ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ ΟΙ ΥΠΟΒΟΛΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ» -ΕΠΑνΕΚ ΚΙΝΗΣΗ ( ΕΣΠΑ 2014-2020)

nea_programmata_ESPA1_600x338

«Αναβάθμιση υφιστάμενων επιχειρήσεων με ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές».

Επιχορήγηση 40%-50% με πρόσληψη προσωπικού. Π/Υ15-200χιλ€, Δαπάνες: Κτιριακά, αυτοματοποίηση, εξωστρέφεια, ISO, εξοπλισμοί.Μάθετε Περισσότερα

«Ενίσχυση Υφιστάμενων τουριστικών επιχειρήσεων για εκσυγχρονισμό & ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών»

Επιχορήγηση 40%-50% με πρόσληψη προσωπικού. Π/Υ 15-150χιλ €, Δαπάνες: Κτιριακά, αυτοματοποίηση, εξωστρέφεια, ISO, εξοπλισμοί, προσωπικό.Μάθετε Περισσότερα

«Νεοφυής επιχειρηματικότητα»

Άνεργοι ή ασκούντες επαγγελματική δραστηριότητα κχωρίς σχέση μισθωτής εργασίας.100% Ενίσχυση. Π/Υ 15χιλ. έως 60χιλ €, Δαπάνες:Εξοπλισμοί, λειτουργικές δαπάνες, ασφαλιστικές εισφορές και μισθοδοτικό κόστος εργαζομένων.Μάθετε Περισσότερα

«Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων 3βάθμιας Εκπαίδευσης»

Πτυχιούχοι 3βάθμιας Εκπαίδευσης, για την έναρξη/υποστήριξη της άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, συναφούς με την ειδικότητά τους και την οργάνωση αυτοτελούς επαγγελματικού χώρου. 100% Ενίσχυση. Π/Υ 5-25χιλ ευρώ. Χρηματοδοτούνται: Αγορά εξοπλισμών λειτουργικές δαπάνες, ασφαλιστικές εισφορές και μισθοδοτικό κόστος εργαζομένων.Μάθετε Περισσότερα

PDF

Κατεβάστε το έντυπο PDF του Επιχειρείν με όλες τις λεπτομέρειες για τα 4 Νέα προγράμματα ενίσχυσης υφιστάμενων και νέων επιχειρήσεων.

Κατεβάστε το PDF