηλεκτρικού εξοπλισμού
33.15.1Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης πλοίων και σκαφών
33.15.10Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης πλοίων και σκαφών
33.15.10.01Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης σκαφών αναψυχής, λέμβων και μηχανών θαλάσσης
33.15.10.02Υπηρεσίες καθαρισμού ή χρωματισμού πλοίων
33.15.10.03Υπηρεσίες μηχανουργικών επισκευών πλοίων και μηχανολογικού εξοπλισμού τους
33.15.10.04Υπηρεσίες υποβρύχιων εργασιών επισκευής και συντήρησης πλοίων
33.16.1Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης αεροσκαφών και διαστημόπλοιων
33.16.10Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης αεροσκαφών και διαστημόπλοιων
33.17.1Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης άλλου εξοπλισμού μεταφορών
33.17.11Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης σιδηροδρομικών αμαξών (μηχανών) και τροχαίου εξοπλισμού σιδηροδρόμων
33.17.19Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης άλλου εξοπλισμού μεταφορών π.δ.κ.α.
33.19.1Υπηρεσίες επισκευής άλλου εξοπλισμού
33.19.10Υπηρεσίες επισκευής άλλου εξοπλισμού
33.20.1Υπηρεσίες εγκατάστασης κατασκευασμένων μεταλλικών προϊόντων, εκτός μηχανημάτων και εξοπλισμού
33.20.11Υπηρεσίες εγκατάστασης ατμογεννητριών, εκτός των λεβήτων κεντρικής θέρμανσης για την παραγωγή ζεστού νερού, περιλαμβανομένων και των υπηρεσιών εγκατάστασης συστημάτων μεταλλικών σωληνώσεων σε βιομηχανικές μονάδες
33.20.11.01Εργασίες εγκατάστασης σωληνώσεων σε βιομηχανίες, συμπεριλαμβανομένης της εγκατάστασης βαλβίδων και ταμιευτήρων
33.20.11.02Υπηρεσίες εγκατάστασης διάφορων εξοπλισμών λεβήτων για μη πυρηνικά εργοστάσια
33.20.11.03Υπηρεσίες εγκατάστασης μη πυρηνικών ατμογεννητριών
33.20.12Υπηρεσίες εγκατάστασης άλλων κατασκευασμένων μεταλλικών προϊόντων, εκτός μηχανημάτων και εξοπλισμού
33.20.12.01Υπηρεσίες επιτόπιας εγκατάστασης δεξαμενών, ταμιευτήρων και δοχείων
33.20.2Υπηρεσίες εγκατάστασης μηχανημάτων γενικής χρήσης
33.20.21Υπηρεσίες εγκατάστασης μηχανών γραφείου και λογιστικών μηχανών
33.20.29Υπηρεσίες εγκατάστασης άλλων μηχανημάτων γενικής χρήσης π.δ.κ.α.
33.20.29.01Υπηρεσίες σύνδεσης συστημάτων σωληνώσεων για υδραυλικά συστήματα ή για συστήματα που λειτουργούν με πεπιεσμένο αέρα
33.20.3Υπηρεσίες εγκατάστασης μηχανημάτων ειδικής χρήσης
33.20.31Υπηρεσίες εγκατάστασης βιομηχανικών μηχανημάτων και εξοπλισμού για τη γεωργία
33.20.32Υπηρεσίες εγκατάστασης μηχανημάτων μορφοποίησης μετάλλου
33.20.33Υπηρεσίες εγκατάστασης βιομηχανικών μηχανημάτων και εξοπλισμού για τη μεταλλουργία
33.20.34Υπηρεσίες εγκατάστασης βιομηχανικών μηχανημάτων και εξοπλισμού για ορυχεία
33.20.35Υπηρεσίες εγκατάστασης βιομηχανικών μηχανημάτων και εξοπλισμού για την επεξεργασία τροφίμων, ποτών και καπνού
33.20.36Υπηρεσίες εγκατάστασης βιομηχανικών μηχανημάτων και εξοπλισμού για την παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, ενδυμάτων και δερμάτινων ειδών
33.20.37Υπηρεσίες εγκατάστασης βιομηχανικών μηχανημάτων και εξοπλισμού για την παραγωγή χαρτιού και χαρτονιού
33.20.38Υπηρεσίες εγκατάστασης βιομηχανικών μηχανημάτων και εξοπλισμού για την παραγωγή πλαστικών και ελαστικών
33.20.39Υπηρεσίες εγκατάστασης άλλων μηχανημάτων ειδικής χρήσης
33.20.4Υπηρεσίες εγκατάστασης ηλεκτρονικού και οπτικού εξοπλισμού
33.20.41Υπηρεσίες εγκατάστασης επαγγελματικών ιατρικών μηχανημάτων και οργάνων ακριβείας και οπτικών οργάνων
33.20.42Υπηρεσίες εγκατάστασης επαγγελματικού ηλεκτρονικού εξοπλισμού
33.20.5Υπηρεσίες εγκατάστασης ηλεκτρικού εξοπλισμού
33.20.50Υπηρεσίες εγκατάστασης ηλεκτρικού εξοπλισμού
33.20.6Υπηρεσίες εγκατάστασης εξοπλισμού για τον έλεγχο παραγωγικών διαδικασιών
33.20.60Υπηρεσίες εγκατάστασης εξοπλισμού για τον έλεγχο παραγωγικών διαδικασιών
33.20.7Υπηρεσίες εγκατάστασης άλλων ειδών π.δ.κ.α.
33.20.70Υπηρεσίες εγκατάστασης άλλων ειδών π.δ.κ.α.
38.11.1Υπηρεσίες συλλογής μη επικίνδυνων ανακυκλώσιμων απορριμμάτων
38.11.11Υπηρεσίες συλλογής μη επικίνδυνων ανακυκλώσιμων απορριμμάτων, δημοτικών
38.11.19Υπηρεσίες συλλογής μη επικίνδυνων ανακυκλώσιμων απορριμμάτων, άλλων
38.11.2Υπηρεσίες συλλογής μη επικίνδυνων μη ανακυκλώσιμων απορριμμάτων
38.11.21Υπηρεσίες συλλογής μη επικίνδυνων μη ανακυκλώσιμων απορριμμάτων, δημοτικών
38.11.21.01Υπηρεσίες αποκομιδής απορριμμάτων
38.11.21.02Υπηρεσίες αποκομιδής απορριμμάτων από ιδιοκτήτες αγροτικών φορτηγών ΙΧ
38.11.21.03Υπηρεσίες αποκομιδής μπαζών και άλλων απορριμμάτων, με διάθεση κάδων
38.11.29Υπηρεσίες συλλογής μη επικίνδυνων, μη ανακυκλώσιμων απορριμμάτων, άλλων
38.11.3Υπηρεσίες διάθεσης μη ανακυκλώσιμων, μη επικίνδυνων απορριμμάτων
38.11.31Υπηρεσίες διάθεσης μη ανακυκλώσιμων, μη επικίνδυνων δημοτικών απορριμμάτων
38.11.39Υπηρεσίες διάθεσης άλλων μη ανακυκλώσιμων, μη επικίνδυνων απορριμμάτων
38.11.4Υπηρεσίες συλλογής αχρηστευμένων ειδών, για αποσυναρμολόγηση
38.11.41Υπηρεσίες συλλογής σκαφών και άλλων πλωτών κατασκευών προς διάλυση
38.11.49Υπηρεσίες συλλογής αχρηστευμένων ειδών, εκτός σκαφών και πλωτών κατασκευών, για αποσυναρμολόγηση
38.11.5Υπηρεσίες διάθεσης άλλων ανακυκλώσιμων μη επικίνδυνων απορριμμάτων
38.11.51Υπηρεσίες διάθεσης γυάλινων απορριμμάτων
38.11.52Υπηρεσίες διάθεσης απορριμμάτων από χαρτί και χαρτόνι
38.11.53Υπηρεσίες διάθεσης μεταχειρισμένων επισώτρων (ελαστικών οχημάτων) από καουτσούκ
38.11.54Υπηρεσίες διάθεσης άλλων απορριμμάτων από καουτσούκ
38.11.55Υπηρεσίες διάθεσης πλαστικών απορριμμάτων
38.11.56Υπηρεσίες διάθεσης υφασμάτινων απορριμμάτων
38.11.57Υπηρεσίες διάθεσης απορριμμάτων από δέρμα
38.11.58Υπηρεσίες διάθεσης μη επικίνδυνων μεταλλικών απορριμμάτων
38.11.59Υπηρεσίες διάθεσης άλλων μη επικίνδυνων ανακυκλώσιμων απορριμμάτων π.δ.κ.α.
38.11.6Υπηρεσίες εγκαταστάσεων μεταφοράς για μη επικίνδυνα απόβλητα
38.11.61Υπηρεσίες εγκαταστάσεων μεταφοράς για μη επικίνδυνα ανακυκλώσιμα απόβλητα
38.11.69Υπηρεσίες εγκαταστάσεων μεταφοράς για άλλα μη επικίνδυνα απόβλητα
38.12.1Υπηρεσίες συλλογής επικίνδυνων απορριμμάτων
38.12.11Υπηρεσίες συλλογής επικίνδυνων ιατρικών και άλλων απορριμμάτων βιολογικού κινδύνου
38.12.12Υπηρεσίες συλλογής άλλων επικίνδυνων βιομηχανικών απορριμμάτων
38.12.13Υπηρεσίες συλλογής επικίνδυνων δημοτικών απορριμμάτων
38.12.2Υπηρεσίες διάθεσης επικίνδυνων απορριμμάτων
38.12.21Υπηρεσίες διάθεσης εξαντλημένων (ακτινοβολημένων) στοιχείων καυσίμων (φυσιγγίων) πυρηνικών αντιδραστήρων
38.12.22Υπηρεσίες διάθεσης φαρμακευτικών απορριμμάτων
38.12.23Υπηρεσίες διάθεσης άλλων ιατρικών επικίνδυνων απορριμμάτων
38.12.24Υπηρεσίες διάθεσης επικίνδυνων χημικών αποβλήτων
38.12.25Υπηρεσίες διάθεσης χρησιμοποιημένων ορυκτέλαιων
38.12.26Υπηρεσίες διάθεσης επικίνδυνων μεταλλικών απορριμμάτων
38.12.27Υπηρεσίες συλλογής απορριμμάτων και υπολειμμάτων πρωτογενών στοιχείων, πρωτογενών συστοιχιών (μπαταριών) και ηλεκτρικών συσσωρευτών
38.12.29Υπηρεσίες διάθεσης άλλων επικίνδυνων απορριμμάτων
38.12.3Υπηρεσίες εγκαταστάσεων μεταφοράς για επικίνδυνα απόβλητα
38.12.30Υπηρεσίες εγκαταστάσεων μεταφοράς για επικίνδυνα απόβλητα
38.21.1Υπηρεσίες επεξεργασίας μη επικίνδυνων απορριμμάτων για τελική διάθεση
38.21.10Υπηρεσίες επεξεργασίας μη επικίνδυνων απορριμμάτων για τελική διάθεση
38.21.2Υπηρεσίες διάθεσης μη επικίνδυνων απορριμμάτων
38.21.21Υπηρεσίες υγειονομικής ταφής απορριμμάτων
38.21.22Άλλες υπηρεσίες ταφής απορριμμάτων
38.21.23Υπηρεσίες αποτέφρωσης μη επικίνδυνων απορριμμάτων
38.21.29Άλλες υπηρεσίες διάθεσης μη επικίνδυνων απορριμμάτων
38.21.29.01Υπηρεσίες κομποστοποίησης απορριμμάτων
38.21.29.02Υπηρεσίες λιπασματοποίησης απορριμμάτων
38.21.3Υπηρεσίες διάθεσης οργανικών διαλυτών απορριμμάτων
38.21.30Υπηρεσίες διάθεσης οργανικών διαλυτών απορριμμάτων
38.21.4Υπηρεσίες διάθεσης σταχτών και υπολειμμάτων από αποτέφρωση απορριμμάτων
38.21.40Υπηρεσίες διάθεσης σταχτών και υπολειμμάτων από αποτέφρωση απορριμμάτων
38.22.1Υπηρεσίες επεξεργασίας πυρηνικών και άλλων επικίνδυνων απορριμμάτων
38.22.11Υπηρεσίες επεξεργασίας πυρηνικών απορριμμάτων
38.22.19Άλλες υπηρεσίες επεξεργασίας επικίνδυνων απορριμμάτων
38.22.2Υπηρεσίες διάθεσης πυρηνικών και άλλων επικίνδυνων απορριμμάτων
38.22.21Υπηρεσίες διάθεσης πυρηνικών απορριμμάτων
38.22.29Άλλες υπηρεσίες διάθεσης άλλων επικίνδυνων απορριμμάτων
39.00.1Υπηρεσίες εξυγίανσης και καθαρισμού
39.00.11Υπηρεσίες εξυγίανσης και καθαρισμού εδάφους και υπόγειων υδάτων
39.00.12Υπηρεσίες εξυγίανσης και καθαρισμού επιφανειακών υδάτων
39.00.12.01Υπηρεσίες καθαρισμού και απορρύπανσης θαλάσσιων περιοχών
39.00.13Υπηρεσίες εξυγίανσης και καθαρισμού αέρα
39.00.14Υπηρεσίες εξυγίανσης κτιρίων
39.00.14.01Εργασίες αφαίρεσης αμίαντου κτιρίων
39.00.2Άλλες υπηρεσίες εξυγίανσης και εξειδικευμένου ελέγχου ρύπανσης
39.00.21Υπηρεσίες εξυγίανσης, περιορισμού της ρύπανσης, ελέγχου και παρακολούθησης εργοτάξιου και άλλες υπηρεσίες εξυγίανσης εργοτάξιου
39.00.21.01Υπηρεσίες διαχείρισης βιομηχανικών ρύπων
39.00.21.02Υπηρεσίες ελέγχου βιομηχανικού και εργασιακού περιβάλλοντος
39.00.22Άλλες υπηρεσίες εξυγίανσης
39.00.23Άλλες υπηρεσίες εξειδικευμένου ελέγχου ρύπανσης
41.10.1Ανάπτυξη οικοδομικών σχεδίων
41.10.10Ανάπτυξη οικοδομικών σχεδίων
41.20.1Κατασκευή οικιστικών κτιρίων
41.20.10Κατασκευή οικιστικών κτιρίων
41.20.10.01Γενικές κατασκευαστικές εργασίες για οικιστικά κτίρια με τη χρησιμοποίηση ίδιων υλικών (επιχείρηση που δεν υπάγεται στις διατάξεις του άρθρου 34 ν. 2238/94)
41.20.2Κατασκευή μη οικιστικών κτιρίων
41.20.20Κατασκευή μη οικιστικών κτιρίων
41.20.20.01Εργασίες διαμόρφωσης ή ανέγερσης κτίσματος ή άλλου είδους κατασκευών (ως αγαθού επένδυσης του άρθρ. 33 παρ. 4 του Κώδικα ΦΠΑ) για ίδια άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας με δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ των εισροών τους
41.20.20.02Εργασίες διαμόρφωσης ή ανέγερσης κτίσματος ή άλλου είδους κατασκευών (ως αγαθού επένδυσης του άρθρ. 33 παρ. 4 του Κώδικα ΦΠΑ) για ίδια άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας χωρίς δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ των εισροών τους
41.20.20.03Γενικές κατασκευαστικές εργασίες για μη οικιστικά κτίρια με τη χρησιμοποίηση ίδιων υλικών (επιχείρηση που δεν υπάγεται στις διατάξεις του άρθρου 34 ν. 2238/94)
41.20.3Κατασκευαστικές εργασίες για οικιστικά κτίρια (νέες εργασίες, προσθήκες, μετατροπές και ανακαινίσεις)
41.20.30Κατασκευαστικές εργασίες για οικιστικά κτίρια (νέες εργασίες, προσθήκες, μετατροπές και ανακαινίσεις)
41.20.4Κατασκευαστικές εργασίες για μη οικιστικά κτίρια (νέες εργασίες, προσθήκες, μετατροπές και ανακαινίσεις)
41.20.40Κατασκευαστικές εργασίες για μη οικιστικά κτίρια (νέες εργασίες, προσθήκες, μετατροπές και ανακαινίσεις)
42.11.1Κατασκευή αυτοκινητόδρομων, εθνικών, επαρχιακών ή διαδημοτικών οδών, δρόμων εντός οικισμών και άλλων αμαξιτών οδών ή πεζόδρομων και διαδρόμων αεροδρομίων
42.11.10Κατασκευή αυτοκινητόδρομων, εθνικών, επαρχιακών ή διαδημοτικών οδών, δρόμων εντός οικισμών και άλλων αμαξιτών οδών ή πεζόδρομων και διαδρόμων αεροδρομίων
42.11.2Κατασκευαστικές εργασίες για αυτοκινητόδρομους, εθνικές, επαρχιακές ή διαδημοτικές οδούς, δρόμους εντός οικισμών και άλλες αμαξιτές οδούς ή πεζόδρομους και διαδρόμους αεροδρομίων
42.11.20Κατασκευαστικές εργασίες για αυτοκινητόδρομους, εθνικές, επαρχιακές ή διαδημοτικές οδούς, δρόμους εντός οικισμών και άλλες αμαξιτές οδούς ή πεζόδρομους και διαδρόμους αεροδρομίων
42.11.20.01Εργασίες επίστρωσης χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων
42.11.20.02Κατασκευαστικές εργασίες για μείωση κυκλοφοριακού θορύβου
42.11.20.03Κατασκευαστικές εργασίες δημιουργίας, συντήρησης, σήμανσης κλπ ατραπών και μονοπατιών
42.11.20.04Κατασκευαστικές εργασίες στηθαίων, χαμηλών διαχωριστικών τοιχίων, σήμανσης κλπ οδών
42.11.20.05Κατασκευή ή αποκατάσταση οδικών επιφανειών με άσφαλτο ή σκυρόδεμα κλπ
42.11.20.06Κατασκευή πεζόδρομων, ποδηλατοδρόμων κλπ
42.12.1Κατασκευή σιδηροδρομικών γραμμών και υπόγειων σιδηροδρόμων
42.12.10Κατασκευή σιδηροδρομικών γραμμών και υπόγειων σιδηροδρόμων
42.12.2Κατασκευαστικές εργασίες για σιδηροδρομικές γραμμές και υπόγειους σιδηρόδρομους
42.12.20Κατασκευαστικές εργασίες για σιδηροδρομικές γραμμές και υπόγειους σιδηρόδρομους
42.12.20.01Εργασίες τοποθέτησης σκυροστρώματος και σιδηροδρομικών γραμμών
42.12.20.02Κατασκευαστικές εργασίες εγκατάστασης συστημάτων ελέγχου και ασφαλείας για σιδηροδρομικές γραμμές
42.12.20.03Υπηρεσίες ανακαίνισης ή επισκευής σιδηροδρομικών γραμμών
42.13.1Κατασκευή γεφυρών και σηράγγων
42.13.10Κατασκευή γεφυρών και σηράγγων
42.13.2Κατασκευαστικές εργασίες για γέφυρες και σήραγγες
42.13.20Κατασκευαστικές εργασίες για γέφυρες και σήραγγες
42.21.1Κατασκευή κοινωφελών έργων σχετικών με μεταφορά υγρών
42.21.11Κατασκευή αγωγών μεγάλων αποστάσεων για μεταφορά υγρών
42.21.12Κατασκευή τοπικών αγωγών για μεταφορά υγρών
42.21.13Κατασκευές συστημάτων άρδευσης (τάφρων)· κατασκευές τροφοδοτικών και δευτερευόντων αγωγών ύδρευσης· μονάδων επεξεργασίας νερού, μονάδων διάθεσης λυμάτων και αντλιοστάσιων
42.21.2Κατασκευαστικές εργασίες για κοινωφελή έργα σχετικών με μεταφορά υγρών
42.21.21Κατασκευαστικές εργασίες για αγωγούς μεγάλων αποστάσεων
42.21.22Κατασκευαστικές εργασίες για τοπικούς αγωγούς, συμπεριλαμβανομένων των βοηθητικών εργασιών
42.21.23Κατασκευαστικές εργασίες συστημάτων άρδευσης (τάφρων), τροφοδοτικών και δευτερευόντων αγωγών ύδρευσης, μονάδων επεξεργασίας νερού, μονάδων διάθεσης λυμάτων και αντλιοστασίων
42.21.24Διάνοιξη φρεάτων ύδατος και εργασίες εγκατάστασης σηπτικών συστημάτων
42.21.24.01Εργασίες γεωτρήσεων (για άντληση ύδατος)
42.21.24.02Εργασίες εγκατάστασης και επισκευής αντλιών φρεάτων ύδατος και συστημάτων σωληνώσεων φρεάτων
42.22.1Κατασκευή κοινωφελών έργων ηλεκτρικής ενέργειας και τηλεπικοινωνιών
42.22.11Κατασκευή γραμμών μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας μεγάλων αποστάσεων και γραμμών επικοινωνιών
42.22.12Κατασκευή τοπικών γραμμών μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας και γραμμών επικοινωνιών
42.22.13Κατασκευή μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας
42.22.13.01Γενικές κατασκευαστικές εργασίες για υδροηλεκτρικά έργα
42.22.2Κατασκευαστικές εργασίες κοινωφελών έργων ηλεκτρικής ενέργειας και τηλεπικοινωνιών
42.22.21Κατασκευαστικές εργασίες για γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας μεγάλων αποστάσεων και γραμμές επικοινωνιών
42.22.22Κατασκευαστικές εργασίες για τοπικές γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας και γραμμές επικοινωνιών
42.22.23Κατασκευαστικές εργασίες για μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας
42.91.1Κατασκευές παράκτιων και λιμενικών έργων, φραγμάτων, υδατοφραχτών (κλεισιάδων) και συναφείς υδρομηχανικές κατασκευές
42.91.10Κατασκευές παράκτιων και λιμενικών έργων, φραγμάτων, υδατοφραχτών (κλεισιάδων) και συναφείς υδρομηχανικές κατασκευές
42.91.2Κατασκευαστικές εργασίες για παράκτιες και λιμενικές κατασκευές, φράγματα, υδατοφράκτες (κλεισιάδες) και συναφείς υδρομηχανικές κατασκευές
42.91.20Κατασκευαστικές εργασίες για παράκτιες και λιμενικές κατασκευές, φράγματα, υδατοφράκτες (κλεισιάδες) και συναφείς υδρομηχανικές κατασκευές
42.91.20.01Εργασίες βυθοκόρησης (αφαίρεσης βράχων και λάσπης)
42.91.20.02Υποβρύχιες κατασκευαστικές εργασίες από δύτες, βατραχάνθρωπους ή με άλλες μεθόδους
42.99.1Άλλες κατασκευές πολιτικού μηχανικού
42.99.11Κατασκευές στον εξορυκτικό και μεταποιητικό τομέα
42.99.12Κατασκευές αθλητισμού και αναψυχής
42.99.19Άλλες κατασκευές πολιτικού μηχανικού π.δ.κ.α.
42.99.2Κατασκευαστικές εργασίες για άλλες κατασκευές πολιτικού μηχανικού
42.99.21Κατασκευαστικές εργασίες στον εξορυκτικό και μεταποιητικό τομέα
42.99.22Κατασκευαστικές εργασίες δομικού σκελετού για υπαίθρια στάδια και αθλητικά γήπεδα
42.99.29Κατασκευαστικές εργασίες για κατασκευές πολιτικού μηχανικού π.δ.κ.α.
42.99.29.01Γενικές κατασκευαστικές εργασίες για εργοστάσια επεξεργασίας και καθαρισμού νερού
43.11.1Εργασίες κατεδάφισης
43.11.10Εργασίες κατεδάφισης
43.12.1Εργασίες προετοιμασίας εργοταξίων κατασκευαστικών έργων
43.12.11Εργασίες προετοιμασίας εδάφους και οικοπέδου• εργασίες εκκένωσης
43.12.11.01Εργασίες σταθεροποίησης των εδαφών
43.12.11.02Εργασίες αποστράγγισης αγροτικών ή δασικών εκτάσεων
43.12.12Εργασίες εκσκαφών και μετακίνησης γαιών
43.12.12.01Εργασίες ανατίναξης και απομάκρυνσης βράχων προς δημιουργία εργοτάξιου
43.13.1Δοκιμαστικές διατρήσεις και γεωτρήσεις
43.13.10Δοκιμαστικές διατρήσεις και γεωτρήσεις
43.13.10.01Οριζόντιες διατρήσεις για το πέρασμα καλωδίων ή υδρορροών
43.21.1Εργασίες ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων
43.21.10Εργασίες ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων
43.21.10.01Εργασίες εγκατάστασης αλεξικέραυνων
43.21.10.02Υπηρεσίες επισκευής ηλεκτρικών καλωδιώσεων και εξαρτημάτων, με διάθεση και υλικών
43.21.10.03Υπηρεσίες επισκευής ηλεκτρικών καλωδιώσεων και εξαρτημάτων, χωρίς διάθεση υλικών
43.21.10.04Υπηρεσίες επισκευής ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων
43.21.10.05Υπηρεσίες εγκατάστασης συστημάτων συναγερμού (πυρκαγιάς, αντικλεπτικών κλπ) σε ακίνητα
43.21.10.06Υπηρεσίες εγκατάστασης καλωδιώσεων τηλεπικοινωνιών και δικτύων
43.22.1Εργασίες υδραυλικών εγκαταστάσεων, αποχετευτικών αγωγών, θέρμανσης, αερισμού και κλιματισμού
43.22.11Εργασίες υδραυλικών εγκαταστάσεων και αποχετευτικών αγωγών
43.22.11.01Εγκατάσταση παροχών νερού με πίεση για πυρόσβεση (περιλαμβανομένων των πυροσβεστικών κρουνών)
43.22.11.02Εγκατάσταση συστημάτων για τη διάθεση των λυμάτων, περιλαμβανομένων των υπονόμων και των σηπτικών δεξαμενών
43.22.11.03Εγκατάσταση συστημάτων σωληνώσεων ζεστού και κρύου νερού
43.22.11.04Εργασίες εγκατάστασης ειδών υγιεινής
43.22.11.05Εργασίες εγκατάστασης συστημάτων καταιονισμού (σπρίνκλερ)
43.22.11.06Υδραυλικές εργασίες που προκύπτουν από την εγκατάσταση συσκευών (π.χ. πλυντηρίων)
43.22.11.07Υπηρεσίες αποφράξεως φρεατίων και άλλων υδραυλικών εγκαταστάσεων
43.22.11.08Υπηρεσίες επισκευής υδραυλικών εγκαταστάσεων, με υλικά του επισκευαστή
43.22.11.09Υπηρεσίες επισκευής υδραυλικών εγκαταστάσεων, χωρίς υλικά
43.22.12Εργασίες εγκαταστάσεων θέρμανσης, αερισμού και κλιματισμού
43.22.12.01Εργασίες εγκατάστασης μετρητών κατανάλωσης θέρμανσης
43.22.12.02Κατασκευαστικές εργασίες μη ηλεκτρικού εξοπλισμού θέρμανσης (κατασκευή σωληνώσεων, αεραγωγών και συναφείς εργασίες με λαμαρίνα)
43.22.12.03Υπηρεσίες εγκατάστασης και συντήρησης συστημάτων ελέγχου κεντρικής θέρμανσης
43.22.12.04Υπηρεσίες συντήρησης εγκαταστάσεων κεντρικής θέρμανσης
43.22.12.05Υπηρεσίες τοποθέτησης ηλιακών θερμοσίφωνων, κλιματιστικών κλπ
43.22.2Εργασίες εγκαταστάσεων αερίου
43.22.20Εργασίες εγκαταστάσεων αερίου
43.22.20.01Εργασίες εγκατάστασης για την παροχή διάφορων ρευστών (π.χ. οξυγόνου σε νοσοκομεία)
43.22.20.02Εργασίες επισκευής και συντήρησης εγκαταστάσεων και εσωτερικού δικτύου φωταέριου και φυσικού αερίου
43.22.20.03Εργασίες σύνδεσης εγκαταστάσεων φυσικού αερίου με εξοπλισμό που λειτουργεί με αυτό
43.29.1Άλλες εργασίες κατασκευαστικών εγκαταστάσεων
43.29.11Εργασίες μόνωσης
43.29.11.01Εργασίες ηχομόνωσης κτιρίων ή άλλων κατασκευών
43.29.11.02Εργασίες θερμομόνωσης εξωτερικών επιφανειών τοίχων
43.29.11.03Εργασίες θερμομόνωσης σωλήνων ζεστού και κρύου νερού, λεβήτων και αεραγωγών
43.29.11.04Εργασίες μόνωσης κατά των δονήσεων κτιρίων ή άλλων κατασκευών
43.29.11.05Εργασίες πυριμαχοποίησης κτιρίων ή άλλων κατασκευών
43.29.12Εργασίες τοποθέτησης περιφράξεων και κιγκλιδωμάτων
43.29.19Άλλες εργασίες εγκαταστάσεων π.δ.κ.α.
43.29.19.01Εργασίες εγκατάστασης σημάτων (φωτεινών ή όχι)
43.29.19.02Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ανελκυστήρων
43.29.19.03Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης κυλιόμενων κλιμάκων και κυλιόμενων πεζοδρομίων
43.29.19.04Υπηρεσίες εγκατάστασης ανελκυστήρων, κυλιόμενων κλιμάκων και κυλιόμενων πεζοδρομίων
43.29.19.05Υπηρεσίες εγκατάστασης, επισκευής και συντήρησης περιστρεφόμενων και αυτόματων πορτών
45.20.1Υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων και ελαφρών μηχανοκίνητων οχημάτων για εμπορεύματα
45.20.11Συνήθεις υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων και ελαφρών μηχανοκίνητων οχημάτων για εμπορεύματα (εκτός από τις υπηρεσίες επισκευής του ηλεκτρικού συστήματος, των ελαστικών και του αμαξώματος)
45.20.11.01Υπηρεσίες αλλαγής λαδιών επιβατηγών και ελαφρών φορτηγών αυτοκινήτων
45.20.11.02Υπηρεσίες επισκευής και ρύθμισης του καρμπυρατέρ επιβατηγών και ελαφρών φορτηγών αυτοκινήτων
45.20.11.03Υπηρεσίες επισκευής και ρύθμισης των φρένων επιβατηγών και ελαφρών φορτηγών αυτοκινήτων
45.20.11.04Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εξαρτημάτων επιβατηγών και ελαφρών φορτηγών αυτοκινήτων
45.20.11.05Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μερών της μηχανής επιβατηγών και ελαφρών φορτηγών αυτοκινήτων
45.20.11.06Υπηρεσίες επισκευής κυλίνδρων κινητήρων επιβατηγών και ελαφρών φορτηγών αυτοκινήτων (ρεκτιφιέ)
45.20.11.07Υπηρεσίες επισκευής συστήματος εξάτμισης επιβατηγών και ελαφρών φορτηγών αυτοκινήτων
45.20.11.08Υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής επιβατηγών αυτοκινήτων οχημάτων, με υλικά και ανταλλακτικά
45.20.11.09Υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής επιβατηγών αυτοκινήτων οχημάτων, χωρίς υλικά και ανταλλακτικά
45.20.12Υπηρεσίες επισκευής του ηλεκτρικού συστήματος αυτοκινήτων και ελαφρών μηχανοκίνητων οχημάτων για εμπορεύματα
45.20.13Υπηρεσίες επισκευής των ελαστικών, συμπεριλαμβανομένης της ρύθμισης του ανοίγματος των τροχών και της ζυγοστάθμισης αυτοκινήτων και ελαφρών μηχανοκίνητων οχημάτων για εμπορεύματα
45.20.13.01Υπηρεσίες επισκευής ελαστικών αυτοκινήτων (βουλκανιζατέρ)
45.20.13.02Υπηρεσίες ζυγοστάθμισης επιβατηγών αυτοκινήτων
45.20.14Υπηρεσίες επισκευής του αμαξώματος αυτοκινήτων και ελαφρών μηχανοκίνητων οχημάτων για εμπορεύματα (επισκευή θυρών, κλειδαριών και παράθυρων, επαναχρωματισμός, επισκευή μετά από σύγκρουση) και παρόμοιες υπηρεσίες
45.20.14.01Υπηρεσίες αντικατάστασης ανεμοθωράκων (παρμπρίζ) και παράθυρων επιβατηγών και ελαφρών φορτηγών αυτοκινήτων
45.20.14.02Υπηρεσίες αποκήρωσης επιβατηγών και ελαφρών φορτηγών αυτοκινήτων
45.20.14.03Υπηρεσίες βαφής αμαξώματος επιβατηγών και ελαφρών φορτηγών αυτοκινήτων
45.20.14.04Υπηρεσίες επισκευής και μετατροπών αμαξώματος επιβατηγών και ελαφρών φορτηγών αυτοκινήτων
45.20.14.05Υπηρεσίες τοποθέτησης καθρεπτών σε επιβατηγά και ελαφρά φορτηγά αυτοκίνητα
45.20.2Υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής άλλων μηχανοκίνητων οχημάτων
45.20.21Συνήθεις υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής άλλων μηχανοκίνητων οχημάτων (εκτός από τις υπηρεσίες επισκευής του ηλεκτρικού συστήματος και του αμαξώματος)
45.20.21.01Υπηρεσίες επισκευής και ρύθμισης του καρμπυρατέρ άλλων αυτοκινήτων οχημάτων
45.20.21.02Υπηρεσίες επισκευής και ρύθμισης του συστήματος εξάτμισης άλλων αυτοκινήτων οχημάτων
45.20.21.03Υπηρεσίες επισκευής και ρύθμισης των φρένων άλλων αυτοκινήτων οχημάτων
45.20.21.04Υπηρεσίες επισκευής κυλίνδρων κινητήρων άλλων αυτοκινήτων οχημάτων (ρεκτιφιέ)
45.20.21.05Υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής άλλων αυτοκινήτων οχημάτων, με υλικά και ανταλλακτικά
45.20.21.06Υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής άλλων αυτοκινήτων οχημάτων, χωρίς υλικά και ανταλλακτικά
45.20.22Υπηρεσίες επισκευής του ηλεκτρικού συστήματος άλλων μηχανοκίνητων οχημάτων
45.20.23Υπηρεσίες επισκευής του αμαξώματος άλλων μηχανοκίνητων οχημάτων (επισκευή θυρών, κλειδαριών και παράθυρων, επαναχρωματισμός, επισκευή μετά από σύγκρουση) και παρόμοιες υπηρεσίες
45.20.23.01Υπηρεσίες αντικατάστασης ανεμοθωράκων (παρμπρίζ) και παράθυρων άλλων αυτοκινήτων οχημάτων
45.20.23.02Υπηρεσίες βαφής του αμαξώματος άλλων αυτοκινήτων οχημάτων
45.20.23.03Υπηρεσίες επισκευής και αντικατάστασης ελαστικών άλλων αυτοκινήτων οχημάτων
45.20.23.04Υπηρεσίες επισκευής και μετατροπών του αμαξώματος άλλων αυτοκινήτων οχημάτων
45.20.23.05Υπηρεσίες τοποθέτησης καθρεπτών σε άλλα αυτοκίνητα οχήματα
45.40.5Υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής μοτοσικλετών και μοτοποδήλατων
45.40.50Υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής μοτοσικλετών και μοτοποδήλατων
45.40.50.01Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μερών της μηχανής μοτοσικλετών και μοτοποδήλατων
45.40.50.02Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης της καρότσας μοτοσικλετών και μοτοποδήλατων
45.40.50.03Υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής εξαρτημάτων μοτοσικλετών και μοτοποδήλατων
45.40.50.04Υπηρεσίες τοποθέτησης καθρεπτών σε μοτοσικλέτες
52.24.1Υπηρεσίες διακίνησης φορτίων
52.24.11Υπηρεσίες διακίνησης εμπορευματοκιβώτιων σε αερολιμένες και λιμένες
52.24.12Άλλες υπηρεσίες διακίνησης εμπορευματοκιβώτιων
52.24.12.01Υπηρεσίες φορτοεκφόρτωσης και στοίβασης εμπορευματοκιβώτιων
52.24.13Άλλες υπηρεσίες διακίνησης φορτίων σε αερολιμένες και λιμένες
52.24.19Άλλες υπηρεσίες διακίνησης φορτίων
52.24.19.01Υπηρεσίες άντλησης έτοιμου σκυροδέματος (πρέσας), κατά την τελική του παράδοση
52.24.19.02Υπηρεσίες διακίνησης αποσκευών σε εγκαταστάσεις σταθμών κάθε μέσου μεταφοράς
52.24.19.03Υπηρεσίες μετακινήσεων φορτίων με γερανοφόρα οχήματα ή εγκαταστημένους γερανούς
52.24.19.04Υπηρεσίες φορτοεκφόρτωσης και στοίβασης φορτίων σε εγκαταστάσεις τερματικών σταθμών κάθε μέσου μεταφοράς
52.29.1Υπηρεσίες πρακτορείων μεταφορών εμπορευμάτων
52.29.11Υπηρεσίες ναυλομεσιτών
52.29.12Άλλες υπηρεσίες εμπορομεσιτών
52.29.19Άλλες υπηρεσίες πρακτορείων μεταφορών εμπορευμάτων
52.29.19.01Υπηρεσίες διαμεσολάβησης στη μεταφορά αγαθών
52.29.19.02Υπηρεσίες διαμεταφοράς εμπορευμάτων
52.29.19.03Υπηρεσίες μεταφοράς με διαχείριση της αλυσίδας εφοδιασμού (logistics)
52.29.19.04Υπηρεσίες ναυτιλιακών πρακτόρων
52.29.19.05Υπηρεσίες πρακτόρευσης πλοίων εξωτερικού
52.29.19.06Υπηρεσίες πρακτόρευσης εναέριων μεταφορών
52.29.19.07Υπηρεσίες τοπικής συγκέντρωσης και διανομής εμπορευμάτων
52.29.2Άλλες υπηρεσίες υποστηρικτικές των μεταφορών π.δ.κ.α.
52.29.20Άλλες υπηρεσίες υποστηρικτικές των μεταφορών π.δ.κ.α.
52.29.20.01Υπηρεσίες αποστολής εμπορευμάτων
58.21.1Έκδοση παιχνιδιών υπολογιστή, που διαθέτονται συσκευασμένα
58.21.10Έκδοση παιχνιδιών υπολογιστή, που διαθέτονται συσκευασμένα
58.21.2Έκδοση παιχνιδιών υπολογιστή, που κατεβάζονται (download) από το Internet
58.21.20Έκδοση παιχνιδιών υπολογιστή, που κατεβάζονται (download) από το Internet
58.21.3Διάθεση παιχνιδιών σε απ' ευθείας (on line) σύνδεση
58.21.30Διάθεση παιχνιδιών σε απ' ευθείας (on line) σύνδεση
58.21.4Υπηρεσίες χορήγησης αδειών για τη χρήση παιχνιδιών υπολογιστή
58.21.40Υπηρεσίες χορήγησης αδειών για τη χρήση παιχνιδιών υπολογιστή
58.29.1Έκδοση λογισμικού συστημάτων, που διαθέτεται σε συσκευασία
58.29.11Έκδοση λειτουργικών συστημάτων, που διαθέτονται σε συσκευασία
58.29.12Έκδοση λογισμικού δικτύων, που διαθέτεται σε συσκευασία
58.29.13Έκδοση λογισμικού διαχείρισης βάσεων δεδομένων, που διαθέτεται σε συσκευασία
58.29.14Έκδοση λογισμικού εργαλείων ανάπτυξης και γλωσσών προγραμματισμού, που διαθέτεται σε συσκευασία
58.29.2Έκδοση λογισμικού εφαρμογών, που διαθέτεται σε συσκευασία
58.29.21Έκδοση γενικών εφαρμογών λογισμικού επιχειρηματικής παραγωγικότητας και οικιακής χρήσης, που διαθέτεται σε συσκευασία
58.29.29Έκδοση άλλων λογισμικών εφαρμογών, που διαθέτονται σε συσκευασία
58.29.3Έκδοση λογισμικού, που κατεβάζεται (download) από το Internet
58.29.31Έκδοση λογισμικού συστημάτων, που κατεβάζεται (download) από το Internet
58.29.32Έκδοση λογισμικού εφαρμογών, που κατεβάζεται (download) από το Internet
58.29.4Διάθεση επιγραμμικού (on line) λογισμικού
58.29.40Διάθεση επιγραμμικού (on line) λογισμικού
58.29.5Υπηρεσίες χορήγησης αδειών για τα δικαιώματα χρήσης λογισμικού υπολογιστή
58.29.50Υπηρεσίες χορήγησης αδειών για τα δικαιώματα χρήσης λογισμικού υπολογιστή
59.11.1Υπηρεσίες παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικού προγράμματος
59.11.11Υπηρεσίες παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών
59.11.11.01Υπηρεσίες παραγωγής εκπαιδευτικών ταινιών
59.11.11.02Υπηρεσίες παραγωγής τηλεοπτικών ταινιών
59.11.12Υπηρεσίες παραγωγής ταινιών προώθησης ή διαφημιστικών και βίντεο
59.11.12.01Υπηρεσίες βιντεοσκοπήσεων για προώθηση πωλήσεων
59.11.12.02Υπηρεσίες παραγωγής διαφημιστικών ταινιών
59.11.13Άλλες υπηρεσίες παραγωγής τηλεοπτικού προγράμματος
59.11.2Υπηρεσίες διάθεσης κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικού προγράμματος
59.11.21Υπηρεσίες διάθεσης πρωτοτύπων κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικού προγράμματος
59.11.22Υπηρεσίες διάθεσης κινηματογραφικών ταινιών
59.11.23Υπηρεσίες διάθεσης κινηματογραφικών ταινιών και άλλου περιεχομένου βίντεο σε δίσκο, ταινία ή άλλο φυσικό μέσο
59.11.23.01Υπηρεσίες διάθεσης βιντεοσκοπήσεων, εκτός διαφημιστικών και εκτός εκδηλώσεων
59.11.24Υπηρεσίες διάθεσης ταινιών και άλλων βίντεο, που κατεβάζονται (download) από το Internet
59.12.1Υπηρεσίες συνοδευτικές της παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικού προγράμματος
59.12.11Υπηρεσίες οπτικοακουστικής επιμέλειας ταινιών
59.12.11.01Υπηρεσίες μοντάζ ταινιών
59.12.11.02Υπηρεσίες ντουμπλαρίσματος ταινιών
59.12.12Υπηρεσίες μετασχηματισμών και αναπαραγωγής πρωτοτύπων ταινιών
59.12.12.01Υπηρεσίες αναπαραγωγής προεγγεγραμμένων μέσων εγγραφής ήχου, εικόνας και δεδομένων
59.12.13Υπηρεσίες χρωματικής διόρθωσης και ψηφιακής αποκατάστασης ταινιών
59.12.14Υπηρεσίες οπτικών εφέ ταινιών
59.12.15Υπηρεσίες κινούμενων σχεδίων (animation)
59.12.16Υπηρεσίες επιγραφής, τιτλισμού και υποτιτλισμού ταινιών
59.12.16.01Υπηρεσίες εκτύπωσης υποτίτλων σε ταινίες
59.12.17Υπηρεσίες ακουστικής επιμέλειας και σχεδίασης ταινιών
59.12.19Άλλες υπηρεσίες συνοδευτικές της παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικού προγράμματος
59.13.1Υπηρεσίες αδειοδότησης και διανομής κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικού προγράμματος
59.13.11Υπηρεσίες χορήγησης αδειών για τα δικαιώματα κινηματογραφικών ταινιών και για τα έσοδά τους
59.13.11.01Υπηρεσίες εκμετάλλευσης δικαιωμάτων ραδιοτηλεοπτικών προγραμμάτων
59.13.11.02Υπηρεσίες εκμετάλλευσης κινηματογραφικών ταινιών
59.13.12Άλλες υπηρεσίες διανομής κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικού προγράμματος
59.13.12.01Υπηρεσίες ενοικίασης με ποσοστά κινηματογραφικών ταινιών
59.14.1Υπηρεσίες προβολής κινηματογραφικών ταινιών
59.14.10Υπηρεσίες προβολής κινηματογραφικών ταινιών
59.14.10.01Υπηρεσίες εκμετάλλευσης κινηματογράφου
59.20.1Υπηρεσίες ηχογράφησης και ζωντανής εγγραφής ήχου· παραγωγή πρωτοτύπων ηχογραφήσεων
59.20.11Υπηρεσίες ηχογράφησης
59.20.12Υπηρεσίες ζωντανής εγγραφής ήχου
59.20.13Παραγωγή πρωτοτύπων ηχογραφήσεων
59.20.2Υπηρεσίες παραγωγής ραδιοφωνικού προγράμματος· παραγωγή πρωτοτύπων ραδιοφωνικού προγράμματος
59.20.21Υπηρεσίες παραγωγής ραδιοφωνικού προγράμματος
59.20.22Παραγωγή πρωτοτύπων ραδιοφωνικού προγράμματος
59.20.3Υπηρεσίες μουσικών εκδόσεων
59.20.31Υπηρεσίες παραγωγής έντυπης μουσικής
59.20.32Υπηρεσίες παραγωγής παρτιτούρων σε ηλεκτρονική μορφή
59.20.33Υπηρεσίες παραγωγής μουσικών δίσκων, ταινιών ή άλλων εγγραφών μουσικής σε φυσικά μέσα
59.20.34Υπηρεσίες παραγωγής άλλων δίσκων και ταινιών ήχου
59.20.35Υπηρεσίες κατεβάσματος (downloads) μουσικής
59.20.4Υπηρεσίες χορήγησης άδειας για τα δικαιώματα χρήσης ακουστικών πρωτοτύπων
59.20.40Υπηρεσίες χορήγησης άδειας για τα δικαιώματα χρήσης ακουστικών πρωτοτύπων
62.01.1Υπηρεσίες σχεδιασμού και ανάπτυξης τεχνολογιών της πληροφορίας
62.01.11Υπηρεσίες σχεδιασμού και ανάπτυξης τεχνολογιών της πληροφορίας για εφαρμογές
62.01.11.01Παραγωγή προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών, που παράγονται ή ολοκληρώνονται κατόπιν παραγγελίας
62.01.11.02Υπηρεσίες ανάπτυξης και υποστήριξης λογισμικού εφαρμογών τηλεματικής
62.01.11.03Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού πολυμέσων (multimedia)
62.01.11.04Υπηρεσίες δημιουργίας ιστοσελίδων στο διαδίκτυο
62.01.11.05Υπηρεσίες επανόρθωσης καταστραφέντος λογισμικού
62.01.11.06Υπηρεσίες ποιοτικού ελέγχου συστήματος λογισμικού
62.01.11.07Υπηρεσίες σχεδιασμού, υποστήριξης και ολοκλήρωσης συστήματος λογισμικού
62.01.12Υπηρεσίες σχεδιασμού και ανάπτυξης τεχνολογιών της πληροφορίας για δίκτυα και συστήματα
62.01.2Παραγωγή πρωτοτύπων λογισμικού
62.01.21Παραγωγή πρωτοτύπων λογισμικού παιχνιδιών υπολογιστή
62.01.29Παραγωγή πρωτοτύπων άλλου λογισμικού
62.02.1Υπηρεσίες παροχής συμβουλών για θέματα υλικού (Hardware) υπολογιστών
62.02.10Υπηρεσίες παροχής συμβουλών για θέματα υλικού (Hardware) υπολογιστών
62.02.2Υπηρεσίες παροχής συμβουλών για θέματα συστημάτων και λογισμικού
62.02.20Υπηρεσίες παροχής συμβουλών για θέματα συστημάτων και λογισμικού
62.02.3Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης για τεχνολογίες της πληροφορίας
62.02.30Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης για τεχνολογίες της πληροφορίας
62.02.30.01Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης δικτύων
62.02.30.02Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης εξειδικευμένου λογισμικού εφαρμογών
62.02.30.03Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης συστημάτων υπολογιστών
62.02.30.04Υπηρεσίες υποστήριξης λογισμικού πολυμέσων
62.03.1Υπηρεσίες διαχείρισης ηλεκτρονικών συστημάτων
62.03.11Υπηρεσίες διαχείρισης δικτύου
62.03.12Υπηρεσίες διαχείρισης συστημάτων ηλεκτρονικού υπολογιστή
62.09.1Υπηρεσίες εγκατάστασης ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακού εξοπλισμού
62.09.10Υπηρεσίες εγκατάστασης ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακού εξοπλισμού
62.09.2Άλλες υπηρεσίες των τεχνολογιών της πληροφορίας και των ηλεκτρονικών υπολογιστών π.δ.κ.α.
62.09.20Άλλες υπηρεσίες των τεχνολογιών της πληροφορίας και των ηλεκτρονικών υπολογιστών π.δ.κ.α.
62.09.20.01Υπηρεσίες μετατροπής και διόρθωσης ψηφιακών υπόβαθρων (cd, δισκετών κλπ)
63.11.1Υπηρεσίες επεξεργασίας δεδομένων, παροχής κεντρικού υπολογιστή, λειτουργίας εφαρμογών και παροχής λοιπής υποδομής τεχνολογιών της πληροφορίας
63.11.11Υπηρεσίες επεξεργασίας δεδομένων
63.11.11.01Υπηρεσίες ανάπτυξης βάσεων δεδομένων
63.11.11.02Υπηρεσίες αποθήκευσης βάσεων δεδομένων
63.11.11.03Υπηρεσίες διάθεσης εξοπλισμού επεξεργασίας δεδομένων ή δικτύων (υπολογιστικής ισχύος κλπ)
63.11.11.04Υπηρεσίες προετοιμασίας εισαγωγής δεδομένων
63.11.11.05Υπηρεσίες χρηματοδοτικής μίσθωσης ή ενοικίασης χρόνου απασχόλησης μηχανής προς επεξεργασία δεδομένων
63.11.12Υπηρεσίες ιστοφιλοξενίας (web hosting)
63.11.13Παροχή υπηρεσιών εφαρμογών πληροφορικής
63.11.19Άλλες υπηρεσίες παροχής φιλοξενίας (καταχώρισης) και υποδομής τεχνολογιών της πληροφορίας (ΙΤ)
63.11.2Μετάδοση συνεχούς ροής εικόνας και ήχου
63.11.21Μετάδοση συνεχούς ροής εικόνας
63.11.22Μετάδοση συνεχούς ροής ήχου
63.11.3Διάθεση διαφημιστικού χώρου ή χρόνου στο διαδίκτυο
63.11.30Διάθεση διαφημιστικού χώρου ή χρόνου στο διαδίκτυο
63.12.1Παραγωγή περιεχόμενου δικτυακών πυλών (web portals)
63.12.10Παραγωγή περιεχόμενου δικτυακών πυλών (web portals)
63.91.1Υπηρεσίες ειδησεογραφικών πρακτορείων
63.91.11Υπηρεσίες ειδησεογραφικών πρακτορείων προς εφημερίδες και περιοδικά
63.91.11.01Υπηρεσίες παροχής δημοσιογραφικού υλικού ημερήσιου και περιοδικού τύπου
63.91.12Υπηρεσίες ειδησεογραφικών πρακτορείων προς οπτικοακουστικά μέσα
63.99.1Υπηρεσίες πληροφορίας π.δ.κ.α.
63.99.10Υπηρεσίες πληροφορίας π.δ.κ.α.
63.99.10.01Υπηρεσίες ανεξάρτητου δημοσιογράφου
63.99.10.02Υπηρεσίες αρθρογράφου
63.99.10.03Υπηρεσίες εικονολήπτη ειδήσεων
63.99.10.04Υπηρεσίες συντάκτη μέσων μαζικής ενημέρωσης
63.99.10.05Υπηρεσίες φωτορεπόρτερ
63.99.2Παραγωγή πρωτοτύπων συλλογών δεδομένων/ πληροφοριών
63.99.20Παραγωγή πρωτοτύπων συλλογών δεδομένων/ πληροφοριών
68.31.1Υπηρεσίες μεσιτικού γραφείου ακινήτων έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης
68.31.11Υπηρεσίες πώλησης κτιρίων κατοικιών και γης για ανέγερση κτιρίων κατοικιών, βάσει αμοιβής ή σύμβασης, εκτός από τις ιδιοκτησίες χρονομεριστικής μίσθωσης
68.31.12Υπηρεσίες πώλησης ιδιοκτησιών χρονομεριστικής μίσθωσης έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης
68.31.13Υπηρεσίες πώλησης ελεύθερων (μη οικοδομημένων) οικοπέδων που προορίζονται για την ανέγερση κτιρίων κατοικιών, έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης
68.31.14Υπηρεσίες πώλησης κτιρίων που δεν προορίζονται για κατοίκηση και συναφών οικοπέδων βάσει αμοιβής ή σύμβασης
68.31.15Υπηρεσίες πώλησης ελεύθερων (μη οικοδομημένων) οικοπέδων που δεν προορίζονται για την ανέγερση κτιρίων κατοικιών, έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης
68.31.16Υπηρεσίες εκτίμησης ακινήτων έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης
69.10.1Νομικές υπηρεσίες (δικηγόρου)
69.10.11Υπηρεσίες παροχής νομικών συμβουλών και νομικής εκπροσώπησης στον τομέα του ποινικού δικαίου
69.10.12Υπηρεσίες παροχής νομικών συμβουλών και νομικής εκπροσώπησης σε δικονομικές διαδικασίες ενώπιον τακτικών δικαστηρίων σχετικά με το επιχειρηματικό και το εμπορικό δίκαιο
69.10.13Υπηρεσίες παροχής νομικών συμβουλών και νομικής εκπροσώπησης σε δικονομικές διαδικασίες ενώπιον τακτικών δικαστηρίων σχετικά με το εργατικό δίκαιο
69.10.14Υπηρεσίες παροχής νομικών συμβουλών και νομικής εκπροσώπησης σε δικονομικές διαδικασίες ενώπιον τακτικών δικαστηρίων σχετικά με το αστικό δίκαιο
69.10.15Νομικές υπηρεσίες σχετικά με διπλώματα ευρεσιτεχνίας, δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και άλλα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας
69.10.15.01Υπηρεσίες προετοιμασίας, σύνταξης και επικύρωσης πνευματικών και ραδιοτηλεοπτικών δικαιωμάτων
69.10.17Υπηρεσίες διαιτησίας και συμβιβασμού
69.10.18Νομικές υπηρεσίες δημοπρασιών
69.10.18.01Υπηρεσίες διοργάνωσης πλειστηριασμών
69.10.19Άλλες νομικές υπηρεσίες
69.10.19.04Υπηρεσίες μεσεγγύησης και συμβιβασμού ακίνητης περιουσίας
69.20.1Υπηρεσίες οικονομικού ελέγχου
69.20.10Υπηρεσίες οικονομικού ελέγχου
69.20.10.01Υπηρεσίες ορκωτού ελεγκτή
69.20.10.02Υπηρεσίες ορκωτού λογιστή
69.20.2Λογιστικές υπηρεσίες
69.20.21Υπηρεσίες λογιστικής επαλήθευσης
69.20.22Υπηρεσίες σύνταξης οικονομικών καταστάσεων
69.20.22.01Υπηρεσίες λογιστή για σύνταξη οικονομικών καταστάσεων και φορολογικών δηλώσεων
69.20.22.02Υπηρεσίες σύνταξης και δημοσίευσης ισολογισμών, καταστατικών, τροποποιήσεων, ανακοινώσεων κλπ
69.20.23Υπηρεσίες τήρησης λογιστικών βιβλίων
69.20.23.01Υπηρεσίες οργανωμένων γραφείων τήρησης λογιστικών βιβλίων
69.20.23.02Υπηρεσίες τήρησης λογιστικών βιβλίων με προσωπική εργασία
69.20.24Υπηρεσίες μισθολογίου
69.20.29Άλλες λογιστικές υπηρεσίες
69.20.29.01Υπηρεσίες λογιστικών αποτιμήσεων, απογραφών, βεβαιώσεων κλπ
69.20.3Υπηρεσίες παροχής φορολογικών συμβουλών
69.20.31Υπηρεσίες παροχής φορολογικών συμβουλών σε νομικά πρόσωπα και προετοιμασία φορολογικών δηλώσεων
69.20.32Υπηρεσίες παροχής φορολογικών συμβουλών σε φυσικά πρόσωπα και προετοιμασία φορολογικών δηλώσεων
69.20.32.01Υπηρεσίες σύνταξης φορολογικών δηλώσεων και σχετικών εγγράφων
69.20.4Υπηρεσίες αφερεγγυότητας και εκκαθάρισης
69.20.40Υπηρεσίες αφερεγγυότητας και εκκαθάρισης
70.21.1Υπηρεσίες δημοσίων σχέσεων και επικοινωνίας
70.21.10Υπηρεσίες δημοσίων σχέσεων και επικοινωνίας
70.22.1Υπηρεσίες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών διαχείρισης
70.22.11Υπηρεσίες παροχής συμβουλών στρατηγικής διαχείρισης
70.22.11.01Υπηρεσίες διαδικασιών ίδρυσης επιχείρησης
70.22.11.02Υπηρεσίες συμβούλων διαχείρισης από οργανωμένο γραφείο, που απασχολεί μέχρι 30 άτομα
70.22.11.03Υπηρεσίες συμβούλων διαχείρισης από οργανωμένο γραφείο, που απασχολεί πάνω από 30 άτομα
70.22.11.04Υπηρεσίες σχεδιασμού διάρθρωσης ή αναδιάρθρωσης επιχείρησης
70.22.11.05Υπηρεσίες υποστήριξης επιχειρήσεων για την ένταξή τους σε αναπτυξιακά προγράμματα
70.22.12Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα οικονομικής διαχείρισης (εκτός θεμάτων φορολογίας νομικών προσώπων)
70.22.12.01Υπηρεσίες αξιοποίησης και διαχείρισης περιουσίας νομικών προσώπων
70.22.12.02Υπηρεσίες αποτίμησης επιχειρήσεων πριν από συγχωνεύσεις ή/και εξαγορές
70.22.12.03Υπηρεσίες διαμεσολάβησης για την εξαγωγή αγαθών
70.22.12.04Υπηρεσίες διαχείρισης πτωχευτικής περιουσίας από σύνδικο πτώχευσης
70.22.12.05Υπηρεσίες εκκαθαριστή εταιρείας
70.22.12.06Υπηρεσίες εκκαθαριστή κληρονομιάς
70.22.12.07Υπηρεσίες εκτελεστή διαθήκης
70.22.12.08Υπηρεσίες εκτελωνιστή ή διασαφιστή
70.22.12.09Υπηρεσίες κηδεμόνα σχολάζουσας κληρονομιάς
70.22.12.10Υπηρεσίες μελετών οργάνωσης και επιχειρησιακής έρευνας
70.22.12.11Υπηρεσίες οικονομικών και εμπορικών πληροφοριών, εκτός συμπεριφοράς καταναλωτών
70.22.12.12Υπηρεσίες παροχής συμβουλών ανάπτυξης κάθε είδους αγροτικών εκμεταλλεύσεων
70.22.12.13Υπηρεσίες συμβουλών διαχείρισης κεφαλαίων (κεφαλαιακής διάρθρωσης, επενδύσεων)
70.22.12.14Υπηρεσίες συμβουλών διαχείρισης κεφαλαίων κίνησης (ρευστότητας)
70.22.12.15Υπηρεσίες φορολογικού αντιπρόσωπου ή εκπρόσωπου
70.22.13Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα μάρκετινγκ
70.22.13.01Υπηρεσίες ιατρικού επισκέπτη
70.22.13.02Υπηρεσίες οργάνωσης του κυκλώματος διανομής προϊόντων
70.22.13.03Υπηρεσίες παραχώρησης προνομίου franchise και παροχής σχετικών συμβουλών
70.22.13.04Υπηρεσίες πωλητή αγαθών
70.22.13.05Υπηρεσίες συμβούλου σε θέματα προώθησης πωλήσεων
70.22.14Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού
70.22.14.01Υπηρεσίες ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού επιχείρησης
70.22.15Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα οργάνωσης παραγωγής
70.22.15.01Υπηρεσίες αλιευτικών μελετών
70.22.15.02Υπηρεσίες γεωργικών μελετών (γεωργοοικονομικών - γεωργοτεχνικών, εγγείων βελτιώσεων, γεωργοκτηνοτροφικού προγραμματισμού, γεωργοκτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων)
70.22.15.03Υπηρεσίες δασολογικών μελετών (διαχείρισης δασών και ορεινών βοσκοτόπων, δασοτεχνικής διευθέτησης ορεινών λεκανών, χειμάρρων, αναδασώσεων, δασικών οδών και δασικών μεταφορικών εγκαταστάσεων)
70.22.15.04Υπηρεσίες παροχής συμβουλών οργάνωσης της μεθόδου εργασίας
70.22.15.05Υπηρεσίες πιστοποίησης συστημάτων διαχείρισης ποιότητας
70.22.15.06Υπηρεσίες που παρέχονται από γεωπόνους και από άλλους ειδικούς σε θέματα αγροτικής οικονομίας
70.22.15.07Υπηρεσίες που παρέχονται από οικονομολόγους, ειδικούς σε θέματα αγροτικής οικονομίας
70.22.15.08Υπηρεσίες συμβουλών για έλεγχο ποιότητας
70.22.15.09Υπηρεσίες συμβουλών για έλεγχο ποιότητας τροφίμων
70.22.15.10Υπηρεσίες συμβουλών για κανόνες ασφαλείας
70.22.16Υπηρεσίες παροχής συμβουλών για θέματα εφοδιασμού και άλλων συμβουλών διαχείρισης
70.22.16.01Υπηρεσίες συμβουλών σε θέματα επιμελητείας (logistic)
70.22.17Υπηρεσίες διαχείρισης επιχειρηματικών διαδικασιών
70.22.2Υπηρεσίες διαχείρισης έργων εκτός των κατασκευαστικών
70.22.20Υπηρεσίες διαχείρισης έργων εκτός των κατασκευαστικών
70.22.20.01Υπηρεσίες κατάρτισης προϋπολογισμού επιχείρησης
70.22.20.02Υπηρεσίες λογιστικής και ελέγχου κόστους προμηθειών
70.22.20.03Υπηρεσίες συντονισμού και επιθεώρησης υπεργολάβων
70.22.3Άλλες υπηρεσίες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών
70.22.30Άλλες υπηρεσίες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών
70.22.30.01Υπηρεσίες διακοσμητή καταστημάτων και άλλων επαγγελματικών χώρων (decorateur)
70.22.30.02Υπηρεσίες ενδυματολόγου (εκτός θεαμάτων)
70.22.30.03Υπηρεσίες εσωτερικής διαμόρφωσης και διακόσμησης επαγγελματικών χώρων
70.22.4Υπηρεσίες παροχής εμπορικών σημάτων και συμβάσεων δικαιόχρησης
70.22.40Υπηρεσίες παροχής εμπορικών σημάτων και συμβάσεων δικαιόχρησης
71.11.1Παραγωγή σχεδίων και σκαριφημάτων για αρχιτεκτονικούς σκοπούς
71.11.10Παραγωγή σχεδίων και σκαριφημάτων για αρχιτεκτονικούς σκοπούς
71.11.2Υπηρεσίες αρχιτεκτόνων για κτίρια
71.11.21Υπηρεσίες αρχιτεκτόνων για έργα κατασκευής κατοικιών
71.11.22Υπηρεσίες αρχιτεκτόνων για έργα κατασκευής μη οικιστικών κτιρίων
71.11.23Υπηρεσίες αρχιτεκτόνων ιστορικής αποκατάστασης
71.11.23.01Υπηρεσίες αρχιτεκτονικών μελετών διατήρησης παραδοσιακών κτιρίων
71.11.24Υπηρεσίες παροχής αρχιτεκτονικών συμβουλών
71.11.3Υπηρεσίες αστικού και χωροταξικού σχεδιασμού
71.11.31Υπηρεσίες πολεοδομίας
71.11.31.01Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών και προγραμμάτων χωρικής ανάπτυξης
71.11.31.02Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων πολεοδομικής παρέμβασης
71.11.31.03Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών συντονισμένης αστικής ανάπτυξης
71.11.31.04Υπηρεσίες πολεοδομικών και ρυμοτομικών μελετών
71.11.31.05Υπηρεσίες χωροταξικών και ρυθμιστικών μελετών
71.11.32Υπηρεσίες αγροτικής χωροταξίας
71.11.33Υπηρεσίες γενικού σχεδιασμού εργοτάξιου
71.11.4Υπηρεσίες αρχιτεκτονικής τοπίου και υπηρεσίες παροχής αρχιτεκτονικών συμβουλών
71.11.41Υπηρεσίες αρχιτεκτονικής τοπίου
71.11.41.01Υπηρεσίες ειδικών αρχιτεκτονικών μελετών (διατήρησης παραδοσιακών οικισμών και τοπίου)
71.11.41.02Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών φυτοτεχνικής διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου και έργων πρασίνου
71.11.41.03Υπηρεσίες σχεδιασμού και επίβλεψης χώρων πρασίνου, πεζοδρομίων, πεζόδρομων, περιφράξεων και χώρων στάθμευσης
71.11.42Υπηρεσίες παροχής συμβουλών αρχιτεκτονικής τοπίου
71.12.1Υπηρεσίες μηχανικών
71.12.11Υπηρεσίες παροχής συμβουλών μηχανικού
71.12.11.01Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων τεχνικών έργων
71.12.11.02Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών σκοπιμότητας τεχνικών έργων
71.12.11.03Υπηρεσίες οικονομοτεχνικών μελετών
71.12.11.04Υπηρεσίες παροχής επιστημονικών τεχνικών συμβουλών γενικά
71.12.11.05Υπηρεσίες πραγματογνωμοσυνών για ακίνητα και τεχνικά έργα
71.12.12Υπηρεσίες μηχανικών για οικοδομικά έργα
71.12.12.01Υπηρεσίες εκπόνησης στατικών μελετών μεγάλων ή ειδικών τεχνικών έργων
71.12.12.02Υπηρεσίες εκπόνησης στατικών μελετών φερουσών κατασκευών κτιρίων
71.12.12.03Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών ακουστικής και δονήσεων
71.12.13Υπηρεσίες μηχανικών για ενεργειακά έργα
71.12.13.01Εργασίες σχεδίασης συστημάτων σωληνώσεων, ώστε να μπορούν να λειτουργούν υπό πίεση
71.12.13.02Υπηρεσίες εκπόνησης ενεργειακών μελετών (θερμοηλεκτρικών, υδροηλεκτρικών, πυρηνικών κλπ)
71.12.13.03Υπηρεσίες εκπόνησης ηλεκτρολογικών μελετών κτιρίων
71.12.13.04Υπηρεσίες εκπόνησης ηλεκτρονικών μελετών κτιρίων
71.12.13.05Υπηρεσίες εκπόνησης μηχανολογικών μελετών κτιρίων (θέρμανσης, κλιματισμού κλπ)
71.12.13.06Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών για συστήματα πυρόσβεσης
71.12.13.07Υπηρεσίες σχεδίων τεχνολόγου ηλεκτρολόγου μηχανικού
71.12.14Υπηρεσίες μηχανικών για έργα μεταφορών
71.12.14.01Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών μεταφορικών μέσων (χερσαίων, πλωτών, εναέριων)
71.12.14.02Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών συγκοινωνιακών έργων (οδών, σιδηροδρομικών γραμμών, γεφυρών, μικρών τεχνικών έργων, έργων υποδομής αερολιμένων και κυκλοφοριακών)
71.12.14.03Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών συστημάτων ελέγχου της κυκλοφορίας
71.12.15Υπηρεσίες μηχανικών για έργα διαχείρισης αποβλήτων (επικίνδυνων και μη επικίνδυνων)
71.12.15.01Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών για εγκαταστάσεις στερεών και υγρών αποβλήτων
71.12.16Υπηρεσίες μηχανικών για έργα ύδρευσης και επεξεργασίας λυμάτων και για αποστραγγιστικά έργα
71.12.16.01Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών υδραυλικών έργων (εγγειοβελτιωτικών έργων, αντιπλημμυρικών έργων, φραγμάτων, υδρεύσεων και αποχετεύσεων)
71.12.17Υπηρεσίες μηχανικών για βιομηχανικά και βιοτεχνικά έργα
71.12.17.01Υπηρεσίες μελέτης τεχνικού προγραμματισμού - σχεδιασμού και λειτουργίας βιομηχανιών
71.12.18Υπηρεσίες μηχανικών για έργα τηλεπικοινωνιών και εκπομπής
71.12.19Υπηρεσίες μηχανικών για άλλα έργα
71.12.19.01Υπηρεσίες εκπόνησης γεωτεχνικών μελετών
71.12.19.02Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών εκτίμησης υδάτινων πόρων
71.12.19.03Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών και επίβλεψης τοπογραφικών έργων
71.12.19.04Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών λιμενικών έργων
71.12.19.05Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών ανίχνευσης και ελέγχου της διάβρωσης
71.12.19.06Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών για νέα προϊόντα
71.12.19.07Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών σχετικών με τη μόλυνση
71.12.19.08Υπηρεσίες μελετών ηλεκτρολόγου μηχανικού γενικά
71.12.19.09Υπηρεσίες μελετών μηχανολόγου μηχανικού γενικά
71.12.19.10Υπηρεσίες μελετών χημικού μηχανικού γενικά
71.12.19.11Υπηρεσίες τεχνικού ασφαλείας
71.12.19.12Υπηρεσίες μελετών και επιβλέψεων ναυπηγού μηχανικού
71.12.2Υπηρεσίες διαχείρισης έργων για κατασκευαστικά έργα
71.12.20Υπηρεσίες διαχείρισης έργων για κατασκευαστικά έργα
71.12.3Υπηρεσίες γεωλογικών, γεωφυσικών και συναφών επιστημονικών ερευνών και συμβουλών
71.12.31Υπηρεσίες παροχής γεωλογικών και γεωφυσικών συμβουλών
71.12.31.01Υπηρεσίες εκπόνησης εδαφολογικών μελετών
71.12.31.02Υπηρεσίες εκπόνησης μεταλλευτικών μελετών και ερευνών
71.12.31.03Υπηρεσίες εκπόνησης υδρογεωλογικών μελετών
71.12.31.04Υπηρεσίες εκπόνησης ωκεανογραφικών μελετών
71.12.32Γεωφυσικές υπηρεσίες
71.12.33Υπηρεσίες εξόρυξης και αξιολόγησης ορυκτών
71.12.33.01Υπηρεσίες υπόγειας τοπογραφικής αποτύπωσης
71.12.34Υπηρεσίες επιφανειακής τοπογραφικής αποτύπωσης
71.12.34.01Υπηρεσίες συγκέντρωσης τοπογραφικών δεδομένων με δορυφόρο
71.12.35Υπηρεσίες χαρτογράφησης
71.12.35.01Υπηρεσίες επιπεδομετρικής χαρτογράφησης
71.12.35.02Υπηρεσίες κτηματολογικής χαρτογράφησης
71.12.35.03Υπηρεσίες οδικής χαρτογράφησης
71.12.35.04Υπηρεσίες υδρογραφικής χαρτογράφησης
71.20.1Υπηρεσίες τεχνικών δοκιμών και αναλύσεων
71.20.11Υπηρεσίες δοκιμών και αναλύσεων της σύνθεσης και της καθαρότητας
71.20.11.01Υπηρεσίες δοκιμών και αναλύσεων βακτηριολογίας, εκτός ιατρικών
71.20.11.02Υπηρεσίες δοκιμών και αναλύσεων βιολογικών ιδιοτήτων των υλικών
71.20.11.03Υπηρεσίες δοκιμών και αναλύσεων μικροβιολογίας, εκτός ιατρικών
71.20.11.04Υπηρεσίες δοκιμών και αναλύσεων χημείας τροφίμων
71.20.11.05Υπηρεσίες εκπόνησης οινολογικών μελετών
71.20.11.06Υπηρεσίες εκπόνησης χημικοτεχνικών μελετών
71.20.11.07Υπηρεσίες παρατηρήσεων υδρολογικών σταθμών
71.20.11.08Υπηρεσίες χημικών δοκιμών και αναλύσεων
71.20.12Υπηρεσίες δοκιμών και αναλύσεων των φυσικών ιδιοτήτων
71.20.13Υπηρεσίες δοκιμών και αναλύσεων ολοκληρωμένων μηχανικών και ηλεκτρικών συστημάτων
71.20.13.01Υπηρεσίες δοκιμών και αναλύσεων μηχανικών και ηλεκτρικών χαρακτηριστικών αυτοκινήτων οχημάτων
71.20.13.02Υπηρεσίες δοκιμών και αναλύσεων μηχανικών και ηλεκτρικών χαρακτηριστικών κινητήρων
71.20.13.03Υπηρεσίες δοκιμών και αναλύσεων μηχανικών και ηλεκτρικών χαρακτηριστικών μηχανών
71.20.13.04Υπηρεσίες δοκιμών και αναλύσεων μηχανικών και ηλεκτρικών χαρακτηριστικών συσκευών
71.20.14Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου οχημάτων οδικών μεταφορών
71.20.19Άλλες υπηρεσίες τεχνικών δοκιμών και αναλύσεων
71.20.19.01Υπηρεσίες ελέγχου συγκολλήσεων
71.20.19.02Υπηρεσίες πιστοποίησης και βεβαίωσης της γνησιότητας έργων τέχνης
71.20.19.03Υπηρεσίες πιστοποίησης πλοίων, αεροσκαφών, φραγμάτων κλπ
71.20.19.04Υπηρεσίες χημικών τεχνικών δοκιμών και αναλύσεων σε βιομηχανικές διαδικασίες
71.20.19.05Υπηρεσίες επιθεώρησης και άλλων δοκιμών πλοίων
72.11.1Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στη βιοτεχνολογία για την υγεία, το περιβάλλον, τη γεωργία και άλλες εφαρμογές
72.11.11Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στη βιοτεχνολογία της υγείας
72.11.12Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στην περιβαλλοντική και βιομηχανική βιοτεχνολογία
72.11.13Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στη γεωργική βιοτεχνολογία
72.11.2Έρευνα και παραγωγή πρωτοτύπων ανάπτυξης στη βιοτεχνολογία
72.11.20Έρευνα και παραγωγή πρωτοτύπων ανάπτυξης στη βιοτεχνολογία
72.19.1Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης σε άλλες φυσικές επιστήμες
72.19.11Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στα μαθηματικά
72.19.12Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στις επιστήμες υπολογιστών και πληροφοριών
72.19.13Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στις φυσικές επιστήμες
72.19.13.01Υπηρεσίες παρατηρήσεων αστεροσκοπείου
72.19.14Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στη χημεία
72.19.14.01Υπηρεσίες ανάλυσης, σχεδιασμού και ανάπτυξης χημικών διεργασιών και συστημάτων
72.19.14.02Υπηρεσίες έρευνας στη χημεία
72.19.14.03Υπηρεσίες έρευνας στη χημεία τροφίμων
72.19.15Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στις γεωεπιστήμες και στις επιστήμες περιβάλλοντος
72.19.15.01Υπηρεσίες περιβαλλοντικής έρευνας
72.19.16Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στις βιολογικές επιστήμες
72.19.16.01Υπηρεσίες έρευνας στη βιολογία
72.19.19Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης σε άλλες θετικές επιστήμες
72.19.19.01Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης διεπιστημονικού χαρακτήρα (γεωγραφία, παιδαγωγικές σπουδές, κλπ)
72.19.19.02Υπηρεσίες έρευνας στη μεταλλειολογία
72.19.19.03Υπηρεσίες έρευνας στην ωκεανογραφία
72.19.2Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στη μηχανική και την τεχνολογία, εκτός της βιοτεχνολογίας
72.19.21Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στη νανοτεχνολογία
72.19.29Άλλες υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στη μηχανική και την τεχνολογία, εκτός της βιοτεχνολογίας
72.19.29.01Υπηρεσίες έρευνας και ανάπτυξης προϊόντων διαδραστικών πολυμέσων (interactive multimedia)
72.19.29.02Υπηρεσίες έρευνας στη μηχανολογία
72.19.29.03Υπηρεσίες έρευνας στην ναυπηγική και αεροναυπηγική
72.19.29.04Υπηρεσίες έρευνας στην πληροφορική
72.19.29.05Υπηρεσίες έρευνας στην τεχνολογία μετάλλων
72.19.29.06Υπηρεσίες έρευνας στην τεχνολογία του ηλεκτρισμού
72.19.29.07Υπηρεσίες έρευνας στην τεχνολογία των κατασκευών
72.19.29.08Υπηρεσίες έρευνας στην τεχνολογία υλικών
72.19.29.09Υπηρεσίες έρευνας στις επικοινωνίες
72.19.3Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στις ιατρικές επιστήμες
72.19.30Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στις ιατρικές επιστήμες
72.19.4Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στις γεωπονικές επιστήμες
72.19.40Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στις γεωπονικές επιστήμες
72.19.40.01Υπηρεσίες έρευνας στην κτηνοτροφία
72.19.40.02Υπηρεσίες έρευνας στη δασοκομία
72.19.40.03Υπηρεσίες έρευνας στην αλιεία
72.19.5Παραγωγή πρωτοτύπων έρευνας και ανάπτυξης στις θετικές επιστήμες και τη μηχανική, εκτός της βιοτεχνολογίας
72.19.50Παραγωγή πρωτοτύπων έρευνας και ανάπτυξης στις θετικές επιστήμες και τη μηχανική, εκτός της βιοτεχνολογίας
72.20.1Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στις κοινωνικές επιστήμες
72.20.11Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στα οικονομικά και τις επιχειρήσεις
72.20.11.01Υπηρεσίες οικονομικών ερευνών
72.20.12Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στη ψυχολογία
72.20.12.01Υπηρεσίες έρευνας στην ψυχολογία
72.20.13Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στη νομική επιστήμη
72.20.19Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης σε άλλες κοινωνικές επιστήμες
72.20.2Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στις ανθρωπιστικές επιστήμες
72.20.21Υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στους τομείς της γλωσσολογίας και της λογοτεχνίας
72.20.29Άλλες υπηρεσίες έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης στις ανθρωπιστικές επιστήμες
72.20.29.01Υπηρεσίες έρευνας στην κοινωνιολογία
72.20.29.02Υπηρεσίες ιστορικών ερευνών
72.20.29.03Υπηρεσίες κοινωνικών ερευνών
72.20.29.04Υπηρεσίες φιλολογικών και φιλοσοφικών ερευνών
72.20.3Παραγωγή πρωτοτύπων έρευνας και ανάπτυξης στις κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες
72.20.30Παραγωγή πρωτοτύπων έρευνας και ανάπτυξης στις κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες
73.11.1Υπηρεσίες που παρέχονται από διαφημιστικά γραφεία
73.11.11Υπηρεσίες πλήρους διαφήμισης
73.11.11.01Υπηρεσίες γραφίστα διαφημίσεων
73.11.11.02Υπηρεσίες κατασκευής διαφημιστικών πινάκων γενικά (πανό) και επιγραφών
73.11.11.03Υπηρεσίες καταχώρισης αγγελιών και διαφημίσεων σε εφημερίδες και περιοδικά
73.11.11.04Υπηρεσίες σχεδιασμού (όχι παραγωγής) διαφημιστικών αντικειμένων ή ταινιών
73.11.11.05Υπηρεσίες σχεδιασμού διαφημιστικών αφισών
73.11.12Υπηρεσίες ενεργητικού μάρκετινγκ και αποστολής ατομικών επιστολών
73.11.13Υπηρεσίες διαφημιστικού σχεδιασμού και εννοιολογικής ανάπτυξης
73.11.19Άλλες υπηρεσίες διαφήμισης
73.11.19.01Υπηρεσίες αφισοκολλήσεων
73.11.19.02Υπηρεσίες διάθεσης ταρατσών και τοίχων κτισμάτων ή περιφράξεων για ανάρτηση διαφημιστικών πινακίδων
73.11.19.03Υπηρεσίες διανομής διαφημιστικού υλικού (φέιγ βολάν κλπ)
73.11.19.04Υπηρεσίες διανομής διαφημιστικών δειγμάτων
73.11.19.05Υπηρεσίες διαφημιστικής εκμετάλλευσης πλωτών εξέδρων
73.11.19.06Υπηρεσίες προβολής αφισών από εναέρια μέσα
73.11.19.07Υπηρεσίες προώθησης προϊόντων μέσα σε καταστήματα (με διανομή δώρων ή όχι)
73.20.1Υπηρεσίες έρευνας αγοράς και παρόμοιες υπηρεσίες
73.20.11Υπηρεσίες έρευνας αγοράς: ποιοτικές έρευνες
73.20.12Υπηρεσίες έρευνας αγοράς: στατιστικές ad hoc έρευνες
73.20.13Υπηρεσίες έρευνας αγοράς: περιοδικές και τακτικές στατιστικές έρευνες
73.20.14Υπηρεσίες έρευνας αγοράς εκτός από τις στατιστικές έρευνες
73.20.19Άλλες υπηρεσίες έρευνας αγοράς
73.20.19.01Υπηρεσίες ανεύρεσης πελατών
73.20.19.02Υπηρεσίες ερευνητή επιχειρήσεων
73.20.19.03Υπηρεσίες οικονομικών και εμπορικών πληροφοριών σε θέματα συμπεριφοράς καταναλωτών
73.20.19.04Υπηρεσίες προμήθειας επί δανείων ανευρεθέντων δανειοληπτών
73.20.2Υπηρεσίες δημοσκοπήσεων
73.20.20Υπηρεσίες δημοσκοπήσεων
74.10.1Υπηρεσίες σχεδιασμού εσωτερικών χώρων, βιομηχανικής σχεδίασης και άλλες υπηρεσίες εξειδικευμένου σχεδιασμού
74.10.11Υπηρεσίες σχεδιασμού εσωτερικών χώρων
74.10.11.01Υπηρεσίες ντεκορατέρ
74.10.12Υπηρεσίες βιομηχανικού σχεδιασμού
74.10.19Άλλες υπηρεσίες εξειδικευμένου σχεδιασμού
74.10.19.01Υπηρεσίες αισθητικού σχεδιασμού προϊόντων
74.10.19.02Υπηρεσίες σχεδιασμού επίπλων
74.10.19.03Υπηρεσίες σχεδιασμού συσκευασιών
74.10.19.04Υπηρεσίες σχεδιασμού υφασμάτων
74.10.19.05Υπηρεσίες σχεδιαστή κοσμημάτων και υπηρεσίες γεμμολογίας
74.10.19.06Υπηρεσίες σχεδιαστή μόδας (μοντελίστ)
74.10.2Παραγωγή πρωτοτύπων σχεδίων
74.10.20Παραγωγή πρωτοτύπων σχεδίων
74.20.1Παραγωγή φωτογραφικών πλακών και φιλμ, εκτός των κινηματογραφικών, που έχουν εκτεθεί στο φως
74.20.11Παραγωγή φωτογραφικών πλακών και φιλμ, που έχουν εκτεθεί στο φως αλλά δεν έχουν εμφανιστεί
74.20.12Παραγωγή φωτογραφικών πλακών και φιλμ, που έχουν εκτεθεί στο φως και έχουν εμφανιστεί, για αναπαραγωγή offset
74.20.19Παραγωγή άλλων φωτογραφικών πλακών και φιλμ που έχουν εκτεθεί στο φως και έχουν εμφανιστεί
74.20.2Εξειδικευμένες φωτογραφικές υπηρεσίες
74.20.21Υπηρεσίες φωτογραφικών πορτραίτων
74.20.21.01Υπηρεσίες φωτογράφισης πορτραίτων εντός και εκτός studio
74.20.21.02Υπηρεσίες φωτογράφισης πορτραίτων με εκτύπωση ασπρόμαυρων ή/και έγχρωμων φωτογραφιών, σε εργαστήρια τρίτων
74.20.22Υπηρεσίες διαφημιστικών φωτογραφίσεων και σχετικές φωτογραφικές υπηρεσίες
74.20.23Υπηρεσίες φωτογράφισης και βιντεοσκόπησης εκδηλώσεων
74.20.23.01Υπηρεσίες φωτογράφισης και βιντεοσκόπησης εκδηλώσεων εντός και εκτός studio
74.20.24Υπηρεσίες αεροφωτογραφιών
74.20.29Άλλες εξειδικευμένες φωτογραφικές υπηρεσίες
74.20.29.01Υπηρεσίες ιατρικής και βιολογικής φωτογράφισης
74.20.29.02Υπηρεσίες μικροφωτογράφισης
74.20.29.03Υπηρεσίες υποβρύχιας φωτογράφισης
74.20.3Άλλες φωτογραφικές υπηρεσίες
74.20.31Υπηρεσίες επεξεργασίας φωτογραφιών
74.20.31.01Υπηρεσίες αντιγραφής φιλμ και οπτικοακουστικών μέσων
74.20.31.02Υπηρεσίες γρήγορης εμφάνισης φιλμ και εκτύπωσης φωτογραφιών
74.20.31.03Υπηρεσίες εμφάνισης φιλμ και εκτύπωσης φωτογραφιών
74.20.32Υπηρεσίες αποκατάστασης και ρετουσαρίσματος φωτογραφιών
74.20.39Άλλες φωτογραφικές υπηρεσίες π.δ.κ.α.
74.30.1Υπηρεσίες μετάφρασης και διερμηνείας
74.30.11Υπηρεσίες μετάφρασης
74.30.11.01Υπηρεσίες μετάφρασης κινηματογραφικών ταινιών
74.30.12Υπηρεσίες διερμηνείας
74.30.12.01Υπηρεσίες διερμηνείας στη νοηματική γλώσσα
74.90.1Υπηρεσίες παροχής επαγγελματικής και τεχνικής υποστήριξης και παροχής συμβουλών π.δ.κ.α.
74.90.11Πληροφοριακές υπηρεσίες ελέγχου λογαριασμών και τιμής ναύλων
74.90.12Επιχειρηματικές υπηρεσίες μεσιτείας και εκτίμησης, εκτός από τις σχετικές τα ακίνητα και τις ασφαλιστικές υπηρεσίες
74.90.13Υπηρεσίες παροχής περιβαλλοντικών συμβουλών
74.90.14Πρόβλεψη καιρού και μετεωρολογικές υπηρεσίες
74.90.15Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα ασφαλείας
74.90.19Άλλες υπηρεσίες παροχής επιστημονικών και τεχνικών συμβουλών π.δ.κ.α.
74.90.2Άλλες επαγγελματικές, τεχνικές και επιχειρηματικές υπηρεσίες π.δ.κ.α.
74.90.20Άλλες επαγγελματικές, τεχνικές και επιχειρηματικές υπηρεσίες π.δ.κ.α.
75.00.1Κτηνιατρικές υπηρεσίες
75.00.11Κτηνιατρικές υπηρεσίες για ζώα συντροφιάς
75.00.11.01Υπηρεσίες κτηνίατρου ζώων συντροφιάς, αποκλειστικά με προσωπική εργασία
75.00.12Κτηνιατρικές υπηρεσίες ζωικής παραγωγής (αγροκτημάτων)
75.00.19Άλλες κτηνιατρικές υπηρεσίες
75.00.19.01Υπηρεσίες κτηνίατρου ζώων άλλων από συντροφιάς, αποκλειστικά με προσωπική εργασία
78.20.1Υπηρεσίες γραφείων εύρεσης προσωρινής απασχόλησης
78.20.11Υπηρεσίες γραφείων εύρεσης προσωρινής απασχόλησης για την παροχή προσωπικού ηλεκτρονικών υπολογιστών και τηλεπικοινωνιών
78.20.12Υπηρεσίες γραφείων εύρεσης προσωρινής απασχόλησης για την παροχή λοιπού προσωπικού υποστήριξης γραφείου
78.20.13Υπηρεσίες γραφείων εύρεσης προσωρινής απασχόλησης για την παροχή προσωπικού στον τομέα του εμπορίου
78.20.14Υπηρεσίες γραφείων εύρεσης προσωρινής απασχόλησης για την παροχή προσωπικού στον τομέα των μεταφορών, της αποθήκευσης, του εφοδιασμού ή της βιομηχανίας
78.20.15Υπηρεσίες γραφείων εύρεσης προσωρινής απασχόλησης για την παροχή προσωπικού σε ξενοδοχεία και εστιατόρια
78.20.16Υπηρεσίες γραφείων εύρεσης προσωρινής απασχόλησης για την παροχή ιατρικού προσωπικού
78.20.19Υπηρεσίες γραφείων εύρεσης προσωρινής απασχόλησης για την παροχή λοιπού προσωπικού
78.30.1Άλλες υπηρεσίες διάθεσης ανθρώπινου δυναμικού
78.30.11Άλλες υπηρεσίες διάθεσης ανθρώπινου δυναμικού για εργασίες ηλεκτρονικών υπολογιστών και τηλεπικοινωνιών
78.30.12Άλλες υπηρεσίες διάθεσης ανθρώπινου δυναμικού για εργασίες υποστήριξης γραφείου
78.30.13Άλλες υπηρεσίες διάθεσης ανθρώπινου δυναμικού για εργασίες στον τομέα του εμπορίου
78.30.14Άλλες υπηρεσίες διάθεσης ανθρώπινου δυναμικού για εργασίες μεταφορών, αποθήκευσης, εφοδιασμού ή βιομηχανίας
78.30.15Άλλες υπηρεσίες διάθεσης ανθρώπινου δυναμικού για ξενοδοχεία και εστιατόρια
78.30.16Άλλες υπηρεσίες διάθεσης ανθρώπινου δυναμικού για ιατρικές εργασίες
78.30.19Άλλες υπηρεσίες διάθεσης ανθρώπινου δυναμικού π.δ.κ.α.
78.30.19.01Υπηρεσίες διάθεσης διδακτικού προσωπικού
79.11.1Υπηρεσίες ταξιδιωτικών πρακτορείων για κρατήσεις μεταφοράς
79.11.11Υπηρεσίες κράτησης για αεροπορικές γραμμές
79.11.11.01Υπηρεσίες πώλησης αεροπορικών εισιτηρίων μεταφοράς προσώπων με προμήθεια
79.11.12Υπηρεσίες κράτησης για σιδηροδρόμους
79.11.13Υπηρεσίες κράτησης για λεωφορεία
79.11.14Υπηρεσίες κράτησης για ενοικίαση οχημάτων
79.11.19Άλλες υπηρεσίες ταξιδιωτικών πρακτορείων για κρατήσεις μεταφοράς
79.11.19.01Υπηρεσίες πώλησης ατμοπλοϊκών εισιτηρίων μεταφοράς προσώπων με προμήθεια
79.11.19.02Υπηρεσίες πώλησης ατμοπλοϊκών εισιτηρίων εξωτερικού με προμήθεια, από πρακτορείο ταξιδίων
79.11.19.03Υπηρεσίες πώλησης τουριστικών εισιτηρίων γενικά, με προμήθεια
79.11.2Υπηρεσίες ταξιδιωτικών πρακτορείων για κρατήσεις καταλύματος, κρουαζιέρων και οργανωμένα ταξίδια (ταξιδιωτικά πακέτα)
79.11.21Υπηρεσίες κράτησης για κατάλυμα
79.11.22Υπηρεσίες κράτησης για κρουαζιέρες
79.11.23Υπηρεσίες κράτησης για οργανωμένα ταξίδια (ταξιδιωτικά πακέτα)
79.11.23.01Υπηρεσίες μεσιτείας για οργανωμένες περιηγήσεις με παροχή καταλύματος
79.12.1Υπηρεσίες γραφείων οργανωμένων ταξιδιών
79.12.11Υπηρεσίες γραφείων διοργάνωσης οργανωμένων περιηγήσεων (ταξιδιωτικών πακέτων)
79.12.11.01Υπηρεσίες διοργάνωσης περιηγήσεων (πρακτορείο ταξιδίων) για οργανωμένο τουρισμό από το εξωτερικό
79.12.12Υπηρεσίες διαχειριστών περιηγήσεων
79.90.1Υπηρεσίες τουριστικής προβολής και ενημέρωσης επισκεπτών
79.90.11Υπηρεσίες τουριστικής προβολής
79.90.12Υπηρεσίες ενημέρωσης επισκεπτών
79.90.2Υπηρεσίες τουριστικών ξεναγών
79.90.20Υπηρεσίες τουριστικών ξεναγών
79.90.3Άλλες υπηρεσίες κρατήσεων π.δ.κ.α.
79.90.31Υπηρεσίες ανταλλαγών χρονομεριστικής μίσθωσης
79.90.32Υπηρεσίες κρατήσεων για συνεδριακά κέντρα και εκθεσιακούς χώρους
79.90.39Υπηρεσίες κρατήσεων για εισιτήρια εκδηλώσεων, υπηρεσίες ψυχαγωγίας και αναψυχής και άλλες υπηρεσίες κρατήσεων π.δ.κ.α.
81.22.1Υπηρεσίες βιομηχανικού καθαρισμού
81.22.11Υπηρεσίες καθαρισμού παράθυρων
81.22.12Υπηρεσίες εξειδικευμένου καθαρισμού
81.22.12.01Υπηρεσίες αποστείρωσης αντικειμένων ή εγκαταστάσεων (χειρουργείων κλπ)
81.22.12.02Υπηρεσίες καθαρισμού δεξαμενών (εργοστάσιων, πλοίων κλπ)
81.22.12.03Υπηρεσίες καθαρισμού ειδικών επαγγελματικών χώρων (νοσοκομείων κλπ)
81.22.13Υπηρεσίες καθαρισμού κλιβάνων και καπνοδόχων
81.29.1Άλλες υπηρεσίες καθαρισμού
81.29.11Υπηρεσίες απολύμανσης και εξολόθρευσης (μυοκτονίας κλπ)
81.29.11.01Υπηρεσίες απολύμανσης αποθηκών και άλλων χώρων
81.29.11.02Υπηρεσίες απολύμανσης οικιών
82.30.1Υπηρεσίες διοργάνωσης συνεδρίων και εμπορικών εκθέσεων
82.30.11Υπηρεσίες διοργάνωσης συνεδρίων
82.30.11.01Υπηρεσίες διοργάνωσης επιμορφωτικών σεμιναρίων
82.30.11.02Υπηρεσίες οργάνωσης επιστημονικών ή πολιτιστικών εκδηλώσεων
82.30.12Υπηρεσίες διοργάνωσης εμπορικών εκθέσεων
82.30.12.01Υπηρεσίες εκμετάλλευσης εκθεσιακών χώρων
82.30.12.02Υπηρεσίες παροχής και εγκατάστασης εξοπλισμού εκθέσεων
85.10.1Υπηρεσίες προσχολικής εκπαίδευσης
85.10.10Υπηρεσίες προσχολικής εκπαίδευσης
85.20.1Υπηρεσίες πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης
85.20.11Επιγραμμικές (on line) υπηρεσίες πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης
85.20.12Άλλες υπηρεσίες πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης
85.31.1Υπηρεσίες γενικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
85.31.11Επιγραμμικές (on line) υπηρεσίες κατώτερης γενικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
85.31.12Άλλες υπηρεσίες κατώτερης γενικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
85.31.13Επιγραμμικές (on line) υπηρεσίες ανώτερης γενικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
85.31.14Άλλες υπηρεσίες ανώτερης γενικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
85.32.1Υπηρεσίες τεχνικής και επαγγελματικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
85.32.11Επιγραμμικές (on line) υπηρεσίες τεχνικής και επαγγελματικής κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
85.32.12Άλλες υπηρεσίες τεχνικής και επαγγελματικής κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
85.32.13Επιγραμμικές (on line) υπηρεσίες τεχνικής και επαγγελματικής ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
85.32.14Άλλες υπηρεσίες τεχνικής και επαγγελματικής ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
85.41.1Υπηρεσίες μεταδευτεροβάθμιας μη τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
85.41.11Επιγραμμικές (on line) υπηρεσίες μεταδευτεροβάθμιας μη τριτοβάθμιας γενικής εκπαίδευσης
85.41.12Άλλες υπηρεσίες μεταδευτεροβάθμιας μη τριτοβάθμιας γενικής εκπαίδευσης
85.41.13Επιγραμμικές (on line) υπηρεσίες μεταδευτεροβάθμιας μη τριτοβάθμιας τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης
85.41.14Άλλες υπηρεσίες μεταδευτεροβάθμιας μη τριτοβάθμιας τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης
85.51.1Υπηρεσίες αθλητικής και ψυχαγωγικής εκπαίδευσης
85.51.10Υπηρεσίες αθλητικής και ψυχαγωγικής εκπαίδευσης
85.51.10.01Υπηρεσίες αεροβικής γυμναστικής (εκπαιδευτικές)
85.51.10.02Υπηρεσίες εκμάθησης θαλάσσιων σπορ
85.51.10.03Υπηρεσίες εκμάθησης καταδύσεων
85.51.10.04Υπηρεσίες καθηγητή αθλημάτων
85.51.10.05Υπηρεσίες κυνοτροφείων
85.51.10.06Υπηρεσίες προπονητή αθλητών
85.51.10.07Υπηρεσίες σχολής αθλημάτων
85.51.10.08Υπηρεσίες σχολής ιππασίας
85.51.10.09Υπηρεσίες σχολών πάλης, πυγμαχίας και παρόμοιων αθλημάτων (καράτε, τζούντο, τάε κβον ντο, άλλων πολεμικών τεχνών και αυτοάμυνας)
85.52.1Υπηρεσίες πολιτιστικής εκπαίδευσης
85.52.11Υπηρεσίες σχολών χορού και διδασκάλων χορού
85.52.11.01Υπηρεσίες σχολών χορού
85.52.11.02Υπηρεσίες καθηγητή χορού
85.52.12Υπηρεσίες μουσικών σχολών και διδασκάλων μουσικής
85.52.12.01Υπηρεσίες καθηγητή μουσικής
85.52.12.02Υπηρεσίες ωδείου
85.52.13Υπηρεσίες σχολών καλών τεχνών και διδασκάλων τεχνών
85.52.13.01Υπηρεσίες καθηγητή ζωγραφικής
85.52.19Άλλες υπηρεσίες πολιτιστικής εκπαίδευσης
85.52.19.01Υπηρεσίες σχολών υποκριτικής
85.59.1Άλλες υπηρεσίες εκπαίδευσης π.δ.κ.α.
85.59.11Υπηρεσίες σχολών γλωσσών
85.59.11.01Υπηρεσίες ξενόγλωσσης εκπαίδευσης μέσω υπολογιστή
85.59.11.02Υπηρεσίες φροντιστηρίου ξένων γλωσσών
85.59.12Υπηρεσίες σχολών Τεχνολογιών της Πληροφορίας (IT)
85.59.13Υπηρεσίες επαγγελματικής εκπαίδευσης π.δ.κ.α.
85.59.13.01Υπηρεσίες διεξαγωγής σεμιναρίων επιμόρφωσης στελεχών επιχειρήσεων
85.59.13.02Υπηρεσίες εκπαίδευσης ασφαλειομεσιτών
85.59.13.03Υπηρεσίες εργαστηρίου ελευθέρων σπουδών, εκτός μεταλυκειακής εκπαίδευσης
85.59.13.04Υπηρεσίες κέντρου ή ινστιτούτου επαγγελματικής κατάρτισης
85.59.19Υπηρεσίες εκπαίδευσης π.δ.κ.α.
85.59.19.01Υπηρεσίες δασκάλου
85.59.19.02Υπηρεσίες διδασκαλίας (εισηγήσεων) σε επιμορφωτικά σεμινάρια
85.59.19.03Υπηρεσίες ειδικού παιδαγωγού
85.59.19.04Υπηρεσίες εκπαίδευσης με αλληλογραφία
85.59.19.05Υπηρεσίες εκπαίδευσης μέσω επιμορφωτικών σεμιναρίων
85.59.19.06Υπηρεσίες εκπαίδευσης μέσω υπολογιστή
85.59.19.07Υπηρεσίες καθηγητή
85.59.19.08Υπηρεσίες κατάρτισης μέσω ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών
85.59.19.09Υπηρεσίες λαϊκής επιμόρφωσης
85.59.19.10Υπηρεσίες παράδοσης ιδιαίτερων μαθημάτων
85.59.19.11Υπηρεσίες φροντιστηρίου γενικά (θετικών ή θεωρητικών επιστημών)
85.60.10.02Υπηρεσίες σχεδιασμού και πιστοποίησης εκπαιδευτικών προγραμμάτων
86.21.1Υπηρεσίες γενικής ιατρικής
86.21.10Υπηρεσίες γενικής ιατρικής
86.21.10.01Ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας γενικής ιατρικής
86.21.10.02Ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας ιατρικής της εργασίας
86.21.10.03Ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας παθολογίας
86.21.10.04Υπηρεσίες ιατρών γενικά, αποκλειστικά με προσωπική εργασία
86.21.10.05Υπηρεσίες ιατρών γενικά, με βοηθητικό προσωπικό
86.22.1Υπηρεσίες ειδικής ιατρικής
86.22.11Υπηρεσίες ανάλυσης και ερμηνείας ιατρικών εικόνων
86.22.19Άλλες υπηρεσίες ειδικής ιατρικής
86.22.19.01Ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας αγγειοχειρουργικής
86.22.19.02Ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας αιματολογίας
86.22.19.03Ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας ακτινοδιαγνωστικής
86.22.19.04Ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας ακτινοθεραπευτικής - ογκολογίας
86.22.19.05Ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας αλλεργιολογίας
86.22.19.06Ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας αναισθησιολογίας
86.22.19.07Ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας γαστρεντερολογίας
86.22.19.08Ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας δερματολογίας - αφροδισιολογίας
86.22.19.09Ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας ενδοκρινολογίας
86.22.19.10Ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας ιατρικής βιοπαθολογίας (μικροβιολογίας)
86.22.19.11Ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας ιατροδικαστικής
86.22.19.12Ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας καρδιολογίας
86.22.19.13Ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας κοινωνικής ιατρικής (δημόσιας υγείας)
86.22.19.14Ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας κυτταρολογίας
86.22.19.15Ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας μαιευτικής - γυναικολογίας
86.22.19.16Ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας νευρολογίας
86.22.19.17Ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας νευροχειρουργικής
86.22.19.18Ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας νεφρολογίας
86.22.19.19Ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας ορθοπεδικής
86.22.19.20Ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας ουρολογίας
86.22.19.21Ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας οφθαλμολογίας
86.22.19.22Ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας παθολογικής ανατομικής
86.22.19.23Ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας παθολογικής ογκολογίας
86.22.19.24Ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας παιδιατρικής
86.22.19.25Ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας παιδοψυχιατρικής
86.22.19.26Ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας πλαστικής χειρουργικής
86.22.19.27Ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας πνευμονολογίας - φυματιολογίας
86.22.19.28Ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας πυρηνικής ιατρικής
86.22.19.29Ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας ρευματολογίας
86.22.19.30Ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας φυσικής ιατρικής και αποκατάστασης
86.22.19.31Ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας χειρουργικής
86.22.19.32Ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας χειρουργικής θώρακα
86.22.19.33Ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας χειρουργικής παίδων
86.22.19.34Ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας ψυχιατρικής
86.22.19.35Ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας ωτορινολαρυγγολογίας
86.23.1Οδοντιατρικές υπηρεσίες
86.23.11Ορθοδοντικές υπηρεσίες
86.23.19Άλλες οδοντιατρικές υπηρεσίες
86.23.19.01Υπηρεσίες οδοντιάτρων, αποκλειστικά με προσωπική εργασία
86.23.19.02Υπηρεσίες οδοντιάτρων, με βοηθητικό προσωπικό
86.23.19.03Υπηρεσίες οργανωμένης μονάδας οδοντιατρικών υπηρεσιών
86.23.19.04Υπηρεσίες στοματικών και γναθοπροσωπικών χειρουργών
86.90.1Άλλες υπηρεσίες που αφορούν την ανθρώπινη υγεία
86.90.11Υπηρεσίες σχετικές με την εγκυμοσύνη
86.90.12Υπηρεσίες νοσοκόμου
86.90.12.01Υπηρεσίες αποκλειστικών νοσοκόμων
86.90.12.02Υπηρεσίες βοηθού ιατρικών και βιολογικών εργαστηρίων
86.90.12.03Υπηρεσίες επισκεπτών νοσοκόμων
86.90.12.04Υπηρεσίες νοσηλευτή
86.90.13Υπηρεσίες φυσιοθεραπείας
86.90.13.01Υπηρεσίες κινησιοθεραπείας
86.90.13.02Υπηρεσίες μαλάκτη (μασέρ)
86.90.13.03Υπηρεσίες φυσιοθεραπευτή
86.90.13.04Υπηρεσίες χειροπράκτη
86.90.14Υπηρεσίες ασθενοφόρων
86.90.15Υπηρεσίες ιατρικού εργαστηρίου
86.90.15.01Υπηρεσίες ακτινοφυσικού
86.90.15.02Υπηρεσίες διαγνωστικού ιατρικού κέντρου
86.90.15.03Υπηρεσίες εξετάσεων ελέγχου ανθρώπινης γονιμότητας
86.90.15.04Υπηρεσίες εργαστηρίου ελέγχου αντι-ντόπινγκ αθλητών
86.90.15.05Υπηρεσίες κλινικού βιοχημικού
86.90.15.06Υπηρεσίες κυτταρολογικού εργαστηρίου
86.90.15.07Υπηρεσίες χειριστή ιατροδιαγνωστικών μηχανημάτων
86.90.16Υπηρεσίες τραπεζών αίματος, σπέρματος και οργάνων μεταμόσχευσης
86.90.17Υπηρεσίες διαγνωστικών εικόνων χωρίς ερμηνεία
86.90.18Υπηρεσίες ψυχικής υγείας
86.90.18.01Υπηρεσίες παιδοψυχολόγου
86.90.18.02Υπηρεσίες συμβούλου ψυχικής υγείας
86.90.18.03Υπηρεσίες ψυχοθεραπευτή
86.90.18.04Υπηρεσίες ψυχολόγου
86.90.19Άλλες υπηρεσίες που αφορούν την ανθρώπινη υγεία π.δ.κ.α.
86.90.19.01Υπηρεσίες βελονισμού
86.90.19.02Υπηρεσίες βοτανοθεραπείας και αρωματοθεραπείας
86.90.19.03Υπηρεσίες εναλλακτικών θεραπειών
86.90.19.04Υπηρεσίες εργασιοθεραπείας
86.90.19.05Υπηρεσίες εργοθεραπείας
86.90.19.06Υπηρεσίες θεραπευτή κάλων
86.90.19.07Υπηρεσίες θεραπευτή νυχιών
86.90.19.08Υπηρεσίες θεραπευτή νυχιών και κάλων
86.90.19.09Υπηρεσίες λογοθεραπείας
86.90.19.10Υπηρεσίες οδηγιών διατροφής από ειδικούς που δεν είναι γιατροί
86.90.19.11Υπηρεσίες ομοιοπαθητικής
86.90.19.12Υπηρεσίες ρεφλεξολογίας
87.90.13.03Υπηρεσίες κοινωνικής αρωγής σε θύματα θεομηνιών, πρόσφυγες, μετανάστες κλπ με παροχή καταλύματος
88.10.1Υπηρεσίες κοινωνικής μέριμνας χωρίς παροχή καταλύματος για ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία
88.10.11Υπηρεσίες επίσκεψης και παροχής υποστήριξης σε ηλικιωμένους
88.10.11.01Υπηρεσίες επισκέψεων σε ηλικιωμένους
88.10.12Υπηρεσίες κέντρων ημερήσιας φροντίδας ηλικιωμένων
88.10.13Υπηρεσίες επαγγελματικής αποκατάστασης για άτομα με αναπηρίες
88.10.14Υπηρεσίες επίσκεψης και παροχής υποστήριξης για άτομα με αναπηρίες
88.10.15Υπηρεσίες κέντρων ημερήσιας φροντίδας ενηλίκων με αναπηρίες
88.91.1Υπηρεσίες ημερήσιας φροντίδας για παιδιά
88.91.11Υπηρεσίες ημερήσιας φροντίδας για παιδιά, εκτός όσων αφορούν παιδιά με αναπηρία
88.91.12Υπηρεσίες ημερήσιας φροντίδας για παιδιά και νέους με αναπηρία
88.91.13Υπηρεσίες φύλαξης μικρών παιδιών
88.91.13.01Υπηρεσίες βρεφονηπιοκόμου
88.91.13.02Υπηρεσίες παιδικού και βρεφονηπιακού σταθμού
88.91.13.03Υπηρεσίες κατ' οίκον φύλαξης μικρών παιδιών
88.99.1Άλλες υπηρεσίες κοινωνικής μέριμνας χωρίς παροχή καταλύματος π.δ.κ.α.
88.99.11Υπηρεσίες καθοδήγησης και παροχής συμβουλών π.δ.κ.α. σχετικές με τα παιδιά
88.99.12Υπηρεσίες πρόνοιας χωρίς παροχή καταλύματος
88.99.12.01Υπηρεσίες παροχής συμβουλών οικογενειακού προγραμματισμού
88.99.12.02Υπηρεσίες χορήγησης συσσιτίων ή κουπονιών σίτισης
88.99.13Υπηρεσίες επαγγελματικής αποκατάστασης για ανέργους
88.99.19Άλλες κοινωνικές υπηρεσίες χωρίς παροχή καταλύματος π.δ.κ.α.
88.99.19.01Υπηρεσίες καθοδήγησης ατόμων με προβλήματα
88.99.19.02Υπηρεσίες κοινωνικής αρωγής σε θύματα θεομηνιών, πρόσφυγες, μετανάστες κλπ, χωρίς παροχή καταλύματος
88.99.19.03Υπηρεσίες κοινωνικού λειτουργού
88.99.19.04Υπηρεσίες κοινωνικών γνωριμιών και συνοικεσίων
90.01.1Υπηρεσίες καλλιτεχνών του θεάματος
90.01.10Υπηρεσίες καλλιτεχνών του θεάματος
90.01.10.01Υπηρεσίες διευθυντή ορχήστρας
90.01.10.02Υπηρεσίες εκτελεστή μουσικών έργων
90.01.10.03Υπηρεσίες ηθοποιού
90.01.10.04Υπηρεσίες καλλιτέχνη κέντρων διασκέδασης
90.01.10.05Υπηρεσίες καλλιτέχνη μίμου
90.01.10.06Υπηρεσίες καλλιτέχνη παρουσιαστή
90.01.10.07Υπηρεσίες τραγουδιστή
90.01.10.08Υπηρεσίες χορευτή
90.01.10.09Υπηρεσίες άλλου καλλιτέχνη του θεάματος
90.01.10.10Υπηρεσίες θεατρικού θίασου
90.01.10.11Υπηρεσίες θίασου τσίρκου
90.01.10.12Υπηρεσίες μουσικής ορχήστρας
90.01.10.13Υπηρεσίες μουσικού συγκροτήματος
90.01.10.14Υπηρεσίες χορωδίας
90.01.10.15Υπηρεσίες μπαλέτου
90.01.10.16Υπηρεσίες άλλης καλλιτεχνικής ομάδας
90.02.1Υπηρεσίες υποστήριξης καλλιτεχνών
90.02.11Υπηρεσίες παραγωγής και παρουσίασης καλλιτεχνικών εκδηλώσεων
90.02.11.01Υπηρεσίες θεατρικών και λοιπών δημοσίων θεαμάτων γενικά
90.02.11.05Υπηρεσίες κειμενογράφου - σεναριογράφου
90.02.11.06Υπηρεσίες σκηνοθέτη
90.02.11.07Υπηρεσίες θεατρώνη
90.02.11.08Υπηρεσίες παραγωγού άλλων καλλιτεχνικών εκδηλώσεων
90.02.12Υπηρεσίες προβολής και διοργάνωσης καλλιτεχνικών εκδηλώσεων
90.02.12.01Υπηρεσίες εκμετάλλευσης προγραμμάτων θεαμάτων
90.02.19Άλλες υποστηρικτικές υπηρεσίες των τεχνών του θεάματος
90.02.19.04Επικουρικές υπηρεσίες του θεάματος (σκηνικών, φωτισμού, ηχητικού εξοπλισμού κλπ)
90.02.19.05Υπηρεσίες ηχοληψίας
90.02.19.06Υπηρεσίες θεατρικού ή κινηματογραφικού ενδυματολόγου
90.02.19.07Υπηρεσίες θεατρικού φωτιστή
90.02.19.08Υπηρεσίες μακιγιέρ θεάτρου - σκηνής
90.02.19.09Υπηρεσίες σκηνογράφου
90.02.19.10Υπηρεσίες ηχητικής κάλυψης καλλιτεχνικών εκδηλώσεων
90.03.1Καλλιτεχνική δημιουργία
90.03.11Υπηρεσίες που παρέχονται από συγγραφείς, συνθέτες, γλύπτες και άλλους καλλιτέχνες, εκτός των καλλιτεχνών του θεάματος
90.03.11.01Υπηρεσίες αγιογράφου
90.03.11.02Υπηρεσίες αναστήλωσης έργων τέχνης
90.03.11.03Υπηρεσίες γλύπτη
90.03.11.04Υπηρεσίες ενορχηστρωτή
90.03.11.05Υπηρεσίες ζωγράφου
90.03.11.07Υπηρεσίες μουσουργού
90.03.11.08Υπηρεσίες ξυλογλύπτη
90.03.11.10Υπηρεσίες σκιτσογράφου
90.03.11.11Υπηρεσίες στιχουργού
90.03.11.12Υπηρεσίες συγγραφέα
90.03.11.13Υπηρεσίες συντήρησης βιβλιακού και αρχειακού υλικού
90.03.11.14Υπηρεσίες συντήρησης έργων τέχνης
90.03.11.15Υπηρεσίες τοιχογραφίας
90.03.11.16Υπηρεσίες χαράκτη
90.03.11.17Υπηρεσίες χορογράφου
90.03.11.18Υπηρεσίες χορωδού
90.03.12Παραγωγή πρωτοτύπων έργων συγγραφέων, συνθετών και άλλων καλλιτεχνών, εκτός των καλλιτεχνών του θεάματος, των ζωγράφων, των γραφιστών και των γλυπτών
90.03.13Παραγωγή πρωτοτύπων έργων ζωγράφων, γραφιστών και γλυπτών
91.03.1Υπηρεσίες λειτουργίας ιστορικών χώρων και κτιρίων και παρόμοιων αξιοθέατων
91.03.10Υπηρεσίες λειτουργίας ιστορικών χώρων και κτιρίων και παρόμοιων αξιοθέατων
91.03.10.01Υπηρεσίες επίσκεψης αρχαιολογικών και άλλων ιστορικών χώρων και κτιρίων
91.03.10.02Υπηρεσίες συντηρητή αρχαιολόγου
91.04.1Υπηρεσίες βοτανικών και ζωολογικών κήπων και προστατευόμενων φυσικών βιοτόπων
91.04.11Υπηρεσίες βοτανικών και ζωολογικών κήπων
91.04.12Υπηρεσίες προστατευόμενων φυσικών βιοτόπων, περιλαμβανομένης της προστασίας της άγριας πανίδας και χλωρίδας
93.11.1Υπηρεσίες λειτουργίας αθλητικών εγκαταστάσεων
93.11.10Υπηρεσίες λειτουργίας αθλητικών εγκαταστάσεων
93.11.10.01Υπηρεσίες γηπέδων (4Χ4, 5Χ5 κλπ) ποδόσφαιρου, καλαθοσφαίρισης, αντισφαίρισης κλπ
93.11.10.02Υπηρεσίες γηπέδων γκολφ ή μίνι γκολφ
93.11.10.03Υπηρεσίες κολυμβητηρίου (πισίνας)
93.11.10.04Υπηρεσίες πίστας "καρτ"
93.11.10.05Υπηρεσίες χώρου μπόουλιγκ
93.13.1Υπηρεσίες γυμναστηρίων
93.13.10Υπηρεσίες γυμναστηρίων
93.13.10.01Υπηρεσίες γυμναστηρίου ειδικών γυμναστικών (αεροβικής, πιλάτες, γιόγκα κλπ)
93.13.10.02Υπηρεσίες γυμναστηρίου ενόργανης ή μη γυμναστικής
93.13.10.03Υπηρεσίες καθηγητή φυσικής αγωγής ή γυμναστή
93.29.19.05Υπηρεσίες παιδότοπου
93.29.21.02Υπηρεσίες θεάματος θεάτρου σκιών (καραγκιοζοπαίκτη)
93.29.21.03Υπηρεσίες θεάματος κουκλοθέατρου
95.11.1Υπηρεσίες επισκευής ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακού εξοπλισμού
95.11.10Υπηρεσίες επισκευής ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακού εξοπλισμού
95.11.10.01Υπηρεσίες εγκατάστασης πακέτων λογισμικού ή επεκτάσεων
95.12.1Υπηρεσίες επισκευής εξοπλισμού επικοινωνίας
95.12.10Υπηρεσίες επισκευής εξοπλισμού επικοινωνίας
95.12.10.01Υπηρεσίες επισκευής τηλεφωνικών, τηλεομοιοτυπικών και συναφών συσκευών
95.21.1Υπηρεσίες επισκευής καταναλωτικών ηλεκτρονικών ειδών
95.21.10Υπηρεσίες επισκευής καταναλωτικών ηλεκτρονικών ειδών
95.21.10.01Υπηρεσίες ηλεκτρονικών εργαστηρίων και τοποθέτησης κεραιών λήψης τηλεοπτικών δεκτών
95.25.1Υπηρεσίες επισκευής ρολογιών κάθε είδους και κοσμημάτων
95.25.11Υπηρεσίες επισκευής ρολογιών κάθε είδους
95.25.12Υπηρεσίες επισκευής κοσμημάτων
95.29.13Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μουσικών οργάνων
95.29.19.06Υπηρεσίες κουρδίσματος πιάνων και άλλων μουσικών οργάνων
96.04.10.01Υπηρεσίες διαιτολογίας
96.09.1Άλλες προσωπικές υπηρεσίες π.δ.κ.α.
96.09.11Υπηρεσίες φροντίδας ζώων συντροφιάς
96.09.11.01Υπηρεσίες καταφυγίου αδέσποτων ζώων
96.09.11.02Υπηρεσίες κουρέματος, πλυσίματος, καλλωπισμού ζώων συντροφιάς
96.09.11.03Υπηρεσίες μεταφοράς ζώων συντροφιάς
96.09.11.04Υπηρεσίες φιλοξενίας ζώων συντροφιάς
96.09.19.04Υπηρεσίες γευσιγνωσίας
96.09.19.07Υπηρεσίες γραφολόγου
96.09.19.10Υπηρεσίες διακοσμητή κατοικιών
96.04.1Υπηρεσίες σωματικής ευεξίας
96.04.10Υπηρεσίες σωματικής ευεξίας
96.04.10.01Υπηρεσίες διαιτολογίας
96.04.10.02Υπηρεσίες διαιτολογικών μονάδων (πολυδύναμων μονάδων συνδυασμού άσκησης, αισθητικής και δίαιτας)
96.04.10.03Υπηρεσίες εκμετάλλευσης λουτρών (καθαριότητας, χαμάμ κλπ)
96.04.10.04Υπηρεσίες θεραπευτικών λουτρών και ιαματικών πηγών
96.04.10.05Υπηρεσίες μασάζ (εκτός του θεραπευτικού μασάζ)
96.04.10.06Υπηρεσίες προσωπικής υγιεινής και φροντίδας σώματος (αποτρίχωσης, θεραπείας με υπεριώδεις και υπέρυθρες ακτίνες)
96.04.10.07Υπηρεσίες σάουνας, spa (όχι θεραπευτικού) και ατμόλουτρων